Ustawa o "przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów", czyli w skrócie mówiąc: o likwidacji użytkowania wieczystego, przeszła

Sejm uchwalił ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie stanie na straży praw i interesów przedsiębiorców.

W pierwszej połowie roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składających się na tak zwaną Konstytucję Biznesu. Ich celem jest przede wszystkim

W marcu 2018 r. prokuratorzy otrzymali wytyczne: żądać surowych kar za przestępstwa gospodarcze. Miesiąc później MS ogłosiło program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, który jeszcze