Poszczególne fundusze

Wstępne wyjaśnienia

Ranking funduszy

Fundusze krajowe

AIG TFI
BPH TFI
BZ WBK AIB TFI
Aviva Investors TFI
Copernicus Capital TFI
DWS Polska TFI
GE Debt Management
Hexagon TFI
IDEA TFI
ING TFI
Intrum Justitia TFI
Investors TFI
KBC TFI
MCI Capital TFI S.A.
Millennium TFI
Noble TFI
Opera TFI
Pioneer Pekao TFI
PKO TFI
Quercus TFI
SEB TFI
Skarbiec TFI
Superfund TFI
TFI Allianz Polska
TFI Legg Mason
TFI PZU
TFI SKOK
Union Investment TFI

Fundusze zagraniczne

Citi FCP

CitiMoney FCP
Citi SICAV
Fortis L. Fund
Fortis L Fix
Franklin Templeton
GE Money Funds
HSBC Global Asset Management
JP Morgan Funds
Jyske Invest International
Merrill Lynch
Nordea Investment
Raiffeisen
Robeco Capital Growth Funds
SGAM Fund
Torrus Funds
WIOF

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Biznes i prawo

Encyklopedia prawa
Największy zbiór adresowanych do przedsiębiorców informacji prawno-biznesowych.

Biblioteczka inwestora
Cechą, którą w papierach wartościowych wszyscy sobie najwyżej cenimy, jest to, że można na nich dobrze zarabiać. Są tacy, którzy uważają, że jest to całkowicie satysfakcjonujący zasób wiedzy na ich temat, ale my nie podzielamy ich poglądów.

Zamówienia publiczne

Formularze KRS
Formularze podatkowe
Formularze pism procesowych
Formularze ZUS

Banki w Polsce


Analizy ekonomiczne

 

Fundusze inwestycyjne

31.08.2016 Wydać fundusze nie byle jak
Drogi i kolej czeka w najbliższych latach boom inwestycyjny. Powstaną setki kilometrów nowych autostrad, ekspresówek i obwodnic, przybędzie zmodernizowanych linii kolejowych. Ale na tym różowym obrazie jest dużo ciemnych plam.

29.07.2016 REIT-y w Polsce - czy to się uda?
Ostatnio pojawia się coraz więcej doniesień sugerujących, że w Polsce zaczną działać specjalne fundusze inwestujące na rynku nieruchomości (tzw. REIT-y). Zwolennikiem uruchomienia takich podmiotów jest między innymi wicepremier Morawiecki.

11.07.2016 Różnorodność nie zawsze pomaga rynkowi funduszy inwestycyjnych
Jednym z istotnych elementów polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych, obok celu i strategii jest profil inwestycyjny. Jego znaczenie jest o tyle duże, że zwykle zarządzający funduszami wiążą nazwę handlową swojej oferty właśnie z tym elementem polityki inwestycyjnej.

04.04.2016 Czas na fundusze private bonds
Od kilkunastu miesięcy fundusze papierów dłużnych osiągają słabe wyniki i notują odpływ klientów. Część inwestorów przenosi kapitał do funduszy obligacji korporacyjnych, przynoszących wyższe stopy zwrotu.

01.04.2016 Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego - dekada walki z inflacją
Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego ze względu na politykę inwestycyjną należą do funduszy inwestycyjnych bezpiecznych (o najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego).

31.03.2016 Miliardy na szklane domy
Zagraniczne fundusze inwestycyjne w 2015 r. wydały na biurowce, centra handlowe i magazyny nad Wisłą ponad 4 mld euro i kupują dalej. Problemem polskiego rynku nie jest brak chętnych, lecz zbyt mała liczba atrakcyjnych nieruchomości na sprzedaż.

07.03.2016 Złoty rajd inwestycji alternatywnych
W ciągu ostatniego roku najwięcej można było zarobić na wirtualnej walucie. Spore zyski generował też rynek nieruchomości, fundusze zajmujące się wierzytelnościami oraz kolekcjonerskie samochody i trunki.

01.03.2016 Jak fundusze akcji rynku krajowego mają pod górkę, czyli trochę o jakości zarządzania
Miniony rok nie dał wielu powodów do zadowolenia inwestorom giełdowym, a przynajmniej większości z nich. Odzwierciedlone w indeksach giełdowych zmiany wartości walorów notowanych na poszczególnych rynkach raczej zmuszają do liczenia strat niż zysków.

30.12.2015 Spółki inwestycyjne jako alternatywne fundusze inwestycyjne
W 2016 roku na rynku funduszy inwestycyjnych nastąpią istotne zmiany. Będą one skutkiem przedłożonego Sejmowi RP z początkiem grudnia br. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

23.12.2015 Najwięcej zarobili posiadacze prostych funduszy
W ostatnim roku najwięcej stracili posiadacze funduszy inwestycyjnych o najbardziej skomplikowanych nazwach. Przypadek? Niekoniecznie, bo z drugiej strony zyski liczyli posiadacze funduszy o krótkich nazwach.

22.10.2015 Polscy inwestorzy a zagraniczne fundusze inwestycyjne
Nie od dziś wiadomo, że na zagranicznych zarabia się lepiej niż na polskich - średnia stopa zwrotu tego rodzaju produktów finansowych sięgnęła 8,7 proc., a więc znacząco więcej niż w przypadku polskich funduszy (6,2 proc.). Mimo to, fundusze zagraniczne ciągle nie cieszą się popularnością wśród Polaków.

13.07.2015 Fundusze ETF - czyli jak kupić indeks?
Fundusze ETF są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się produktów, które zaistniały na rynkach finansowych w ciągu ostatnich 25 lat. Tylko w pierwszym kwartale br. globalnie pozyskały ponad 96 mld USD nowych środków. Jednak ogromna popularność na całym świecie, liczne zalety, a w długim terminie lepsze wyniki w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi nie przekładają się na wzrost popularności tego typu produktów w Polsce.

16.06.2015 Jak skonstruować prawidłowo portfel inwestycyjny?
Zasada sto minus wiek inwestora, to popularny sposób konstruowania portfela inwestycyjnego, wśród wielu doradców finansowych. Określa ona, jaką część długoterminowego portfela inwestycyjnego powinny stanowić akcje. Problem jednak w tym, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż prosta arytmetyka, a przedstawiona zasada, niekoniecznie daje dobre rezultaty.

29.05.2015 Dlaczego warto wycofać się z funduszy obligacji?
Wszystko wskazuje na to, że hossa na funduszach dłużnych dobiega końca. Zakończył się cykl obniżek stóp procentowych i wciąż pojawiają się nowe sygnały zwiastujące kres dobrego zwrotu z inwestycji.

25.03.2015 Podatkowe skutki wypłaty dywidendy funduszowi inwestycyjnemu spoza UE
W przypadku funduszy inwestycyjnych spoza Unii Europejskiej występujących o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym z tytułu dywidend wypłaconych za udziały w polskiej spółce organy podatkowe muszą ustalić, czy podatnik wykonuje działalność na warunkach równoważnych z tymi, które stosuje się do funduszy inwestycyjnych z siedzibą na terytorium Unii.

18.03.2015 TFI powinny być jak drukarki 3D?
Wraz z drukarkami 3D nadchodzi era indywidualnej produkcji - czy to nie wskazanie przyszłości biznesowej również dla branży inwestycyjnej? Apel o przejście do \"funduszy szytych na miarę\" wystosował do środowiska inwestycyjnego na łamach \"Investment Europe\" reprezentujący Milestone Group Nathan Travell.

03.03.2015 Rynek funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych rośnie w siłę
Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA) na koniec 2014 roku aktywa funduszy tego typy wynosiły ponad 59,6 mld zł.

31.12.2014 Czy warto obecnie inwestować w fundusze?
Jakiego typu fundusze inwestycyjne mogą być ciekawą formą ulokowania kapitału w przyszłym roku? (pieniężne, dłużne, akcji, zagraniczne, itd.)

31.12.2014 Perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce
Fundusze inwestycyjne są chętnie wybieraną formą alokacji kapitału w wielu krajach. W Polsce ich popularność wciąż nie jest znaczna. Czy w społeczeństwie charakteryzującym się wysoką awersją do ryzyka, wynikającą z uwarunkowań historycznych, rynek funduszy ma szansę się rozwijać?

10.12.2014 Blisko 60 proc. zamożnych Polaków inwestuje swoje pieniądze
Z raportu polskiego oddziału KPMG wynika, że w tym roku Polacy zainwestują środki finansowe na łączną kwotę 433 mld zł. Wartość i ilość inwestycji zwiększa się wraz z rozrostem grupy osób najzamożniejszych.

1 2 3 ... 21    »

OBLIGACJE STRUKTURYZOWANE

Obligacje strukturyzowane to maksimum zysku przy zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji. W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej i profilu inwestora, wartość obligacji może zostać powiązana z cenami złota, akcji, surowców, walut, nieruchomości, obligacji rządowych, bądź oprocentowaniem lokat bankowych.

Osoby zainteresowane szczegółami oferty inwestycyjnej prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:

CZĘŚĆ II: JAKIE OBLIGACJE STRUKTURYZOWANE CIĘ INTERESUJĄ?

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji - oczekuję porady w tym zakresie Interesują mnie obligacje strukturyzowane
Interesują mnie fundusze inwestycyjne
Interesuje mnie polisy inwestycyjne
Interesują mnie akcje
Interesują mnielokaty bankowe

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:


CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Foundation For Development of the Global Capital Market oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych.

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 
.
Finanse