Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień


SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SI Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majtku i kontrolach podatkowych

Formularze KRS do pobrania

Za pośrednictwem tej strony można pobrać formularze KRS prosto z serwera Ministerstwa Sprawiedliwości.

Formularze KRS: WNIOSKI O REJESTRACJĘ DANYCH

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna (KRS-W2)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna (KRS-W4)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa (KRS-W6)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W7)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-W8)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacjia społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (KRS-W10)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (KRS-W12)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska (KRS-W13)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (KRS-W21)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-W22)

Formularze KRS: ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ PODMIOTÓW

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-WA)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-WC)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - partnerzy (KRS-WD)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele (KRS-WF)

Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji (KRS-WG)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu (KRS-WH)

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - dyrektorzy wykonawczy (KRS-WI)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-WJ)

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-WK1)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci (KRS-WL)

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności (KRS-WM)

Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-WU)

Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - działalność pożytku publicznego (KRS-W-OPP)

Formularze KRS: WNIOSKI DOTYCZĄCE REJESTRU DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D1)

Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D2)

Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS-D3)

Formularze KRS: WNIOSKI O ZMIANĘ DANYCH

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska (KRS-Z1)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna (KRS-Z2)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (KRS-Z3)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-Z5)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiebiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa (KRS-Z6)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-Z7)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-Z8)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (KRS-Z10)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (KRS-Z12)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska (KRS-Z13)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-Z20)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego - wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego (KRS-Z21)

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS (KRS-Z40)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność (KRS-Z41)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana (KRS-Z42)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie (KRS-Z61)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym (KRS-Z63)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe (KRS-Z64)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe (KRS-Z67)

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze (KRS-Z68)

Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-ZA)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-ZB)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-ZC)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy (KRS-ZD)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-ZE)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej (KRS-ZF)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki (KRS-ZH)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy (KRS-ZI)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-ZJ)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-ZK1)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci (KRS-ZL)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności (KRS-ZM)

Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-ZN)

Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele (KRS-ZP)

Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego (KRS-ZR)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie (KRS-ZS)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-ZU)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON (KRS-ZY)

Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego (KRS-Z-OPP)

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-X1)

Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)

Nota prawna: Przed użyciem strony "Formularze KRS do pobrania" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".Skarbiec.Biz w p2p: eMule & Shareaza | Torrenty | FastTrack & Kazaa | SoulSeek |
Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN