Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują opodatkowanie odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członków

Wyrok TSUE ma znaczenie dla polskich przedsiębiorców, którzy przenosząc siedzibę za granicę, chcą utrzymać zdolność prawną podmiotu i kontynuować działalność.To orzeczenie jest przejawem poparcia UE

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że organy podatkowe w swoich interpretacjach wadliwie uznawały za budowle część obiektów budowlanych stanowiących w rzeczywistości budynki. W wyniku błędnego kwalifikowania

Trudna sytuacja finansowa nie wstrzymuje egzekucji, zwłaszcza jeśli wniosek o jej wstrzymanie jest źle lub słabo uzasadniony – potwierdza kolejny wyrok sądu, wydany w