Lokaty | Nieruchomości | Produkty strukturyzowane | Private banking | Fundusze | Inwestycje alternatywne | Emerytury | Ubezpieczenia

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Fundusze hedgingowe - jak sobie radzą i co je czeka w 2010 r.

[30.12.2009] Jak wynika ze wstępnych szacunków firmy Greenwich Alternative Investments, benchmark światowego rynku funduszy hedgingowych Global Hedge Fund Index wzrósł o 1,7 proc. Indeks ten uwzględnia 18 strategii inwestycyjnych, których wyniki prezentowane są w odpowiednich subindeksach.

Zdecydowana większość ze strategii przyniosła zyski w minionym miesiącu. Najwyższą miesięczną stopę zwrotu na poziomie 2,8 proc. uzyskały dwie strategie - pierwsza opiera się na lokowaniu aktywów w spółki wzrostowe (Growth), druga natomiast czerpie zyski z inwestycji na rynku kontraktów terminowych (Futures).

Grającym na rynku kontraktów pomogły, m.in silne wzrosty cen złota, które cieszy się zainteresowaniem wielu funduszy hedgingowych. Opłacało się inwestować również w papiery wartościowe spółek z problemami - strategia Distressed Securities przyniosła 2,7 proc. zysku.

"Krótcy" w czołówce

Na stracie za miesiąc listopad były fundusze hedgingowe stosujące strategię krótkiej sprzedaży (Short Selling), ujemna stopa zwrotu wyniosła w tym przypadku 1 proc. Warto dodać, że w październiku "krótcy" byli w czołówce zarabiając 2,3 proc. Nie zdała również egzaminu w zeszłym miesiącu strategia arbitrażu statystycznego, gdzie zarządzający wybierają aktywa w oparciu o historyczne wyniki spółek - spadek subindeksu Statistical Arbitrage wyniósł 0,8 proc.

Najlepsza strategia

Przyjrzyjmy się wynikom funduszy hedgingowych za okres 12 miesięcy (listopad 2008-listopad 2009). Z raportu firmy Greenwich wynika, że Global Hedge Fund Indeks wzrósł w tym okresie o 19,2 proc. Lepiej wypadły indeksy giełdowe, na przykład S&P500 zyskał 25,4 proc., MSCI World Equity Index 28,7 proc., a londyński FTSE100 wzrósł o 21 proc. Największe roczne zyski przyniosła, niewiele ważąca w koszyku indeksu, strategia Convertible Arbitrage (+47,6 proc.).

Polega ona na tym, że zarządzający zajmują długie i krótkie pozycje w akcjach i zamiennych obligacjach wybranych spółek, tak aby zarobić na nieefektywności wyceny tych instrumentów przez rynek. Drugi wynik wypracowano, inwestując na rynkach wschodzących - subindeks Emerging Markets wzrósł o 39,4 proc. Warto dodać, że rynki wschodzące były również intratne dla funduszy hedgingowych w poprzednich latach.

Stratna krótka sprzedaż

Kolejne strategie o najwyższych rocznych stopach zwrotu to: Special Situations (+28,9 proc.), pozwalająca zarabiać na wydarzeniach nadzwyczajnych, jakie mają czasami miejsce w spółkach, wspomniany wyżej lider listopada, Growth (+26,4 proc.), Value (24 proc.), gdzie decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie wyceny wartości wewnętrznej spółek. Kolejną lokatę zajęła strategia Fixed Income, gdzie portfel funduszu jest budowany z obligacji. Stratnymi za okres ostatnich 12 miesięcy okazali się inwestujący w fundusze hedgingowe oparte na krótkiej sprzedaży - subindeks Short Selling odnotował spadek o 15 proc.

Przyszły rok

Należy się spodziewać, że nadchodzący rok będzie pomyślny dla funduszy hegdingowych. Przekonaliśmy się, że niekonwencjonalne metody inwestowania sprawdzają się w różnych sytuacjach, szczególnie gdy na rynkach jest duża zmienność. W dalszym ciągu do najzyskowniejszych będą należeć inwestycje na rynkach wschodzących, a także te, gdzie zarządzający wykazują się dużym zaufaniem do spółek o silnych fundamentach, odpornych na kryzys.

Jan Mazurek

Autor jest głównym analitykiem TFI Investors

źródło: "Gazeta Finansowa"Po godzinach: MKSVir | Win RAR | Quick Time | Emule & eDonkey | Stare gry | Torrenty | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Banki | New Connect | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN