Dożyliśmy więc prawie zerowych stóp procentowych. Paradoksalnie może się to okazać dobrą wiadomością dla rynku obligacji korporacyjnych, choć oczywiście pod pewnymi warunkami. Musi minąć odpowiednia

Wśród ekonomistów – w szczególności we Francji, gdzie obecnie przebywam – trwa intensywna debata na temat spłacalności długu w konsekwencji wzrostu wydatków publicznych na

Okres wzrostu rentowności obligacji korporacyjnych minął już kilka tygodni temu, a teraz rentowności wróciły w większości do dawnych lub nawet wyższych poziomów niż przed

Być może jest na to wciąż za wcześnie, ale raporty roczne i kwartalne nie zdradzają nam wśród emitentów obecnych na Catalyst kandydatów do utraty