Według polskiego prawa podatkowego wykazanie VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług po upływie trzech miesięcy skutkuje naliczeniem dodatkowych odsetek. Jednak

Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzenia likwidacji lub przekształcenie jej w inną spółkę handlową nie wyłącza odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jak

Obowiązkiem projektanta budowlanego, działającego na rzecz inwestora, jest ustalenie wpływu projektowanej inwestycji na zapewnienie naturalnego oświetlenia budynków sąsiadujących z planowaną inwestycją. To projektant jest