Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Polacy kupuj± mieszkania. Ro¶nie popyt na kredyty mieszkaniowe

W czerwcu banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższ± o 20,4% w porównaniu z czerwcem 2016 r. ¦rednia warto¶ć indeksu od pocz±tku 2017 r. wyniosła 14,5%.

- Popyt na kredyty mieszkaniowe w czerwcu, w przeliczeniu na dzień roboczy, był aż o 20,4% wyższy niż rok wcze¶niej. W całym pierwszym półroczu br. ¶rednia warto¶ć indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe wyniosła 14,5%, a więc można powiedzieć, że obserwujemy ¶rednioterminowo wyższe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. ¦rednia kwota wnioskowanego kredytu w czerwcu wyniosła 232,5 tys. zł i była wyższa o 10,1% w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Mieszkańcy czterech największych województw (mazowieckiego, dolno¶l±skiego, ¶l±skiego i wielkopolskiego) posiadaj± 50% udział w warto¶ci wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Sami tylko mieszkańcy woj. mazowieckiego zawnioskowali o 21% warto¶ci wszystkich kredytów mieszkaniowych w kraju.

- W¶ród wnioskowanych kredytów, 66% to kredyty dla osób, które nigdy wcze¶niej nie miały kredytu mieszkaniowego, a 26% to kredyty dla osób, które posiadaj± kredyt mieszkaniowy. W¶ród wnioskuj±cych s± osoby, które planuj± zakup dodatkowej nieruchomo¶ci lub planuj± zrefinansować obecnie posiadany kredyt mieszkaniowy - dodaje Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Metodyka indeksu

WskaĽnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wył±czeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczaj±ce 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesi±c.Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN