Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień


SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Konkubenci powinni czuć się zagrożeni kontrolą?

[27.09.2012] Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4351 przypomniało, że sprawdzanie, czy rodzicowi faktycznie przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia wspólnie z dzieckiem jest jednym ze stałych zadań organów podatkowych.

Jeden z posłów wskazał, że od 2012 r. urzędy skarbowe zapowiedziały wnikliwą kontrolę osób, które w swoim zeznaniu rocznym zadeklarowały bycie rodzicem samotnie wychowującym dziecko i dzięki temu korzystają z przysługującej im ulgi podatkowej. Takie działanie urzędów ma na celu kontrolę podatników, którzy skorzystali z powyższej preferencji nielegalnie. Należy bowiem pamiętać, że po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzic nie tylko musi posiadać odpowiedni stan cywilny (m.in. panna kawaler, wdowcy, rozwodnicy), ale także rzeczywiście samotnie wychowywać dziecko. Oznacza to, iż parom żyjącym w konkubinacie nie przysługuje prawo do wyżej wymienionej ulgi.

Ponadto poseł zwrócił uwagę, że w jednej z rozgłośni radiowych przedstawiciel urzędu skarbowego określił, iż okres pozostawania w danym roku podatkowym jako samotny rodzic może wynosić miesiąc, tydzień czy nawet dzień. Taka wypowiedź nie może być odebrana inaczej niż zachęta do próby udokumentowania jedynie okresowego wychowywania dziecka jako samotny rodzic. W konsekwencji definicja samotnego rodzica z art. 6 ust. 4 ustawy opdof może nie wypełniać całkowicie obecnych znamion samotnego rodzicielstwa.

Dlatego aby rozwiać wszystkie wyżej wymienione wątpliwości, poseł zwrócił się do Ministerstwa Finansów z następującymi pytaniami: w oparciu o jakie zasady będą prowadzone ściślejsze kontrole przeprowadzane przez urzędy skarbowe oraz czy resort rozważa zakwalifikowanie związków na zasadzie konkubinatu do form rozliczania podatkowego?

Na czym polega wnikliwa  kontrola?

Dużo niejasności wśród podatników wzbudza tajemnicze określenie "bardziej wnikliwa kontrola". Poseł wskazał na zaniepokojenie obywateli, ponieważ może to oznaczać przysłowiowe wejście do sypialni lub obserwacje życia codziennego podatników dokonywaną przez kontrolerów skarbowych. Niestety resort w odpowiedzi na interpelację poselską nie wyjaśnił zasad przeprowadzania kontroli podatkowych. Ministerstwo ograniczyło się tylko do przypomnienia, że prawo do preferencyjnego rozliczenia przysługuje samotnym rodzicom, którzy wychowują dzieci:

- małoletnie,
- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami
otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się lub w roku podatkowym nie uzyskały dochodów przekraczających kwotę 3091 zł (kwota wolna od podatku w 2012 r.).

Ponadto resort wskazał, że powyższy przepis adresowany jest ściśle do osób samotnie wychowujących dzieci, a więc nie do konkubentów. Należy również pamiętać, że z powyższej preferencji mogą skorzystać tylko podatnicy rozliczający się według skali podatkowej.

Kontrole podatkowe są prowadzone od lat

Oprócz tego resort wyjaśnił, że w tworzonym corocznie dokumencie "Zadania dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa" wskazano, aby urzędy objęły kontrolą i monitorowaniem różne grupy podatników korzystających z ulg i odliczeń oraz z preferencyjnych form opodatkowania, w tym m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci. Powyższe zalecenia kierowane były do organów podatkowych już w ubiegłych latach. Dlatego nie należy z tego tytułu wyciągać wniosku, że aktualnie prowadzone będą ściślejsze kontrole tej grupy podatników.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info
Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright Š 2011 Portal Skarbiec.Biz sp.z o.o. | KRS 0000381054 | REGON 142857785 | NIP: 1132830064 | Kapitał zakładowy: 437.100 zł