Jak przenieść firmę do Hiszpanii?

Jak przenieść firmę do Hiszpanii?

[29.12.2009] Kupno nieruchomości w Hiszpanii może stać się pierwszym krokiem do tego abyśmy zaczęli właśnie w tym kraju nowe życie. Istnieje wiele możliwości, możemy założyć własną firmę lub też przenieść własny biznes z Polski do Hiszpanii.

Własna firma

Gdy zakładamy własną firmę pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić jest uzyskanie zaświadczenia imiennego spółki –  Certificación Negativa del Nombre. Zaświadczenie to będzie potwierdzeniem na to, że w Hiszpanii nie istnieje żadna inna firma o takiej samej nazwie.

Tego typu zaświadczenie wydawane jest przez Centralny Rejestr Handlowy. Najlepiej, jeżeli zaproponujemy przynajmniej trzy nazwy, zaoszczędzimy dzięki temu wielokrotnemu składaniu wniosków. Po tym, jak otrzymamy zaświadczenie potwierdzające nazwę spółki i ustalimy siedzibę firmy na terytorium Hiszpanii, kolejnym krokiem jest otwarcie konta bankowego w hiszpańskim banku i zdeponowanie na nim kapitału spółki.

Następnie z zaświadczeniem z banku i projektem statutu spółki musimy udać się do biura notarialnego, które przygotuje dla nas umowę założenia spółki. Kolejnym krokiem, po tym, jak otrzymamy odpis dokumentu, jest zapłacenie podatku – Impuesto sobre Operaciones Societarias, który wynosi 1% kapitału spółki. Następnie musimy wpisać naszą spółkę do Rejestru Handlowego. W tym momencie zarejestrowana firma otrzymuje numer NIF – Número de Identificación Fiscal, jednocześnie nabierając mocy prawnej.

Inne formalności

Poza wyżej wymienionymi czynnościami, aby założyć własną firmę musimy uzyskać zezwolenie z urzędu miasta na rozpoczęcie działalności, wpisać firmę do rejestrów – Inscripciones Registrales, oraz zgłosić działalność w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – Tesorería General de la Seguridad Social. Musimy także pamiętać o zarejestrowaniu pracowników w dniu podpisania umowy o pracę. W Hiszpanii każda firma musi także prowadzić tzw. Księgę Wizyt – Libro de Visitas. Księga ta kontrolowana jest przez Inspektorów ZUS.

Filia polskiej spółki w Hiszpanii

Jeżeli posiadamy firmę w Polsce istnieje możliwość otwarcia jej filii  w Hiszpanii. Prawo hiszpańskie a także polska Ustawa o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej z 19 listopada 1999 roku zezwalają na tego typu działania.

Musimy jedynie dokonać wpisu w Rejestrze Handlowym. Dokonując wpisu musimy zaznaczyć, że nie chcemy zakładać nowej firmy, lecz chcemy otworzyć oddział naszej firmy na terenie Hiszpanii.  Musimy przedstawić przetłumaczone dokumenty zaświadczające o istnieniu spółki w Polsce, jej statut, umowę o założeniu filii oraz skład zarządu. Musimy pamiętać o tym, że filie działają jako oddziały firmy macierzystej, toteż nie posiadają osobowości prawnej.

Z uwagi na fakt, iż filia będzie prowadziła działalność na terenie Hiszpanii, po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją należy rozpocząć prowadzenie księgowości oraz składanie deklaracji podatkowych. Warto zaznaczyć, iż filie polskich firm zobowiązane są także do składania co roku rozliczeń w Rejestrze Handlowym, natomiast nie ma obowiązku tłumaczenia tych dokumentów na język hiszpański.

Emilia Krupa

Treści dostarcza Casa en Sol

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: