Fundusze hedgingowe – jak sobie radzą i co je czeka w 2010 r.

Fundusze hedgingowe – jak sobie radzą i co je czeka w 2010 r.

[30.12.2009] Jak wynika ze wstępnych szacunków firmy Greenwich Alternative Investments, benchmark światowego rynku funduszy hedgingowych Global Hedge Fund Index wzrósł o 1,7 proc. Indeks ten uwzględnia 18 strategii inwestycyjnych, których wyniki prezentowane są w odpowiednich subindeksach.

Zdecydowana większość ze strategii przyniosła zyski w minionym miesiącu. Najwyższą miesięczną stopę zwrotu na poziomie 2,8 proc. uzyskały dwie strategie – pierwsza opiera się na lokowaniu aktywów w spółki wzrostowe (Growth), druga natomiast czerpie zyski z inwestycji na rynku kontraktów terminowych (Futures).

Grającym na rynku kontraktów pomogły, m.in silne wzrosty cen złota, które cieszy się zainteresowaniem wielu funduszy hedgingowych. Opłacało się inwestować również w papiery wartościowe spółek z problemami – strategia Distressed Securities przyniosła 2,7 proc. zysku.

"Krótcy" w czołówce

Na stracie za miesiąc listopad były fundusze hedgingowe stosujące strategię krótkiej sprzedaży (Short Selling), ujemna stopa zwrotu wyniosła w tym przypadku 1 proc. Warto dodać, że w październiku "krótcy" byli w czołówce zarabiając 2,3 proc. Nie zdała również egzaminu w zeszłym miesiącu strategia arbitrażu statystycznego, gdzie zarządzający wybierają aktywa w oparciu o historyczne wyniki spółek – spadek subindeksu Statistical Arbitrage wyniósł 0,8 proc.

Najlepsza strategia

Przyjrzyjmy się wynikom funduszy hedgingowych za okres 12 miesięcy (listopad 2008-listopad 2009). Z raportu firmy Greenwich wynika, że Global Hedge Fund Indeks wzrósł w tym okresie o 19,2 proc. Lepiej wypadły indeksy giełdowe, na przykład S&P500 zyskał 25,4 proc., MSCI World Equity Index 28,7 proc., a londyński FTSE100 wzrósł o 21 proc. Największe roczne zyski przyniosła, niewiele ważąca w koszyku indeksu, strategia Convertible Arbitrage (+47,6 proc.).

Polega ona na tym, że zarządzający zajmują długie i krótkie pozycje w akcjach i zamiennych obligacjach wybranych spółek, tak aby zarobić na nieefektywności wyceny tych instrumentów przez rynek. Drugi wynik wypracowano, inwestując na rynkach wschodzących – subindeks Emerging Markets wzrósł o 39,4 proc. Warto dodać, że rynki wschodzące były również intratne dla funduszy hedgingowych w poprzednich latach.

Stratna krótka sprzedaż

Kolejne strategie o najwyższych rocznych stopach zwrotu to: Special Situations (+28,9 proc.), pozwalająca zarabiać na wydarzeniach nadzwyczajnych, jakie mają czasami miejsce w spółkach, wspomniany wyżej lider listopada, Growth (+26,4 proc.), Value (24 proc.), gdzie decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie wyceny wartości wewnętrznej spółek. Kolejną lokatę zajęła strategia Fixed Income, gdzie portfel funduszu jest budowany z obligacji. Stratnymi za okres ostatnich 12 miesięcy okazali się inwestujący w fundusze hedgingowe oparte na krótkiej sprzedaży – subindeks Short Selling odnotował spadek o 15 proc.

Przyszły rok

Należy się spodziewać, że nadchodzący rok będzie pomyślny dla funduszy hegdingowych. Przekonaliśmy się, że niekonwencjonalne metody inwestowania sprawdzają się w różnych sytuacjach, szczególnie gdy na rynkach jest duża zmienność. W dalszym ciągu do najzyskowniejszych będą należeć inwestycje na rynkach wschodzących, a także te, gdzie zarządzający wykazują się dużym zaufaniem do spółek o silnych fundamentach, odpornych na kryzys.

Jan Mazurek

Autor jest głównym analitykiem TFI Investors

źródło: "Gazeta Finansowa"

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: