Jak z sukcesem inwestować w wina?

Jak z sukcesem inwestować w wina?

[24.08.2012] Inwestowanie w wino znane jest na świecie od dziesięcioleci. Najpopularniejsze jest we Francji i w Anglii, gdzie uzyskało nawet oficjalny status inwestycji "emerytalnej", co pozwala na korzystanie ze specjalnych zwolnień podatkowych. Powszechnie znane jest także upodobanie amarykańskich bankierów inwestycyjnych do lokowania w topowe wina sowitych rocznych premii motywacyjnych…

W Polsce ten sposob pomnażania majątku jest stosunkowo nowy i wciąż mało znany. W wina zainwestowanych jest blisko 130 milionów złotych, a uczyniło to około 3 tysięcy osób.

W jaki sposób zainteresowana osoba może dokonać takiej inwestycji?

Podstawowym wyborem, który musi najpierw zostać dokonany, jest decyzja o samodzielnym prowadzeniu inwestycji lub o zleceniu tego wyspecjalizowanej firmie. Aby ocenić, który z dwóch wariantów jest bardziej korzystny, należy przyjrzeć się podstawowym elementom procesu inwestycji:

  1. Dobór składników portfela win,
  2. Zakup wybranych składników portfela,
  3. Przechowywanie posiadanych win,
  4. Zamknięcie inwestycji – sprzedaż wina.

Do kategorii win inwestycyjnych zalicza się zazwyczaj około 30-40 producentów, wśród których zdecydowanie dominują winnice francuskiego regionu Bordeaux. W handlu dostępnych jest ponad dwadzieścia ostatnich roczników – to sprawia, że potencjalnych pozycji do wyboru mamy blisko tysiąc. O ile – wspomagając się fachową literaturą i publikowanymi punktacjami krytyków winiarskich (jak Robert Parker, Jancis Robinson czy James Suckling) – obeznana z winami osoba dość łatwo może ocenić jakość danego wina, o tyle mieć już będzie ogromne problemy z oceną atrakcyjności proponowanej ceny za dane wino. Aktualna informacja o cenach (także w ujęciu historycznym) jest bowim znacznie trudniej dostępna!

Skorzystanie z usług osoby, która na co dzień zajmuje się handlem winami i doborem win do portfeli inwestycyjnych jest w takiej sytuacji rozwiązaniem lepszym.

Oferta win do konsumpcji jest już w Polsce bardzo bogata. Znaleźć można bez problemu wina z każdego zakątka świata. Jednak oferta win inwestycyjnych – a więc win absolutnie topowych, w cenach sięgających tysięcy złotych za butelkę – wciąż jest uboga. Szczególnie trudno byłoby odszukać ofertę na kompletną, nieuszkodzoną fabryczną skrzynkę takiego wina. Kolejnym utrudnieniem jest konieczność zamrożenia środków nie tylko na koszt samego wina, ale i na podatek VAT i akcyzę.

Bez wątpienia lepszym rozwiązaniem jest dokonanie zakupu jak najbliżej "źródła" czyli bezpośrednio w winnicy lub na londyńskiej giełdzie wina Liv-ex (dostępnej jednak wyłącznie dla profesjonalistów) – tak ze względu na szerszą ofertę, jak i na możliwość zakupu w cenie "netto" – bez obciążeń podatkami.

Wino jest bardzo wrażliwe na warunki przechowywania i transportu – niedopuszczalne są zmiany temperatury, nasłonecznienie lub wibracje. Wynikają stąd bardzo wysokie wymagania dotyczące przechowywania i transportu wina.

Najwyżej oceniane są te skrzynki wina, które mają w pełni udokumentowaną i jak najkrótszą historię magazynowania, obejmującą jedynie najbardziej renomowane piwnice. Niestety, w Polsce nie ma magazynów, które byłyby uznawane przez międzynarodowe środowisko winiarskie, co oczywiste także piwnice w prywatnej rezydencji w Polsce nie byłyby zaakceptowane. Jeśli więc celem zakupu wina jest inwestycja, a nie konsumpcja – wino powinno być przechowywane w profesjonalnych magazynach we Francji lub w Wielkiej Brytanii.

Zamknięcie inwestycji teoretycznie może być dokonane na dwa sposoby – przez sprzedaż na aukcji wina lub zaoferowanie jej na giełdzie Liv-ex. Ta druga opcja jest dostępna tylko dla zarejestrowanych firm- operatorów, których jest obecnie nieco ponad 400. Aukcje odbywają się regularnie w takich centrach światowego handlu winem jak Londyn, Hongkong i Nowy Jork.

Organizatorami są największe domy aukcyjne: Christie’s i Sotheby’s oraz firma wyspecjalizowana wyłącznie w oferowaniu wina – amerykański Acker Merrall & Condit. Firmy te akceptują do wystawienia na aukcji wina przechowywane w prywatnych piwnicach ( choć fakt ten znajduje swoje odbicie w obniżonej cenie). Podstawowym problemem przy chęci wykorzystania aukcji do zamknięcia winnej inwestycji są jednak koszty transakcyjne – łączna prowizja pobierana przez dom aukcyjny od obu stron transakcji mieści się w zakresie od 25% do 30%!

Gdyby wino sprzedawane było na giełdzie Liv-ex analogiczne koszty transakcyjne spadają do około 4%-5%.

Przedstawione wyżej rozważania prowadzą do w miarę jednoznacznego wskazania – inwestor zainteresowany ulokowaniem środków w wino powinien raczej skorzystać z ofert firm trudniących się tym projesjonalnie. Obecnie w Polsce działają trzy takie firmy: Stilnovisti, Wealth Solutions i Wine Advisors. Działa także fundusz inwestycyjny IPOPEMA Fine Wine FIZAN, który jednak nie prowadzi obecnie sprzedaży nowych certyfikatów uczestnictwa.

Marcin Piwecki
Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
http://www.wineadvisors.pl/

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: