Inwestycje w samochody klasyczne


Inwestycje w samochody klasyczne

[20.04.2009] Inwestycje w samochody klasyczne to jedna z klas aktywów emocjonalnych. Obecnie w świetle niespotykanego od wielu lat kryzysu na rynkach finansowych inwestycja w samochód klasyczny staje się propozycją coraz bardziej popularną, teraz także dostępną bezpośrednio w Polsce.

Piękny klasyczny samochód to obiekt podziwu, prestiżu, oznaka przynależności do elitarnego grona, spełnienie młodzieńczych marzeń ale także, a może przede wszystkim, doskonała lokata kapitału. Od wielu lat inwestycje w aktywa emocjonalne zyskują na popularności wśród inwestorów na całym świecie.

Obecnie w świetle niespotykanego od wielu lat kryzysu na rynkach finansowych inwestycja w samochód klasyczny staję się propozycją coraz bardziej oczywistą i atrakcyjną jak nigdy dotąd. Inwestycje w samochody klasyczne są na polskim rynku jeszcze mało popularną formą lokowania kapitału.

Jednak cechy charakterystyczne tego rodzaju lokat, takie jak znikoma korelacja z tradycyjnymi formami inwestowania i walory użytkowe nabywanych aktywów połączone ze zbiorem pozytywnych emocji jakie niosą, sprawiają, że taka inwestycja jest bardzo ciekawą alternatywą dla standardowych sposobów pomnażania majątku.

W Europie najbardziej rozwiniętymi rynkami pod względem inwestycji w samochody klasyczne są Wielka Brytania i Niemcy. Na pozycje tych rynków wpłynęły silnie tradycje motoryzacyjne oraz skłonności konsumenckie ich mieszkańców. Ten specyficzny rodzaj inwestycji należy do grupy inwestycji emocjonalnych, które rozwijają się najsilniej w momencie dynamicznego wzrostu zamożności społeczeństwa.

Taki trend obserwowany jest obecnie wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej, co sprzyja rosnącej tam popularności tej formy inwestycji. Dodatkowo, wzrost zainteresowania inwestycjami w samochody klasyczne stymulowany jest przez wysoką zmienność rynków finansowych i rosnącą awersją do akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Wysokie stopy zwrotu osiągane dzięki inwestycjom w samochody klasyczne skłaniają inwestorów do zwiększonej aktywności w tej klasie aktywów.

Treści dostarcza portal InwestycjeAlternatywne.Pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: