Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy AEGON Bessa


Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy AEGON Bessa

[20.11.2007] 15 listopada br. do oferty funduszowej Multi PIN AEGON i Multi PIN AEGON Lokata został dołączony ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy – AEGON Bessa. Ten fundusz działa odwrotnie, niż zdecydowana większość funduszy. AEGON Bessa zarabia wtedy, kiedy na giełdzie wartość indeksu WIG20 spada. Kiedy wartość indeksu rośnie, może przynosić straty.

Ze wzgledu na swoją specyfikę fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla doświadczonych inwestorów.

Minimalny sugerowany okres inwestycji w AEGON Bessa określany jest na 1 rok. Bezpieczeństwo inwestycji zwiększa ochrona kapitału sięgająca 90% zainwestowanych środków w wyznaczonych okresach rocznych.

W celu zapewnienia 90% ochrony zainwestowanych środków podstawowa część aktywów jest inwestowana na rynku instrumentów dłużnych. Pozostała część jest inwestowana w instrumenty pochodne, które pozwalają zarabiać na spadkach indeksu WIG20.

Nowy fundusz inwestuje środki w tytuły uczestnictwa w funduszu zarejestrowanym w Budapeszcie – AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap, który jest zarządzany przez AEGON Hungary Fund Management Company. Walutą rozliczeniową funduszu jest polski złoty.

>>> POWRÓT
do strony dotyczącej Aegon

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: