Polski rynek wydaje się bardziej odporny na obecne zawirowania

Polski rynek wydaje się bardziej odporny na obecne zawirowania

[28.09.2012] Na fali protestów w Madrycie i Atenach, rentowności hiszpańskich obligacji wzrosły do poziomu powyżej 6 proc. Informacje o wysokości finansowania jakiego potrzebuje hiszpański sektor finansowy również nie sprzyjały poprawie sentymentu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeszcze 2-3 miesiące temu za 10-letnie obligacje emitowane przez hiszpański rząd inwestorzy żądali grubo ponad 7 proc. To działania banków centralnych – zarówno EBC jak i Fed – spowodowały, że rentowności obligacji krajów peryferyjnych strefy euro, m.in. Włoch i Hiszpanii, spadły.

Polski rynek wydaje się bardziej odporny na obecne zawirowania. Polska ma dobre wskaźniki, np. dług publiczny do PKB, a Ministerstwo Finansów zrealizowało już potrzeby pożyczkowe państwa na ten rok i zastanawia się nad prefinansowaniem na rok 2013.

Wydaje się, że na ostatnią obniżkę rentowności polskich papierów dłużnych mogła mieć wpływ wypowiedź Marka Belki o cyklu obniżek stóp. Kiedy w kwietniu Marek Belka zapowiedział zacieśnianie polityki pieniężnej, tak właśnie się stało. Polski bank centralny, RPP i sam Marek Belka chcą być transparentni, a rynki szybko się uczą. Inwestorzy traktują więc samą zapowiedź dyskusji o obniżkach stóp jako realną szansę na poluzowanie polityki pieniężnej już na najbliższym posiedzeniu.

W krótkim terminie "granicą psychologiczną", a zarazem całkiem atrakcyjną rentownością dla inwestorów zagranicznych inwestujących w polski dług, powinno być 5 proc. na papierach 10-letnich. Popyt na polskie obligacje przy tych poziomach rentowności mógłby się osłabić, gdyby zaistniały dwa czynniki. Po pierwsze, gdyby PKB w Polsce spadł znacznie poniżej 2 proc., bo wywołałoby to pytania, czy Polska jest w stanie finansować swoje zadłużenie. Po drugie, wzrost rentowności obligacji na głównych rynkach, m.in. w Niemczech czy USA. Jeśli te dwa czynniki się nie pojawią, przy rentownościach ok. 5 proc. popyt na polskie papiery powinien być spory, podobnie jak dotychczas.

Krzysztof Izdebski

źródło: Union Investment TFI

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: