Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień


SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości prawne

22.06.2017 Przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach
Przedsiębiorca, który rozlicza swoją sprzedaż na zasadzie odwrotnego obciążenia, nadal może odliczać VAT od firmowych zakupów. Obowiązują go też standardowe zasady otrzymywania zwrotów różnicy VAT.

21.12.2016 Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

21.12.2016 Jak założyć spółkę z o.o.?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, jest to rodzaj spółki kapitałowej, która może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych.

09.12.2016 Zasady delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług określa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

02.12.2016 JPK dla małych i średnich od 1 stycznia 2017 r.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) przewidują rozpoczęcie pierwszego obowiązku małych i średnich przedsiębiorców w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

02.12.2016 Zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w 25 dni - konsekwencje dla podatników
Obecnie, wnioskując o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni, przedsiębiorca musi mieć pewność, że spełnia poniżej wymienione przesłanki uprawniające go do otrzymania nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym we wskazanym powyżej terminie.

02.12.2016 Istota zastawu rejestrowego
Zastaw w swojej istocie stanowi najskuteczniejsze i najpowszechniejsze zabezpieczenie rzeczowe postanowień umowy w obrocie gospodarczym. Mimo stosunkowo małej popularności skutecznie zapobiega długotrwałemu dochodzeniu majątku od dłużnika.

30.11.2016  Rękojmia za wady fizyczne rzeczy - art. 560 kodeksu cywilnego
Rękojmię za wady fizyczne rzeczy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Analizując przepisy dotyczące rękojmi za wady fizycznie rzeczy znajdujące się w kodeksie cywilnym warto poddać głębszej refleksji przepis art. 560 kodeksu cywilnego.

30.11.2016 Jak wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe w firmie?
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokonywanych rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie dość często spotykanym zdarzeniem są występujące nieprawidłowości majątkowe, w szczególności w zakresie podatkowym.

28.11.2016 Jak sprzedać samą piwnicę lub komórkę lokatorską?
Piwnicą w starym budownictwie można inaczej nazwać komórkę lokatorską w nowym. Jest to odrębna powierzchnia mieszkania, ale do niego przynależna. Nie wlicza się w jego metraż, ale jest wyszczególniona w akcie notarialnym.

24.11.2016 Świadczenie usług bez pisemnej umowy. Czy wystarczy faktura VAT, aby dochodzić należności z tytułu wykonania takich usług?
Przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość zawierania umów w dowolnej formie, między innymi: ustnej, pisemnej, elektronicznej czy za pośrednictwem faksu.

24.11.2016 Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym - czyli kto może reprezentować stronę na gruncie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

24.11.2016 Jakie obowiązki ma importer zabawek?
By móc w pełni przedstawić obowiązki importera należy na początku wskazać jakie obowiązki ma producent, gdyż ich obowiązki w zakresie wyprodukowania i wprowadzenia na rynek zabawek w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa są tożsame.

24.11.2016 Ulga na dzieci 2017 - jaka kwota odliczenia?
Kilka dni temu rząd zapowiedział m. in. likwidację PIT i zastąpienie go tzw. superpodatkiem od 1 stycznia 2018 roku. Jednak pomimo tych planów, w 2017 roku w rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2016 roku, nadal ulgę na dzieci będzie można odliczyć według dotychczas obowiązujących zasad.

24.11.2016 Spóźniony PIT? Podatnikowi pomoże czynny żal
PIT złożony w urzędzie skarbowym po upływie wymaganego terminu jest zagrożony karą grzywny. Jednak spóźnialski podatnik może uniknąć tej przykrości, jeśli odpowiednio szybko skorzysta z tzw. czynnego żalu.

24.11.2016 Niepełnosprawne dziecko a ulga na kolonie i obozy
W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnicy mogą odliczyć w rocznym PIT wydatki przeznaczone na kolonie i obozy, które zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci osób niepełnosprawnych - jeżeli nie ukończyły 25 roku życia.

24.11.2016 Forma opodatkowania a informowanie urzędu skarbowego
Przedsiębiorcy mają do wyboru 4 formy opodatkowania. Jeżeli podatnik chce wybrać konkretną z nich, musi o tym osobiście poinformować urząd skarbowy. Inaczej fiskus automatycznie zakwalifikuje go do skali podatkowej.

21.11.2016 Uregulowania nadające inwestorowi uprawnienia do nieodpłatnego przejścia przez tereny wód płynących i dróg publicznych oraz do czasowego korzystania z nieruchomości osób trzecich w czasie realizacji inwestycji kolejowych
Jednym z bolących problemów inwestycji w rozwój infrastruktury kolejowej była kwestia dostępu inwestora, w celu realizacji inwestycji, do terenów zajętych przez wody płynące oraz drogi publiczne.

21.11.2016 Odszkodowanie za szkody górnicze
Na skutek eksploatacji złóż węgla kamiennego i innych kopalin, nawet zgodnie z obowiązującymi przepisami, może dochodzić do powstania tzw. szkód górniczych.

21.11.2016 Projektant jako uczestnik procesu budowlanego
W myśl art. 17 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.; dalej jako: \"Prawo budowlane\"), uczestnikiem procesu budowlanego jest m.in. projektant.

1 2 3 ... 172    »
Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN