Porady prawne
Rozwiązujemy problemy prawne osób fizycznych i firm.

Kancelaria Prawna Skarbiec
tel. (22) 586 40 00
ul. Maciejki 13
02-181 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Prezentacja zakresu usług
Finanse


SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Ubezpieczenie OC, polisy na życie, majątkowe, osobowe i nieruchomości

02.11.2016 Ubezpieczenie uniwersalne na życie - powrót do sprawdzonych rozwiązań
Po silnym wstrząsie spowodowanym przez ubezpieczenia oszczędnościowe z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, czyli tzw. polisolokaty, rynek ubezpieczeń musi szukać swojej kolejnej szansy na wzrost oferując klientom ubezpieczenia dobrze dopasowane do ich potrzeb.

06.09.2016 Nie opłaciłem składki OC - czy polisa nadal mnie chroni?
Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obligatoryjnym, to wie każdy kierowca. Jednak są sytuacje kiedy nie opłacimy OC na czas. Co wtedy? Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie nas nadal chronić?

01.09.2016 Czy każde autocasco chroni za granicą?
Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, jednak coraz więcej kierowców decyduje się na jego wykupienie. Warto jednak zastanowić się, czy będzie ono nas chroniło w przypadku zdarzenia, które będzie mieć miejsce za granicą Polski?

30.08.2016 Assistance na zimę
Zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego wielu z nas zastanawia się jak odpowiednio ubezpieczyć samochód. Towarzystwa ubezpieczeniowe przegotowują wciąż to nowe oferty, aby sprostać wymaganiom klientów. Czym powinno się charakteryzować assistance na zimę?

05.08.2016 Dziecko zarysowało obcy samochód - czy OC pokryje szkodę?
Zwykle za szkody wyrządzone przez małoletniego odpowiada rodzic lub opiekun prawny. Zastanówmy się jednak, kto odpowiada za naprawę szkody w przypadku, gdy dziecko, wysiadając z auta z ważnym OC, porysuje karoserię samochodu stojącego obok?

04.08.2016 Wakacje bez ubezpieczenia? Czy jesteśmy świadomi konsekwencji, szczególnie tych finansowych?
Z danych KNF wynika, że bez dodatkowej polisy za granicę wyjeżdża co trzeci Polak. To ogromne ryzyko zarówno dla naszego zdrowia, jak również portfela - koszty potencjalnego leczenia zagranicznego to jeden z największych wydatków, jaki możemy ponieść w trakcie wyjazdu.

10.06.2016 Ceny OC do końca roku będą rosnąć
Według najnowszych prognoz dotyczących branży ubezpieczeniowej, ceny obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych będą stopniowo i systematycznie wzrastać. Taki stan ma się utrzymać przynajmniej do końca roku.

01.06.2016 Opłata likwidacyjna w ubezpieczeniach na życie z UFK, czyli toksyczne finanse po polsku
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi od jakiegoś czasu znajdują się na cenzurowanym. Na skutek licznych skarg rozczarowanych (czytaj \"oszukanych\") klientów zakładów ubezpieczeń na życie UOKiK podjął działania kontrolne.

1 2 3 ... 24    »

Porady związane z ubezpieczeniami

Czy możliwa jest waloryzacja ustawowa świadczenia z polisy, które podlega już waloryzacji umownej?
Czy ubezpieczony może dochodzić swoich uprawnień, jeśli ubezpieczenie nie zostało potwierdzone polisą?
Czy możliwa jest cesja wierzytelności z polisy, jeśli nie zaistniało jeszcze zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową , która wynika z polisy?
Czy niedbalstwo poszkodowanego, które przyczyniło się do powstania szkody, zwalnia z odpowiedzialności zakład ubezpieczeń?
Jakie uprawnienia przysługują zakładowi ubezpieczeń wobec podmiotowi, który wyrządził szkodę objętą ubezpieczeniem?
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody w majątku wspólnym wyrządzone przez małżonka
Jakich informacji może żądać zakład ubezpieczeń i jakie są skutki przedstawienia nieprawdziwych danych?
Ogólne warunki ubezpieczenia

Jakie rodzaje ubezpieczeń są dostępne w praktyce?

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej
Polisa lokacyjna | Polisy lokacyjne | Polisa na życie z funduszem
Polisa na życie
Ubezpieczenia kredytowe
Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenia posagowe
Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

>>> WIĘCEJ

Zakłady ubezpieczeń w Polsce

Dział I - Ubezpieczenia na życie
Dział II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Dział I - Ubezpieczenia na życie

>>> WIĘCEJ


Wyjaśnienia prawne związane z tematem ubezpieczeń

Czynności ubezpieczeniowe | Gwarancje ubezpieczeniowe | Nieważność umowy ubezpieczenia | Ogólne warunki ubezpieczenia | Pośrednicy ubezpieczeniowi

>>> WIĘCEJ

Po godzinach: MKSVir | Win RAR | Quick Time | Emule & eDonkey | Stare gry | Torrenty | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Banki | New Connect | Skiny do Winampa |

/div>
Publikacje

Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.

Kasyno zawsze wygrywa
Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex.

Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN