Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

V Targi IT Future Expo - rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom!

Największa impreza B2B branży informatycznej w Polsce ponownie!
20 wrze¶nia 2017 na Stadionie PGE Narodowym!

Już po raz pi±ty spotkamy się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, gdzie odbęd± się informatyczne targi - IT Future Expo. Wydarzenie z sukcesem wpisało się w coroczny kalendarz najważniejszych imprez branży IT. To jedyne targi informatyczne o charakterze B2B w Polsce. Dzięki tej formie wydarzenie stało się przestrzeni± networkingow±, jak również idealn± platform± nawi±zywania relacji biznesowych i wymiany do¶wiadczeń.

Jak co roku spotkanie będzie po¶więcone innowacjom technologicznym oraz najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie rynek IT. Podczas organizacji pi±tej już edycji targów, Organizatorzy przygotowali kolejne nowo¶ci i atrakcje. Oprócz sztandarowego wydarzenia towarzysz±cego - IT Future Congress, w trakcie którego eksperci porusz± najważniejsze aspekty rozwoju branży. Będzie można odwiedzić specjalistyczne strefy tematyczne i bezpłatnie zasięgn±ć porad specjalistów w zakresie newralgicznych zagadnień, wpływaj±cych na funkcjonowanie firmy.

 • Nurtuj± Cię najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotycz±ce ochrony danych osobowych?
 • Chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć firmę przed wyciekaniem istotnych informacji na zewn±trz?
 • Od dawna masz w planach przeprowadzenie analizy polityki bezpieczeństwa organizacji?
 • Zastanawiasz się na rozwi±zaniem, które efektywnie zoptymalizuje pracę firmy?
 • A może chcesz dowiedzieć się o najnowszych programach dotacji z Unii Europejskiej w zakresie dofinansowań na wdrażanie rozwi±zań informatycznych?

To tylko niektóre zagadnienia z jakimi będziesz mógł zmierzyć się podczas wydarzenia w strefach specjalistycznych. Zapraszamy do odwiedzenia IT Law Point, IT Consulting Point oraz punktu Dotacje UE na IT.

Z nowo¶ci, warto też wspomnieć o strefie dronów, która po raz pierwszy znajdzie się w programie tematycznym targów. W strefie tej będzie można dowiedzieć się o możliwo¶ciach wykorzystania tych bezzałogowych statków powietrznych w biznesie. Kluczowi gracze zademonstruj± funkcje najnowszych urz±dzeń oraz przeprowadz± loty pokazowe, co będzie niew±tpliw± atrakcj± dla Zwiedzaj±cych.

Go¶ciem Specjalnym targów będzie najbardziej znany w Polsce YouTuber – Łukasz Jakóbiak! Zapraszamy na jego wyst±pienie!

IT Future Expo to pełne inspiracji wydarzenie z udziałem liderów rynku. Podczas największych w Polsce targów informatycznych będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz rozwi±zaniami informatycznymi dla ¶wiata biznesu, jak również zaczerpn±ć informacji i opinii o prezentowanych produktach przez ponad 100 Wystawców. W¶ród Sponsorów wydarzenia go¶cimy w tym roku firmę Canon, Sage, Macrologic, MWT Solutions, Querona oraz eDokumenty. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na stoiska, gdzie Sponsorzy przygotowali dla Was liczne konkursy oraz szereg innych niespodzianek!

Wydarzenie jest bezpłatne jednak ma charakter branżowy. Do udziału zapraszamy zatem wszystkich reprezentantów firm oraz instytucji.

Targom towarzyszyć będzie wielka Gala - IT FUTURE AWARDS, podczas której internauci wraz z Kapituł±, wyłoni± Laureatów Konkursu - LIDERZY IT 2017. Podczas równolegle odbywaj±cego się IT FUTURE CONGRESS wysłuchamy wyst±pień ekspertów branżowych oraz liderów rynku, z którymi podzielimy wiedzę nt. obecnych wyzwań branży IT. SprawdĽ kto znalazł się w gronie prelegentów: http://itfuture.pl/#PRELEGENCI i nie zapomnij o konieczno¶ci odrębnej rejestracji na kongres: http://itfuture.pl/rejestracja-na-kongres/.

Stało się już tradycj±, że IT Future Expo towarzysz± informatyczne targi pracy. Również i tym razem w specjalnie wydzielonej strefie, odbędzie się wydarzenie - IT CAREER SUMMIT, wraz z równolegle trwaj±c± konferencj±  - TWOJA KARIERA W IT.

To jednak nie koniec atrakcji :) W programie imprezy przewidujemy także strefę 3D, w której zetkniecie się z wirtualn± rzeczywisto¶ci± oraz technologi± druku 3D. Nie zabraknie również strefy relaksu, gdzie będzie można skorzystać z darmowego masażu. Zapraszamy do zgłoszenia bezpłatnego udziału w wydarzeniu http://itfuture.pl/#REJESTRACJA :)

Zobacz, że warto wzi±ć udział w wydarzeniu i obejrzyj videorelację z ostatniej edycji: https://www.youtube.com/watch?v=HP9We26BeXc

Zakres tematyczny targów:

 • Oprogramowanie korporacyjne
 • Infrastruktura i Data Center
 • Wirtualizacja
 • Bezpieczeństwo IT
 • Cloud Computing
 • Big Data
 • Technologie mobilne
 • E-commerce
 • Strefy specjalne (drony, strefa 3D, strefa kariery)
 • Usługi IT (outsourcing, szkolenia, consulting)
 • Technologie sprzętowe
 • Teleinformatyka
 • Rozwi±zania branżowe (dla logistyki, dla edukacji, dla bankowo¶ci, dla medycyny)

Strona internetowa wydarzenia: http://itfuture.pl/
Data: 20.09.2017
Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy w Warszawie

Udział w targach jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN