Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

350 tys. zł za wakacje? Uważaj! Niespodziewane wypadki potrafi± zrujnować

350 tys. złotych może kosztować sprowadzenie z Chin pacjenta po udarze, blisko 70 000 zł leczenie złamanego biodra w Hiszpanii, czy ponad 40 tysięcy to koszt opieki medycznej złamanej miednicy w Argentynie - rachunki za usługi medyczne wystawiane podczas zagranicznych wakacji potrafi± zrujnować przebywaj±cych na urlopie turystów. Warto o tym pamiętać, gdyż od czerwca do wrze¶nia ro¶nie liczba szkód zgłaszanych przez Polaków przebywaj±cych na zagranicznych wakacjach.

- Nasi klienci zgłaszaj± do nas bardzo różne sprawy - od niegroĽnych chorób leczonych w prywatnych placówkach medycznych za granic±, po skomplikowane złamania i poważne choroby, wymagaj±ce natychmiastowego powrotu i kontynuacji leczenia w kraju. Każda taka sytuacja powoduje koszty, a ich górn± granicę nieraz nawet trudno oszacować. Praktyka pokazuje, że ubezpieczenie na wyjazd powinno gwarantować pokrycie kosztów leczenia na minimalnym poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach przydatna może okazać się suma sięgaj±ca nawet kilkuset tysięcy złotych - mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ile mog± nas kosztować wakacje w razie wypadku? Oto zestawienie największych odszkodowań wypłaconych klientom w letnim sezonie turystycznym 2016 roku przez zakład ubezpieczeń Compensa.

Hiszpania: 67 084 zł

Niemal 70 000 zł kosztowało leczenie jednego z klientów ubezpieczyciela, który podczas wakacyjnego pobytu w Hiszpanii miał wypadek i złamał lewe biodro. W konsekwencji tego zdarzenia musiał wrócić do Polski specjalnie zorganizowanym lotem sanitarnym.

Dania: 44 598 zł

W tym przypadku przebywaj±ca w Danii osoba doznała krwawienia wewn±trzczaszkowego, czyli udaru. Konieczna okazała się hospitalizacja, a następnie powrót do Polski lotem sanitarnym z asyst± służb medycznych. Rachunek wyniósł prawie 45 000 zł.

Argentyna: 43 160 zł

Nieszczę¶liwe wypadki zdarzaj± się także z dala od domu. Jeden z klientów ubezpieczyciela przebywał w Argentynie, gdzie uległ wypadkowi i złamał miednicę. Musiał wrócić do Polski w pozycji leż±cej - suma usług medycznych wyniosła ponad 43 000 zł.

Tajlandia: 27 617 zł

Inna osoba wróciła w asy¶cie lekarza z Tajlandii, po tym jak wskutek przypadkowego zdarzenia doznała złamania podudzia i jednocze¶nie pęknięcia miednicy. Koszt tej interwencji wyniósł ł±cznie blisko 28 000 zł.

Tajlandia: 9 118 zł

Mniej kosztował powrót do kraju innego turysty spędzaj±cego urlop w Tajlandii. Rachunek za wcze¶niejszy powrót samolotem do Polski wyniósł nieco ponad 9 000 zł. Przyczyn± interwencji medycznej było w tej sytuacji złamanie szyjki ko¶ci udowej.

- Jak widać na powyższych przykładach koszty zagranicznego leczenia potrafi± być olbrzymie. Duży wpływ na rachunek za leczenie ma zakres ¶wiadczeń, a często także odległo¶ć miejsca pobytu od Polski. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie powinno dawać możliwo¶ć 100-procentowego pokrycia kosztów ewentualnego leczenia za granic±, a zwłaszcza usług, za które płaci się najwięcej. Najczęstszym problemem klientów jest decyzja o zakupie polisy ze zbyt nisk± sum± ubezpieczenia, która niestety nieraz okazuje się niewystarczaj±ca - dodaje Andrzej Paduszyński.Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN