Rentowność dziesięcioletnich obligacji USA przez cały lipiec osuwała się, by na początku lipca osiągnąć 31,4 pb. Ostra korekta i przecena obligacji to woda na

Szturm nowych inwestorów na GPW omija rynek korporacyjnego długu. Stabilny dochód z obligacji przegrywa z szansami na szybkie zyski z akcji. Niestety, sam Catalyst

Wstępne szacunki pokazały to, czego wszyscy się spodziewaliśmy – głęboką recesję w krajach rozwiniętych w II kwartale. Problem w tym, że spadek PKB oznacza

Rentowność obligacji w USA ponownie zmierza w kierunku minimów, a w piątek w Europie obligacje taniały, drożały natomiast metale szlachetne. Inwestorzy szukają bezpiecznych przystani. Trudno