Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Wyższe limity MdM dla Gdańska i okolic

Gdańsk i okolice otrzymaj± wyższe limity MdM. Zgodnie z obowi±zuj±cymi zasadami, poznali¶my limity cen mieszkań i wysoko¶ć dopłat, jakie będ± obowi±zywać w województwie pomorskim przez najbliższe pół roku. W porównaniu do poprzedniego półrocza będ± one wyższe - wzrost jest jednak różny w Gdańsku, w gminach s±siaduj±cych z nim oraz na pozostałym obszarze województwa pomorskiego.

Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych przez Home Brokera na podstawie komunikatu opublikowanego przez wojewodę pomorskiego, limity cenowe w Mieszkaniu dla Młodych będ± w drugiej połowie 2017 r. wyższe niż w poprzednim półroczu o 2,1 proc. dla Gdańska, o 5,2 proc. dla gmin z nim s±siaduj±cych (w tym m.in. dla Gdyni i Sopotu) i aż o 9 proc. dla reszty województwa pomorskiego. To do¶ć znacz±ce zmiany, ale należy pamiętać, że aktualnie możliwo¶ci zakupu mieszkania z dopłat± s± mocno ograniczone, o czym w kolejnych akapitach.

Od 1 lipca do 31 grudnia tego roku (acz tak naprawdę jest to czysta teoria) osoby chc±ce skorzystać z dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych w Gdańsku będ± musiały znaleĽć mieszkanie w cenie niższej niż 5337,20 zł na rynku pierwotnym lub 4 366,80 zł na rynku wtórnym. S± to warto¶ci najwyższe od 2014 roku.

Podobnie zreszt± wskaĽniki dla gmin s±siaduj±cych z Gdańskiem (s± to Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna i Żukowo). Tam, maksymalne stawki za metr kwadratowy również s± na poziomach nienotowanych od kilku lat. Koło Gdańska jest to 4081,28 zł za mkw. na rynku wtórnym i 4988,23 zł na pierwotnym. Z kolei na pozostałym obszarze województwa jest to odpowiednio 3 795,75 zł i 4 639,25 zł.

Limity cenowe w programie Mieszkanie dla Młodych w woj. pomorskim na III i IV kwartał 2017 r.

Lokalizacja Dotychczasowy limit Aktualny limit Zmiana w proc.
Rynek pierwotny Rynek wtórny Rynek pierwotny Rynek wtórny
Gdańsk 5 229,40 zł 4 278,60 zł 5 337,20 zł 4 366,80 zł 2,1%
gminy s±siaduj±ce z Gdańskiem 4 742,93 zł 3 880,58 zł 4 988,23 zł 4 081,28 zł 5,2%
reszta woj. pomorskiego 4 256,45 zł 3 482,55 zł 4 639,25 zł 3 795,75 zł 9,0%
¬ródło: Obliczenia Home Broker na podst. komunikatów wojewody

Wysoko¶ć dopłat w ramach MdM

Wraz z nowymi limitami aktualizacji ulega wysoko¶ć dopłat, które można uzyskać przy zakupie mieszkania w MdM. Aktualnie w Gdańsku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 94,6 tys. złotych. Jest ona dostępna dla rodzin wielodzietnych (trójka dzieci lub więcej), które kupuj± mieszkanie o powierzchni ponad 65 mkw.

Niższe dopłaty przysługuj± kredytobiorcom z mniejsz± liczb± dzieci. Ci bezdzietni otrzymać mog± najmniej, bo 24,3 tys. złotych przy zakupie mieszkania o metrażu 50 mkw. lub większym. Poza stolic± województwa dopłaty s± oczywi¶cie mniejsze, maksymalnie (dla rodzin wielodzietnych) będzie to 88,4 tys. zł w gminach s±siaduj±cych z Gdańskiem oraz 82,2 tys. zł na pozostałym obszarze województwa.

O dopłatę nie będzie łatwo

Jakie znaczenie maj± nowe limity w sytuacji gdy pula ¶rodków w programie na ten rok i tak się wyczerpała? Zdawać by się mogło, że żadne, ale to nie do końca prawda. Otóż jeszcze w wakacje ma doj¶ć do odrodzenia programu. Wszystko w zwi±zku z pomysłem na uwolnienie dodatkowych pieniędzy. Jak dot±d wykorzystać można było jedynie 95 proc. kwoty ma dany rok. Reszta miała być buforem bezpieczeństwa, m.in. na wypłaty dodatkowych ¶wiadczeń dla osób, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Zgodnie z now± zasad±, wykorzystana może zostać cała pula, co oznacza, że w tym roku do gry wróci około 69 mln zł, co wystarczy na 2,5-3 tys. kredytów. Będzie można o nie wnioskować w sierpniu, szykuje się nam więc emocjonuj±cy wy¶cig po dopłaty. Chętnych nie zabraknie i prawdopodobnie pieni±dze rozejd± się w jeden dzień.

Marcin Krasoń
Home BrokerPo godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN