Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień


SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Orzecznictwo

30.11.2016 Premie dla członków zarządu
Premia - podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze - niezależnie od jej rodzaju (uznaniowa czy regulaminowa) stanowi przychód podlegający doliczeniu do innych przychodów osiąganych z tego samego źródła i tym samym opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

21.11.2016 VAT: Zwolnienie także dla giełdowej izby rozliczeniowej
Jedną z kwestii wywołującą kontrowersje w podatku VAT jest zastosowanie zwolnień w odniesieniu do usług finansowych. Jedno z nich zostało ustanowione w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, który dotyczy przelewów oraz transferów pieniężnych. Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

18.11.2016 Tryb udzielania kar porządkowych
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników regulują, obok katalogu kar porządkowych i przesłanek ich zastosowania, także tryb w jakim odbywa się ich udzielenie (art. 109 - 112 K.p.).

10.10.2016 Kiedy trzeba zacząć budować dom na kupionym gruncie, aby skorzystać z ulgi podatkowej?
Jednym ze sposobów uniknięcia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości jest zakup gruntu pod budowę. Ale dla fiskusa ma znaczenie, jak szybko ta budowa ma się zacząć. Perspektywa, w której budowa budynku przeznaczonego na cele mieszkaniowe podatnika miałaby się zacząć za 15-20 lat od chwili nabycia, jest dla fiskusa za długa.

03.10.2016 Nieodpłatne świadczenia a podatek dochodowy
5 lipca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (II FSK 1889/14) w którym orzekł, iż spółka kapitałowa musi zapłacić podatek od nieodpłatnych świadczeń, gdy jej właściciel przygotowuje projekty i prowadzi szkolenia, nie pobierając za to wynagrodzenia.

28.09.2016 Korzystny wyrok WSA ws. odliczenia VAT od pojazdów służbowych
Okazjonalnie lub wynikające ze specyfiki działalności parkowanie pojazdu poza siedzibą firmy nie oznacza, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

28.09.2016 Przyznanie pracownikom upominków okolicznościowych nie generuje powstania przychodu ze stosunku pracy
Wręczenie pracownikom drobnych upominków w związku z jubileuszem pracy zawodowej lub przejściem na emeryturę, w świetle prezentowanego obecnie stanowiska organów podatkowych nie generuje powstania przychodu ze stosunku pracy.

20.09.2016 Wpływ powtórnego zawezwania do próby ugodowej na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń
Problematyce przerwania biegu przedawnienia na skutek zawezwania do próby ugodowej Sąd Najwyższy przyjrzał się w bieżącym roku w dwóch orzeczeniach - w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze III CSK 50/15 oraz w wyroku z dnia 19 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze V CSK 365/15.

14.09.2016 Na czyje ręce członek zarządu spółki kapitałowej złożyć powinien oświadczenie o rezygnacji z pełnienia tej funkcji
W dniu 31 marca 2016 roku Sąd Najwyższy (SN) w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu albo prokurenta.

01.09.2016 Jaki podatek od odszkodowania należnego jeszcze od czasów PRL?
Niezgodne z prawem przejmowanie nieruchomości przez państwo czy gminy to nie tylko problem Warszawy. I niewyłącznie skutek dekretu Bieruta. Wiele osób padło ofiarami decyzji administracyjnych, w wyniku których straciły majątek, ale nie otrzymały w zamian zapisanego w prawie odszkodowania. Niektórzy odszkodowanie otrzymują dopiero teraz. Jak wygląda kwestia opodatkowania tych sum?

22.08.2016 Rezygnacja jedynego likwidatora spółki z o.o. z pełnionej funkcji
W uchwale z dnia 7 kwietnia 2016 r. (sygn. III CZP 84/15) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki.

07.07.2016 Zmiana interpretacji podatkowej nie daje podatnikowi prawa do odsetek
Przez długi czas umowy o dożywocie - przynajmniej według wykładni organów skarbowych - wiązały się z koniecznością zapłaty podatku. Ale po uchwale NSA w 2014 roku, w której sędziowie stwierdzili, że przy umowie dożywocia nie da się wyliczyć przychodu, fiskus zmienił zdanie i zrezygnował z podatku.

04.07.2016 O wysokości VAT na frytki czy hamburgery decyduje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
Posiłki przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, czyli kebaby czy frytki, sprzedawane w punktach gastronomicznych, nie mogą być objęte 5-proc. podatkiem VAT - stwierdziło Ministerstwo Finansów.

27.06.2016 Czy motocykl to samochód? Zdania są podzielone
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że motocykl nie jest pojazdem samochodowym. Ale to stanowisko nie spodobało się Ministrowi Finansów, który właśnie zmienił interpretację wydaną przez katowicką izbę.

15.06.2016 Ważność czynności prawnej dokonanej w ramach tzw. prokury łącznej niewłaściwej
Czynności prawne dokonane przez prokurenta współdziałającego z członkiem zarządu, przed podjęciem uchwały należy traktować jako w pełni skuteczne. Na pozór mamy zatem sytuację w pełni klarowną.

14.06.2016 Telefon służbowy w celach prywatnych a PIT
Jeżeli pracodawca nie ma możliwości jednoznacznego określenia wysokości przysporzenia przypadającego na pracownika w związku z wykonywaniem prywatnych rozmów przy użyciu firmowego telefonu, u osoby tej nie powstaje przychód ze stosunku pracy.

14.06.2016 RPO złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

02.06.2016 Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - czy aport to transakcja?
Zagadnienia związane z cenami transferowymi były przedmiotem wielu rozstrzygnięć Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego od momentu ich wprowadzenia do polskich przepisów podatkowych.

24.05.2016 Zwolnienie z podatku dzięki odkupieniu części mieszkania od małżonka?
Podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości można uniknąć, przeznaczając uzyskane środki na realizację potrzeb własnych mieszkaniowych. W grę wchodzi remont oraz zakup nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

12.05.2016 Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r.
W uchwale składu 7 sędziów z dnia 31 marca 2016 r., sygn. III CZP 89/15, Sąd Najwyższy stwierdził, iż oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210§2 i art. 379§2 Kodeksu spółek handlowych - spółce reprezentowanej przez jednego z członków zarządu lub prokurenta.

1 2 3 ... 10    »

Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN