Nie można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć przysporzeń hipotetycznych, w tym również wierzytelności. Poniesienie kosztu oznacza przynajmniej potencjalną możliwość osiągnięcia przychodu, a niezapłacone odsetki

Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W wydanej 13 marca 2019

Kategorie podmiotów gospodarczych w Monako są określone przez Kodeks handlowy, który zasadniczo jest podobny do jego odpowiednika w języku francuskim. Główne rodzaje form prawnych

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało ostrzeżenie w sprawie pojawiających się w Internecie ofert sprzedaży faktur VAT. Resort przypomniał, co grozi za tzw.