Lokaty | Nieruchomości | Produkty strukturyzowane | Private banking | Fundusze | Inwestycje alternatywne | Emerytury | Ubezpieczenia

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Jak przenieść firmę do Hiszpanii?

[29.12.2009] Kupno nieruchomości w Hiszpanii może stać się pierwszym krokiem do tego abyśmy zaczęli właśnie w tym kraju nowe życie. Istnieje wiele możliwości, możemy założyć własną firmę lub też przenieść własny biznes z Polski do Hiszpanii.

Własna firma

Gdy zakładamy własną firmę pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić jest uzyskanie zaświadczenia imiennego spółki -  Certificación Negativa del Nombre. Zaświadczenie to będzie potwierdzeniem na to, że w Hiszpanii nie istnieje żadna inna firma o takiej samej nazwie.

Tego typu zaświadczenie wydawane jest przez Centralny Rejestr Handlowy. Najlepiej, jeżeli zaproponujemy przynajmniej trzy nazwy, zaoszczędzimy dzięki temu wielokrotnemu składaniu wniosków. Po tym, jak otrzymamy zaświadczenie potwierdzające nazwę spółki i ustalimy siedzibę firmy na terytorium Hiszpanii, kolejnym krokiem jest otwarcie konta bankowego w hiszpańskim banku i zdeponowanie na nim kapitału spółki.

Następnie z zaświadczeniem z banku i projektem statutu spółki musimy udać się do biura notarialnego, które przygotuje dla nas umowę założenia spółki. Kolejnym krokiem, po tym, jak otrzymamy odpis dokumentu, jest zapłacenie podatku - Impuesto sobre Operaciones Societarias, który wynosi 1% kapitału spółki. Następnie musimy wpisać naszą spółkę do Rejestru Handlowego. W tym momencie zarejestrowana firma otrzymuje numer NIF - Número de Identificación Fiscal, jednocześnie nabierając mocy prawnej.

Inne formalności

Poza wyżej wymienionymi czynnościami, aby założyć własną firmę musimy uzyskać zezwolenie z urzędu miasta na rozpoczęcie działalności, wpisać firmę do rejestrów - Inscripciones Registrales, oraz zgłosić działalność w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - Tesorería General de la Seguridad Social. Musimy także pamiętać o zarejestrowaniu pracowników w dniu podpisania umowy o pracę. W Hiszpanii każda firma musi także prowadzić tzw. Księgę Wizyt - Libro de Visitas. Księga ta kontrolowana jest przez Inspektorów ZUS.

Filia polskiej spółki w Hiszpanii

Jeżeli posiadamy firmę w Polsce istnieje możliwość otwarcia jej filii  w Hiszpanii. Prawo hiszpańskie a także polska Ustawa o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej z 19 listopada 1999 roku zezwalają na tego typu działania.

Musimy jedynie dokonać wpisu w Rejestrze Handlowym. Dokonując wpisu musimy zaznaczyć, że nie chcemy zakładać nowej firmy, lecz chcemy otworzyć oddział naszej firmy na terenie Hiszpanii.  Musimy przedstawić przetłumaczone dokumenty zaświadczające o istnieniu spółki w Polsce, jej statut, umowę o założeniu filii oraz skład zarządu. Musimy pamiętać o tym, że filie działają jako oddziały firmy macierzystej, toteż nie posiadają osobowości prawnej.

Z uwagi na fakt, iż filia będzie prowadziła działalność na terenie Hiszpanii, po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją należy rozpocząć prowadzenie księgowości oraz składanie deklaracji podatkowych. Warto zaznaczyć, iż filie polskich firm zobowiązane są także do składania co roku rozliczeń w Rejestrze Handlowym, natomiast nie ma obowiązku tłumaczenia tych dokumentów na język hiszpański.

Emilia Krupa

Treści dostarcza Casa en SolPo godzinach: MKSVir | Win RAR | Quick Time | Emule & eDonkey | Stare gry | Torrenty | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Banki | New Connect | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN