Fundusz DWS Akcji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne DWS

Fundusz DWS Akcji

Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji jest dynamiczne powiększanie wartości aktywów poprzez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość jednostek uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej.

DWS Polska Fundusz Akcji nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części inwestowane w akcje. Udział akcji w aktywach, poza sytuacjami nadzwyczajnymi zawiera się w przedziale od 40% do 100%.

Przy doborze lokat DWS Polska Fundusz Akcji zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał będzie pod uwagę następujące kryteria: ocena perspektyw ekonomicznych spółki w przypadku inwestycji w akcje, przy szczególnym uwzględnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju, ocena możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego, ocena ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny, płynność dokonywanej lokaty, w tym w relacji do płynności innych lokat Funduszu, możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości, ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych, spełnienie zasad dywersyfikacji lokat.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy DWS

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz inwestycyjny DWS Polska FIO Akcji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: