We wtorek 5 marca 2019 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała relację z prezentacji nowych pomysłów rządu, które mają służyć wszystkim Polakom. Tzw. pakiet

Zdaniem ekspertów Mindsonar, Brexit można analizować pod kątem stylów myślenia polityków. Według nich Brexit okazał się niebezpieczną walką pomiędzy skrajnie oddalonymi od siebie napędami

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, Prezes Rady Ministrów ma prawo wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych. Taki stopień, o nazwie BRAVO-CRP, obowiązuje

W środę 16 stycznia 2019 r. rozpoczną się 76. obrady Sejmu RP. Głównym punktem pierwszego dnia posiedzenia będzie sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji "Krajowego