Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Tak słabo oprocentowanych lokat jeszcze nie było

1,1% - takie jest oprocentowanie przeciętnej lokaty bankowej po uwzględnieniu podatku. Najniższe w historii oprocentowanie nie sprzyja oszczędzaniu. W jednym tylko miesi±cu lokaty Polaków stopniały o niemal 4 miliardy złotych - wynika z szacunków Open Finance.

Polacy już od kilku miesięcy wycofywali z bankowych lokat więcej pieniędzy niż na nie wpłacali. W samym maju saldo lokat stopniało bez mała o 4 mld złotych - wynika z naj¶wieższych danych NBP. Do tej pory było jednak tak, że choć lokaty topniały, to coraz więcej pieniędzy Polacy trzymali na kontach oszczędno¶ciowych i bież±cych. Po prostu je¶li oprocentowanie lokat jest niemal zerowe, to nie ma sensu blokowanie na nich ¶rodków. W maju br. stało się inaczej. Polacy wypłacali pieni±dze nie tylko z bankowych lokat, ale też kont. Efekt? Na koniec maja osoby fizyczne trzymały w bankach niecałe 610 mld złotych. To o prawie 5,3 mld zł mniej niż miesi±c wcze¶niej. To największa kwota, jak± Polacy wycofali z systemu bankowego od końca 1996 roku - wynika z danych NBP.

Oprocentowanie znowu w dół

Trudno się takiej sytuacji dziwić w otoczeniu najniższego oprocentowania lokat w historii. Przeciętna lokata założona w maju br. oprocentowana była na skromne 1,4% w skali roku. Gdyby tego było mało, tak rachitycznym oprocentowaniem trzeba się jeszcze podzielić z fiskusem. Po potr±ceniu tzw. podatku Belki możemy liczyć jedynie na wynik na poziomie 1,134% netto. Za każde 1000 zł zostawione w banku na rok, można więc liczyć jedynie na 11,34 zł odsetek po opodatkowaniu - wynika z szacunków Open Finance opartych o dane NBP.

Lepiej oprocentowane s± lokaty roczne i kwartalne, choć i tu nie ma co liczyć na kokosy. Oba rodzaje depozytów pozwalaj± zarobić po 1,58%. Po uwzględnieniu podatku daje to prawie 1,28% zysku w skali roku. Najniższy zysk zainkasuje posiadać lokaty wybitnie krótkoterminowej - maksymalnie miesięcznej W tym przypadku oprocentowanie wynosi przeciętnie 1,02%, co po potr±ceniu podatku daje rachityczne 0,83% zysku - wynika z szacunków Open Finance opartych o dane NBP.

S± to złe informacje dla deponentów. Oznaczaj± bowiem, że inflacja szybciej pochłania siłę nabywcz± pieniędzy, niż banki s± w stanie dopisywać do nich odsetki. Je¶li więc kto¶ zakłada lokatę, to najpewniej realnie na niej traci. Po prostu za wyjęte z banku za rok pieni±dze będzie można kupić mniej niż dzi¶. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że okresy realnych strat i zysków na bankowych depozytach przeplataj± się. Te pierwsze nie trwaj± przeważnie dłużej niż rok czy dwa.

Pieni±dze parz± w ręce

Oprocentowanie statystycznej lokaty niemal zmusza do szukania bardziej intratnych alternatyw dla oszczędno¶ci. Za każdym razem wymaga to zachodu lub wi±że się z ryzykiem. Warto chociażby przeszukać oferty banków w poszukiwaniu promocyjnych lokat. Nawet tam wci±ż można znaleĽć produkty, które pozwol± zarobić. Korzystaj±c z promocji dla nowych klientów czy wpłacaj±c na depozyt nowe ¶rodki można liczyć na oprocentowanie znacznie wyższe niż przeciętne. Dzięki takim zabiegom można zarobić 2-3%, a w skrajnych przypadkach nawet ponad 4% w skali roku. Oferty takie s± jednak limitowane. Na przykład można dzięki nim zainwestować nie więcej niż 10 tys. zł i tylko na 2-3 miesi±ce. Gdyby tego było mało, zawsze trzeba też dokładnie sprawdzić wszystkie dodatkowe warunki, na które się godzimy. Może się bowiem okazać, że korzystaj±c z wyżej oprocentowanego depozytu musimy też kupić inny produkt bankowy, za który w przyszło¶ci zapłacimy.

Ciekaw± ofert± mog± być też obligacje - szczególnie te o zmiennym oprocentowaniu, które w przypadku podwyżek stóp procentowych nie będ± traciły na warto¶ci. Wielu deponentów decyduje się też na zakup mieszkań na wynajem. Rozwi±zanie takie wymaga sporego kapitału, ale szacunki Narodowego Banku Polskiego dowodz±, że nigdy wcze¶niej Polacy nie wydawali aż tak wiele gotówki na zakup nowych mieszkań. Je¶li kto¶ ma mniejsz± awersję do ryzyka może rozważyć ofertę funduszy inwestycyjnych czy rynku akcji. Ciekawy jest też rynek surowców (w tym metali szlachetnych) i inwestycji alternatywnych (np. klasyczne auta, trunki, dzieła sztuki, zegarki, filatelistyka czy numizmatyka). Wymagaj± one jednak niemało fachowej wiedzy i rak jak w przypadku innych inwestycji angażowanie na nich pieniędzy wi±że się z ryzykiem.

Bartosz Turek
analityk Open FinancePo godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN