Finanse

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień


SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Emerytury: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) | Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

06.09.2016 Wykorzystać ukryty potencjał
Na początku lipca br. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło pomysł na kolejne zmiany w systemie emerytalnym. Ich idea zakłada, że akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które są w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych, miałyby trafić na nowo utworzone indywidualne konta emerytalne (nowy twór, nie mylić z obecnymi IKE).

06.09.2016 Jak OFE ratowały FUS - historyjka krótka i bez happy end’u
Zapowiedziany w lipcu plan demontażu OFE w ramach nowego pomysłu na bardziej powszechny trzeci filar emerytalny przewiduje między innymi przekazanie płynnej części środków zgromadzonych w tych funduszach do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD).

01.08.2016 IKE za OFE, czyli nowy pomysł na III filar systemu emerytalnego
Sezon ogórkowy nie jest niestety przywilejem zarezerwowanym dla OFE. W pierwszym miesiącu wakacji znów zrobiło się głośno wokół tych funduszy. Politycy zaprezentowali kolejny sposób na rozwiązanie palącego ich od wielu już lat problemu, którym są odłożone w tych funduszach kapitałowych środki finansowe Polaków.

29.07.2016 Ostateczne rozwiązanie kwestii OFE
Po niemal 20 latach funkcjonowania otwarte fundusze emerytalne znikną z rynku. Niewiele stracą na tym instytucje finansowe, które są właścicielami zarządzających OFE powszechnych towarzystw emerytalnych. Zaś ubezpieczeni, których oszczędności zgromadzone są w funduszach, zdecydowanie zyskają.

08.07.2016 Wybrane cechy pracowniczego programu emerytalnego
Z punktu widzenia zasad wynagradzania w firmie Pracowniczy program emerytalny (PPE) jest dodatkowym, dobrowolnym świadczeniem oferowanym pracownikom przez pracodawcę. Natomiast kluczową kwestią dla konstrukcji PPE jest fakt, iż jest to świadczenie, które może, ale nie musi, być zaoferowane pracownikom przez pracodawcę prowadzącego program.

21.04.2016 Prawo do ponownego ustalenia świadczeń emerytalno-rentowych po uprawomocnieniu się decyzji organu rentowego
Sprawy z zakresu praw do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w przeciwieństwie do innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych czy ogólniej rzecz ujmując - spraw cywilnych, charakteryzują się szczególną procedurą umożliwiającą ponowne rozpoznanie sprawy z zakresu przyznania Świadczeń zakończonej prawomocną decyzją organu rentowego.

09.03.2016 Polacy oszczędzają na własną rękę i na czarną godzinę
Oprócz obowiązkowych składek, tylko co piąty Polak deklaruje odkładanie pieniędzy na przyszłość. Jednak najczęściej oszczędzamy z myślą o czarnej godzinie, czyli niespodziewanych wydatkach, a nie w perspektywie godnego życia na emeryturze.

15.02.2016 Istota działania PPE
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o Pracowniczych programach emerytalnych (PPE) z 2004 r. istotą pracowniczego programu emerytalnego jest długoterminowe gromadzenie środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz uczestnika, wypłacanych uczestnikowi w wieku emerytalnym.

1 2 3 ... 43    »


Jakie fundusze emerytalne działają w Polsce?

AIG | Allianz | Bankowy | Commercial Union | Dom | Ergo Hestia | Generali | ING Nationale-Nederlanden Polska | Pekao | Pocztylion | Polsat | PZU "Złota Jesień" | SAMPO (obecnie: Nordea) | Skarbiec-Emerytura | Winterthur OFE |

Pozostałe informacje

Ogólne kwestie: Stopy zwrotu OFE | Indywidualne konto emerytalne | Jak przystąpić do OFE? | Konto IKE | Notowania OFE | Ranking funduszy emerytalnych | Zmiana OFE |

ZUS: Zakład Ubezpieczeń Społecznych |

Problemy związane z przynależnością do funduszy emerytalnych: Wypłata transferowa | Losowanie OFE | Lokowanie środków OFE | Drugi filar | Staż członkowski w funduszu emerytalnym | Osoba uposażona | Stosunki majątkowe a przynależność do funduszu | Pracownicze fundusze emerytalne | Pracownicze programy emerytalne | Składki | Jednostki rozrachunkowe | Wypłata z OFE | Podział środków na wypadek śmierci | Dzień wyceny | Jednostki rozrachunkowe | Konto emerytalne | Opłata dystrybucyjna | Opłata za zarządzanie

INNE LINKI: Stopy zwrotu OFE | Indywidualne konto emerytalne | Jak przystąpić do OFE? | Konto IKE | Notowania OFE

Publikacje

Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.

Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN