Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Powrót PCC Exol i Rokity

Ostatnich kilka dni przyniosło umocnienie obligacji skarbowych na ¶wiatowych rynkach, co sprzyja plasowaniu długu o stałym oprocentowaniu. Spółki z Dolnego Brzegu maj± w tym największe do¶wiadczenie.

Być może to zbieg okoliczno¶ci, że PCC Rokita postanowił przeprowadzić publiczn± emisję obligacji akurat teraz, ale akurat chemiczna grupa jak bodaj żadna inna firma na Catalyst przekonała się, że wybór momentu emisji może mieć kluczowe znaczenie dla jej powodzenia. To nawi±zanie do emisji Rokity z listopada ub.r., gdy termin zbierania zapisów zbiegł się w czasie ze zwycięstwem wyborczym Donalda Trumpa i przyspieszeniem przeceny obligacji skarbowych - publiczna emisja Rokity po raz pierwszy nie zakończyła się wówczas redukcja zapisów. Tamte wydarzenia to już jednak historia. W zasadzie od pocz±tku roku do połowy czerwca rentowno¶ć obligacji skarbowych ponownie spadała (mimo podwyżek stóp w USA), co udało się Rokicie wykorzystać do uplasowania w czerwcu emisji wartej 25 mln zł (popyt sięgn±ł 42 mln zł). W porównaniu do tamtej emisji nowa - terminów jeszcze nie znamy, ale zapewne zapisy rozpoczn± się na dniach - oferuje o pół roku dłuższy okres spłaty (5,5 roku) i takie samo oprocentowanie (5 proc.), co w sze¶ciu ostatnich publicznych emisjach. Co prawda od czerwca rentowno¶ci obligacji skarbowych ponownie wzrosły, ale akurat w ostatnim tygodniu obserwowali¶my ponowny zwrot na rynku - obligacje amerykańskie s± najdroższe od dwóch tygodni. Zbiegło się to w czasie z wyst±pieniem szefowej Fed, która martwi się nisk± inflacj± (odczytano to jako oddalenie podwyżek stóp) oraz odczytem inflacji w Polsce na poziomie 1,5 proc. (wcze¶niej było to 2 proc.). Obawy inflacyjne podsycone na przełomie roku znów okazuj± się przedwczesne, co oczywi¶cie sprzyja papierom o stałym oprocentowaniu.

PCC to jednak nie tylko Rokita. Pewn± niespodziank± może być złożenie prospektu przez PCC Exol, który w ubiegłym roku tylko dwukrotnie skorzystał z prawa do przeprowadzenia publicznej emisji (w czerwcu i wrze¶niu) i wydawało się, że ta droga pozyskania finansowania została odłożona. Teraz jednak warunki rynkowe sprzyjaj± emisjom o stałym kuponie (PCC Rokita oraz PCC Exol przeprowadzały dot±d wył±cznie emisje obligacji o stałym oprocentowaniu), co potwierdza też zachowanie rynku kontraktów terminowych na stopę procentow±. Wygl±da na to, że inwestorzy nie s± już pewni, czy RPP zdecyduje się na podwyżkę przed końcem 2018 roku. Mimo rozpoczęcia sezonu wakacyjnego, czas na przeprowadzenie tych ofert jest dobry, także ze względu na brak poważniejszej konkurencji.

W ostatnich dniach uwaga rynku koncentrowała się jednak nie na emisjach obligacji, lecz akcji, a konkretnie GetBacku, który zdołał uplasować w cało¶ci ofertę publiczn±, w tym 20 mln nowych walorów (370 mln zł wpływów brutto). Choć jest to mniej niż zapowiadane ambitnie 400-500 mln zł, to jednak istotnie (o 83 proc. względem I kwartału) kwota ta podniesie kapitał własny i obniży wskaĽniki zadłużenia. (Gdyby emisja miała miejsce 31 marca, wskaĽnik dług netto/kapitał własny spadłby do 0,7x z 2,13x faktycznie raportowanych). Przynajmniej przez jaki¶ czas GetBack będzie zlewarowany na podobnym poziomie, co jego najwięksi rywale, co zostanie zapewne wykorzystane do próby obniżenia oprocentowania kolejnych emisji obligacji, w tym także publicznych.

Emil Szweda
Obligacje.plPo godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN