Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzenia likwidacji lub przekształcenie jej w inną spółkę handlową nie wyłącza odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jak

Obowiązkiem projektanta budowlanego, działającego na rzecz inwestora, jest ustalenie wpływu projektowanej inwestycji na zapewnienie naturalnego oświetlenia budynków sąsiadujących z planowaną inwestycją. To projektant jest

Może się okazać, że oferując turystom kilkudniowy nocleg we własnym mieszkaniu za pośrednictwem portali społecznościowych, stajemy się przedsiębiorcami. A to wiąże się nie tylko

Co tydzień przybywa średnio 13 indywidualnych interpretacji podatkowych związanych z odwrotnym obciążeniem, co daje ponad 300 wydanych w przeciągu pół roku. W zdecydowanej większości