Lokaty | Nieruchomości | Produkty strukturyzowane | Private banking | Fundusze | Inwestycje alternatywne | Emerytury | Ubezpieczenia

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Trading podczas wakacji: to możliwe, ale czy konieczne

[09.12.2016] Niektórzy inwestorzy nie potrafi± przestać my¶leć o wykresach i otwartych pozycjach. Czy powinni odpocz±ć podczas wakacji? Jak powinni się zorganizować, by ewentualny trading nie przeszkadzał im w wypoczynku?

Trzeba zacz±ć od tego, że istniej± różne style inwestowania (tradingu). Daytrading to otwieranie i zamykanie pozycji podczas jednej sesji (jednego dnia). Trading ¶rednio- lub długoterminowy polega na tym, że pozycje s± zamykane i otwierane co kilka dni albo nawet co kilka tygodni.

Wydaje się, że daytraderom powinno być łatwiej oderwać się od komputera - ostatniego dnia przed urlopem zamykaj± wszystkie pozycje i mog± się pakować. Problem w tym, że ostatnie transakcje mog± być nieudane - wtedy u daytradera może się pojawić pokusa "odegrania się". Tymczasem takie "odgrywanie się" na siłę jest jednym z największych błędów, jakie może popełnić inwestor. Transakcje zawierane na szybko podczas pakowania walizki albo - co gorsza - nad hotelowym basenem z dużym prawdopodobieństwem zakończ± się stratami, co zrodzi jeszcze większ± frustrację i nie pozwoli wypocz±ć. Nie należy ani na minutę zapominać, że inwestowanie to ciężka i trudna praca, któr± trzeba wykonywać w skupieniu przy biurku, po uprzednim przygotowaniu się.

A je¶li daytrader miał dobr± passę przed wyjazdem? Wtedy także powinien przestać inwestować. Powinien wykorzystać wakacje do namysłu nad swoimi transakcjami, powinien zadać sobie pytanie: czy mój zarobek był zasłużony, czy przypadkowy, czy jest co poprawiać?

Je¶li chodzi o inwestorów, którzy lokuj± kapitał w akcjach lub na rynku walutowym w ¶rednim i długim terminie, to oni również powinni pozamykać swoje pozycje przed wyjazdem. Je¶li nie chc± tego zrobić, mog± je odpowiednio zabezpieczyć, ustawiaj±c zlecenia take profit (bior±ce zysk) i stop loss (ucinaj±ce straty).

Je¶li nie potrafi± tego zrobić, z pewno¶ci± nie powinni zabierać ze sob± laptopa. Obecnie wszystkie poważne biura maklerskie i wszyscy brokerzy foreksowi maj± w ofercie aplikacje na smartfony, które mog± z powodzeniem posłużyć do kontrolowania tego, co dzieje się z otwartymi pozycjami. Kontrolowania - a nie zawierania kolejnych transakcji. Pamiętajmy, że generalnie otwieranie nowych pozycji przez komórkę nie jest profesjonalne - a co dopiero robienie tego na hamaku!

Inwestorzy długoterminowi na kilka dni przed wyjazdem powinni przestać otwierać nowe pozycje. Im większa liczba otwartych zleceń, tym mniejszy spokój na wakacjach.

Podsumowuj±c, oto kilka kluczowych punktów, jakie powinien zrealizować inwestor, by mieć udany urlop:

  • w trakcie ostatniego tygodnia przed urlopem nie otwiera nowych pozycji;
  • ostatniego dnia przed urlopem ustawia zlecenia stop loss i take profit;
  • instaluje aplikację swojego biura maklerskiego na smartfonie (uwaga - zalecane tylko dla inwestorów ¶rednio- i długoterminowych);
  • podczas wakacji raz na trzy dni sprawdza pozycje i ewentualnie koryguje zlecenia stop loss.

Urlop to doskonały czas, by przede wszystkim odpocz±ć. Można oczywi¶cie podczas wylegiwania się na plaży pomy¶leć o swojej strategii inwestycyjnej, przeanalizować swoje zachowanie, jako inwestora, przeczytać jaki¶ poradnik dotycz±cy inwestowania. Nie należy jednak pod żadnym pozorem inwestować podczas wakacji! Rynek na nas zaczeka, a zyski nigdzie nie uciekn±...

Pamiętajmy, że wypoczęty inwestor ma większe szanse być skuteczniejszym inwestorem, a więc ma większe szanse na zarabianie!

Autor:
Portal Skarbiec.biz S.A., największy niezależny serwis o prawie, finansach i gospodarcePo godzinach: MKSVir | Win RAR | Quick Time | Emule & eDonkey | Stare gry | Torrenty | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Banki | New Connect | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN