Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Orlen znów jest potrzebny

Tylko publiczne emisje Orlenu mog± sprawić, że warto¶ć publicznych emisji w tym roku zbliży się do ubiegłorocznego rekordu. Nie brakuje za to tzw. małych ofert publicznych.

Wszystkie tegoroczne emisje publiczne przeprowadzone na podstawie prospektu emisyjnego i skierowane do inwestorów indywidualnych sprzedały się na pniu. Emitenci nie mog± narzekać na popyt, ale inwestorzy na wybór - owszem. Tegoroczna warto¶ć ofert to jak dot±d 674 mln zł - mniej niż w I połowie ub.r., gdy było to 940 mln zł. Co więcej, liczba ważnych prospektów i możliwych do przeprowadzenia programów nie wskazuje, by drugie półrocze miało być wyraĽnie lepsze, chyba, że doliczymy do nich potencjalne emisje PKN Orlen. Płocki koncern czeka na zatwierdzenie prospektu, który pozwoli na przeprowadzenie emisji wartych 1 mld zł, ale ojciec programu - Sławomir Jędrzejczyk - wła¶nie zrezygnował z członkostwa w zarz±dzie. Je¶li emisje Orlenu będ± przeprowadzane, warto¶ć tegorocznych emisji publicznych może przekroczyć 2 mld zł i pobić rekord z ub.r. (1,5 mld zł).

Gdybanie można sobie darować w przypadku tzw. małych emisji, których warto¶ć (89 mln zł) przekroczyła już wynik z całego roku 2016 (blisko 70 mln zł) - dot±d rekordowego. Jest jednak w tej popularno¶ci co¶ niepokoj±cego. Inwestorzy nie maj± możliwo¶ci obejmowania dostatecznej liczby obligacji dużych i ¶rednich emitentów, którzy, je¶li już przeprowadzaj± emisje publiczne na podstawie prospektów, to płac± coraz niższe kupony. Potrzeby drobnych inwestorów zaspokajaj± mniejsi emitenci, ale rzecz jasna za spraw± wyższego ryzyka, które co jaki¶ czas przypomina o sobie kolejnym defaultem.

Oczywi¶cie pozostaj± też emisje prywatne, które s± dominuj±c± czę¶ci± rynku pierwotnego, nie zawsze dostępn± jednak dla inwestorów indywidualnych (vide najnowsza emisja PZU) oraz rynek wtórny, na którym znów pojawiaj± się debiutanci. W tym tygodniu emisje wprowadziły EuCO i J.S. Hamilton (ł±cznie 90 mln zł), pojawiły się też nowe serie obligacji J.W. Construction, Pragmy Faktoring i PCC Rokita.

Je¶li za¶ mowa o emisjach prywatnych, to warto odnotować sukces emisji Capital Service - w ofercie wartej 20 mln zł złożono zapisy na ponad 31,5 mln zł. A przecież CS jest firm± pożyczkow±, branż± kilka miesięcy temu niemal trędowat±, po ujawnieniu niesławnej propozycji nowelizacji ustawy zmieniaj±cej radykalnie warunki działania firm pożyczkowych. Od przełomu roku sprawa nowelizacji ucichła, a firmom pożyczkowym znów udaje się pozyskać finansowanie z emisji obligacji. Na pocz±tku czerwca o uplasowaniu emisji informowała Mikrokasa, a Everest (znany szerzej pod nazw± handlow± "Bocian Pożyczki") czuje się w obecnych warunkach na tyle pewnie, że złożył ofertę przejęcia spółki z branży (nie wymieniaj±c jej z nazwy). Tym większa więc szkoda, że Eurocent jak dot±d nie spłacił zapadaj±cej trzy tygodnie temu emisji wartej 1,8 mln zł.

Emil Szweda
Obligacje.plPo godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN