Kredyt na auto firmowe, a może leasing lub pożyczka z Unii?

Kredyt na auto firmowe, a może leasing lub pożyczka z Unii?

[30.05.2014] Najbardziej atrakcyjną formą finansowania zakupu auta firmowego wydają się być bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy. W pierwszym przypadku rzadko jednak można ubiegać się o dofinansowanie nabycia tylko i wyłącznie samochodu.

Samochód to jeden z najczęstszych zakupów dokonywanych przed przedsiębiorców bez względu na branżę, w której działają. Korzystanie z auta firmowego jest najczęściej znacznie bardziej korzystne niż z prywatnego ze względu na możliwość dokonania odliczeń wielu kosztów związanych z jego użytkowaniem od uzyskiwanego przychodu. Problemem, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, jest pozyskanie środków na nabycie środka transportu. Jakie są obecnie dostępne możliwości?

Najbardziej atrakcyjną formą finansowania zakupu auta firmowego wydają się być bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy. W pierwszym przypadku rzadko jednak można ubiegać się o dofinansowanie nabycia tylko i wyłącznie samochodu. Co więcej, większość konkursów dotacyjnych nie dopuszcza możliwości zakwalifikowania takiego kosztu do refundowanych wydatków. Poza tym do uruchomienia programów z nowego budżetu unijnego przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie do co najmniej ostatniego kwartału tego roku, a pieniędzy z perspektywy finansowej 2007-2013 pozostało niewiele. Z kolei dofinansowanie z Urzędów Pracy jest stosunkowo niskie i przeznaczone wyłącznie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Kredyt czy leasing?

Wobec ograniczonych możliwości pozyskania bezzwrotnej formy wsparcia na zakup samochodu firmowego przedsiębiorca powinien zastanowić się nad najkorzystniejszą dla niego opcją kredytowania. Najpopularniejszymi z nich są pożyczki, kredyty bankowe i usługi leasingu. Kredyty dostępne w ofertach banków umożliwiają zakup, a także późniejsze odejmowanie od przychodów firmy kosztów eksploatacji auta, odpisów amortyzacyjnych, a także tych, związanych ze spłatą zobowiązania, m.in. odsetek od raty i prowizji na rzecz pożyczkodawcy. Co ważne, przedsiębiorca od razu staje się właścicielem samochodu. Inaczej jest w przypadku leasingu operacyjnego.

W tym przypadku prawnym właścicielem pojazdu jest instytucja udzielająca finansowania. Nie jest więc możliwe wpisanie  auta do majątku firmy, a co za tym idzie korzystanie z odpisów amortyzacyjnych. Wiążą się z tym również ograniczenia dotyczące nabycia używanego środka transportu, a także sprzedaży zakupionego w ramach leasingu samochodu – mówi Joanna Bartkowiak z Biura Rachunkowego ECDF Księgowość – Akceptowane jest jednak stosowanie wielu innych odliczeń księgowych, poza amortyzacją, obejmujących m.in. całość rat i kosztów manipulacyjnych związanych z umową leasingową – dodaje Joanna Bartkowiak. Ta forma finansowania zakupu auta firmowego jest ponadto często stosowana przez przedsiębiorstwa, które stosunkowo krótko prowadzą działalność, przez co mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych.

A może pożyczka z Unii?

Alternatywą dla wymienionych rozwiązań, proponowanych na warunkach rynkowych, mogą być pożyczki unijne z Inicjatywy JEREMIE. Skierowane są głównie do firm, które ze względu na swoją krótką obecność na rynku nie mają wystarczającej historii kredytowej, aby zaciągnąć zobowiązanie na warunkach bankowych. Oczywiście również doświadczonym przedsiębiorcom program proponuje korzystne warunki finansowania.

W przypadku zakupu auta Inicjatywa JEREMIE oferuje wiele korzyści. – Środki pozyskane z pożyczki można przeznaczyć zarówno na nabycie używanego, jak i nowego samochodu, również z zagranicy. Przedsiębiorca staje się właścicielem pojazdu po jego zakupie dlatego może korzystać z odpisów amortyzacyjnych i możliwości wcześniejszej jego sprzedaży. Do tego nie musi obawiać się utraty wartości wpłaconych rat w przypadku kradzieży czy po poniesionej szkodzie całkowitej – mówi Sonia-Leszkowicz Baczyńska z Funduszu Pożyczkowego Aktywna Wielkopolska ECDF-TISE.

Niewątpliwą zaletą Inicjatywy JEREMIE jest również brak narzucania wyboru konkretnej firmy ubezpieczeniowej, z czym często wiąże się leasing.  Podobnie jak inne zakupy dokonywane ze środków pozyskanych z unijnej pożyczki również zakup auta firmowego obowiązują preferencyjne warunki udzielenia wsparcia. Konieczny do zapewnienia wkład własny to tylko 10%, raty można rozłożyć nawet na 5 lat, a oprocentowanie zaczyna się już od poziomu 4,35 % w skali roku. Ponadto w ramach udzielonego wsparcia oferowane jest ustalenie okresu nawet sześciomiesięcznej karencji w początkowych miesiącach spłaty i sezonowanie rat pożyczki.

Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość dostosowania programu zwrotu zobowiązania do specyfiki działalności swojej firmy i jej bieżącej kondycji finansowej. Z kolei ze względu na maksymalny pułap pożyczki wynoszący 300 tys. zł może również sfinansować nią zakup większej liczby różnych środków transportu (np. firmom z branży transportowej) oraz inne inwestycje związane z założeniem czy rozwojem działalności.

Na podst. informacji prasowej

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: