Ministerstwo Finansów poinformowało, że pozostały już tylko niespełna dwa tygodnie na dokonanie zmian w złożonej deklaracji podatkowej za 2018 r. w zakresie wyboru organizacji

Sprzedaż gruntów, czyli nieruchomości niezabudowanych, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdy grunty nie są przeznaczone pod zabudowę. W przypadku zbycia

Generalnie wszelkie świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika stanowią dla tego pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Na tym tle dochodzi jednak do częstych sporów między przedsiębiorstwami,

Momentu uzyskania dochodu z akcji np. otrzymanych nieodpłatnie w ramach programu motywacyjnego nie można utożsamiać z momentem ich nabycia. Uzyskanie akcji nie wiąże się