Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
 
Centrum finansowe


SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

PESEL we wnioskach o zwrot VAT na materiały budowlane

[30.01.2012] W związku ze zmianami w ustawie o zasadach ewidencji podatników i identyfikacji podatników i płatników, od 1 września 2011 r. obowiązuje zmieniona ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zgodnie z tą zmianą, osoby fizyczne składające wniosek o zwrot części VAT związanego z poniesionymi wydatkami na materiały budowlane związane z inwestycją mieszkaniową posługują się identyfikatorem podatkowym, tj. numerem PESEL albo NIP (jeszcze do końca 2011 r.).

W przypadku, gdy osobie fizycznej nie został on nadany, wniosek powinien wskazywać rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, wniosek powinien zawierać również m.in. identyfikator podatkowy małżonka.

Wzór takiego wniosku (VZM-1), uwzględniający powyższą zmianę znajduje się na stronie MF.

Zgodnie z Ustawą o NIP, numer PESEL dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie zarejestrowanych jako podatnicy VAT, objęte rejestrem PESEL. Pozostali podatnicy posługują się nadal NIP.

Podstawa prawna
Art. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 1995 r., Nr 142 poz. 702 z późn. zm.)

Art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 177 poz. 1468 z późn. zm.)

Małgorzata Bielamowicz - Doradca podatkowy w KPMG

Treści dostarcza: KPMG
Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright Š 2011 Portal Skarbiec.Biz sp.z o.o. | KRS 0000381054 | REGON 142857785 | NIP: 1132830064 | Kapitał zakładowy: 437.100 zł