Archiwum wiadomości styczeń-maj 2008 r.

Archiwum wiadomości styczeń-maj 2008 r.

[01.05.2008] Monety kolekcjonerskie
Monety kolekcjonerskie cieszą się ostatnio coraz większą popularnością, również wśród inwestorów. W możliwości łatwego pomnożenia oszczędności uwierzyli, obok wytrawnych znawców tematu, również zwykli obywatele: od licealistów zaczynając, na emerytach kończąc. W zależności od zasobności portfela, każda osoba wchodząca na rynek numizmatyków może tu znaleźć coś dla siebie. Ceny emisyjne monet srebrnych nie przekraczały w 2007 roku 100 zł. Chcąc inwestować w złoto, na każdą nową monetę trzeba było przeznaczyć około 1300 zł.

[01.05.2008] Citi Handlowy wprowadził do oferty usługi dla firm rozpoczynających działalność
Citi Handlowy ruszył ze specjalną ofertą dla rozpoczynających działalność małych i średnich firm. W ramach oferty "CitiBusiness na Start" przedsiębiorstwa, które na rynku istnieją krócej niż 12 miesięcy, mogą otrzymać kredyty w wysokości do 10 000 zł.

[01.05.2008] Bank BPS S.A. podnosi oprocentowanie do 5,3 proc.
Bank BPS S.A. od 1 maja 2008 r. podnosi oprocentowanie rachunku Oszczędnościowego POL-Efekt oraz lokat STANDARD.

[01.05.2008] Promocja kredytu hipotecznego w Banku Milenium
50- letni okres kredytowania dla kredytów w PLN, 45-letni dla kredytów w walutach obcych (najdłuższy okres kredytowania na rynku).

[30.04.2008] Lokata Top Profit Banku BPH
Konstrukcja Lokaty Top Profit daje możliwość uzyskania zysku w oparciu o cztery wyselekcjonowane i zróżnicowane instrumenty. Inwestycja trwa 36 miesięcy, a minimalna kwota inwestycji to 5 000 PLN. Prowizja wynosi 1,5 %, a w aktualnie trwającej promocji – 1%.

[29.04.2008] W co inwestować?
Zanim zdecydujemy się na wybór odpowiedniej formy inwestycji powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jak długo zamierzamy inwestować? Jakiego zysku oczekujemy? Jakie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować? Musimy również zdawać sobie sprawę, że osiągnięcie naszych celów inwestycyjnych uzależnione jest w dużej mierze od bieżącej sytuacji panującej na światowych rynkach.

[29.04.2008] Kinga Stachowiak: Komentarz giełdowy
Jeszcze do połowy roku 2007 polskim inwestorom zdawało się, że giełdowa hossa trwać będzie nie przerwanie napędzana napływającymi środkami unijnymi i czynniki zewnętrzne nie będą mieć wpływu na tą samonapędzającą się machinę rosnącego poczucia bogactwa.

[28.04.2008] Top Consulting planuje stworzyć nowy fundusz private equity
Top Consulting zamierza stworzyć fundusz typu private equity inwestujący w spółki wietnamskie, o wstępnych aktywach obrotowych 200 mln dolarów.

[23.04.2008] Certyfikaty strukturyzowane "db Wschodzące Gwiazdy Nowej Europy"
Do obrotu giełdowego na rynku równoległym trafiły certyfikaty strukturyzowane "db Wschodzące Gwiazdy Nowej Europy" emitowane przez Deutsche Bank London. Certyfikaty te to kolejny produkt strukturyzowany dostępny na GPW w Warszawie. Certyfikat "db Wschodzące Gwiazdy Nowej Europy" jest kolejnym produktem strukturyzowanym Deutsche Bank, który został wprowadzony na warszawski parkiet. Zarazem jest to pierwszy certyfikat strukturyzowany z ochroną kapitału na GPW. Oferuje on ekspozycję m. in. na następujące rynki: Rosja, Bułgaria, Gruzja, Turcja, Rumunia, Polska, Kazachstan, Ukraina, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina.

[21.04.2008] Certyfikaty Nowa Era w BZ WBK
Certyfikat BZ WBK Nowa Era jest ofertą inwestycyjną składającą się z dwóch elementów. Pierwszy z nich odpowiada za ochronę inwestowanego kapitału, natomiast drugi ma na celu uzyskanie zysków z inwestycji. Dzięki takiej konstrukcji Certyfikat BZ WBK Nowa Era pozwala na pomnażanie powierzonych środków przy jednoczesnej ochronie 100% zainwestowanego kapitału w terminie wykupu.

[21.04.2008] Alior Bank w Polsce
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce czeka nas jeden z największych bankowych debiutów w Polsce, bowiem włoska grupa Carlo Tassara uzyskała pozwolenie KNF na utworzenie banku, który powstanie pod nazwą Alior Bank. Choć wartość rynkowa aktywów Spółki jest wyceniana na ponad 12 mild euro, Carlo Tassara jest prawie nieznana polskim finansistom, bo do połowy lat 90-tych jej działalność obejmowała głównie sektor metalurgiczny.

[13.04.2008] Komisja Nadzoru Finansowego wzywa PKO BP do zaniechania reklamy "Gwarantowanego Zysku"
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła bankowi PKO BP SA zaniechanie przekazu reklamowego dotyczącego produktu "Gwarantowany Zysk". Po przeprowadzeniu analizy reklamy telewizyjnej "Gwarantowanego Zysku", KNF stwierdziła, że jej treść i forma może wywołać u przeciętnego odbiorcy mylne wyobrażenie charakteru i konstrukcji produktu.

[10.04.2008] Alternatywne fundusze inwestycyjne lekiem na spadki na GPW
Choć na rynku funduszy inwestycyjnych od miesięcy obserwujemy spadki i wycofywanie środków, nie wszyscy mają powód do zmartwień. Powodów do narzekań nie mają właściciele jednostek funduszy alternatywnych. Nie tylko nie tracą na swoich inwestycjach, ale zarabiają znacznie więcej niż posiadacze jednostek tradycyjnych TFI. W czym tkwi zatem tajemnica funduszy alternatywnych i jakie mają perspektywy w obecnej, bardzo nerwowej sytuacji na rynkach akcji?

[09.04.2008] Lokaty strukturyzowane "Mocca" i "EkoPaliwa" od dziś w Expanderze
Doradca finansowy Expander rozpoczyna subskrypcję dwóch nowych lokat strukturyzowanych, czyli produktów umożliwiających osiąganie ponadprzeciętnych zysków i jednocześnie chroniących zainwestowany kapitał. Jedna z nich oparta jest na rynku towarów, a druga na rynku biopaliw.

[04.04.2008] 5,5 proc. na rachunku eMAX plus w mBanku
Od 7 kwietnia br. podwyższeniu ulegają stawki oprocentowania depozytów i produktów kredytowych mBanku. mBank zachęca klientów do lokowaniu środków na wysokooprocentowanym (5,5%) rachunku oszczędnościowym eMAX plus. Rachunek ten daje możliwość wypłacania środków bez utraty wypracowanych odsetek. Zmiana oprocentowania związana jest ze wzrostem poziomu stóp procentowych NBP oraz wzrostem stóp rynkowych.

[03.04.2008] Nowy produkt strukturyzowany na GPW: 3-letnie surowcowe obligacje oszczędnościowe Barclays Bank
Do obrotu giełdowego na rynku równoległym trafiło 37.043 obligacji surowcowych emitowanych przez Barclays Bank. Obligacje te to już 21 produkt strukturyzowany dostępny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

[03.04.2008] Komisja Nadzoru Finansowego o dostępnych w Polsce zagranicznych funduszach inwestycyjnych w II poł. 2007 r.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 11 zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. wpis do rejestru uzyskały: Polskiej Raiffeisen- A.R. – Rynki Wschodzące, Raiffeisen-Global Fundamental – Akcje, Raiffeisen-A.R. – Obligacje, Raiffeisen-Europejskie Rynki Wschodzące SmallCap-Akcje, UniAsiaPacyfik, UniEM Global, Commodities-Invest, HSBC International Select Fund , (LF) Fund of Funds.

[29.03.2007] Nowa lokata SuperProcent w Banku Millennium
Bank Millennium wprowadził do oferty nowy produkt depozytowy – Lokatę SuperProcent. Oprocentowanie lokaty jest stałe w skali roku oraz naliczane od pierwszego dnia i od pierwszej złotówki, wynosząc 6,5 % na 12 miesięcy.

[28.03.2008] Dominet Bank podnosi oprocentowanie lokat Dominanta Forte
Od dziś oprocentowanie dwunastomiesięcznej lokaty Dominanta Forte będzie wynosiło 6,5%, czyli o 0,5 pp. więcej niż do tej pory.

[28.03.2008] Nowy zamknięty fundusz Arka
W dniu 20 marca br BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego – Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. Arka BZ WBK AIB TFI SA jest funduszem rynków zagranicznych, który będzie lokował swoje aktywa w następujących państwach: Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 66% aktywów funduszu w akcje, udziały i instrumenty finansowe, lecz nie więcej niż 50 % aktywów funduszu w podmioty z siedzibą na terytorium jednego państwa.

[28.03.2008] Rośnie oprocentowanie w Volkswagen Bank
Volkswagen Bank direct podwyższył oprocentowanie produktów oszczędnościowych. Zmiana dotyczy klientów indywidualnych oraz biznesowych. Oprocentowanie na bezpłatnym koncie oszczędnościowym sięga 5,30%, a na lokatach terminowych 6,05%.

[21.03.2008] Inwestycje w złoto i platynę z Citi Handlowy
Citi Handlowy i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Metlife rozpoczęli subskrypcję na Inwestycyjne Ubezpieczenie na Życie "Złoto i Platyna". To kolejny produkt w ofercie banku, który oferuje możliwość osiągnięcia zysku powiązanego z rynkiem metali szlachetnych, a przy tym daje gwarancję powierzonego kapitału. Zysk finansowy wypracowywany przez produkt "Złoto i Platyna" zależny jest od kształtowania się wartości koszyka, w którego skład wchodzą tytułowe złoto i platyna.

[20.03.2008] "Efektywna Inwestycja" w DZ Bank Polska
Inwestycja ta jest lokatą w indeks JPMorgan Efficiente Excess Return (kod Bloomberg: EFJPEH8E Index). Daje 100% pełnej i bezwarunkowej gwarancji wpłaconego kapitału na zakończenie inwestycji, nawet w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynkach akcji. InInwestowanie środków następuje w wyselekcjonowane aktywa – akcje krajów rozwiniętych, akcje krajów rozwijających się, obligacje, towary i nieruchomości.

[18.03.2008] Inwestowanie w złoto lekiem na spadki na GPW
Inwestowanie w złoto wyrasta w ostatnim czasie na bardzo popularną formę lokowania oszczędności. Pewność i gwarancja zysków, to często spotykane określenia dla inwestowania w złoto. Czy aby na pewno inwestowanie w złoto nie ma słabych stron? Co wpływa na ceny złota oraz czy ostatnio panująca moda na złoto nie spowoduje, że jego cena oderwie się od fundamentów, skąd już tylko krok do fali spadków?

[17.03.2008] Lokata Hat-trick II w Wealth Solutions
Lokata strukturyzowana Hat-trick II to druga edycja 4-letniej inwestycji opartej na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce. Proporcje udziału tych trzech pozycji zmieniane są co miesiąc według ściśle określonej, sprawdzonej metodologii. Historycznie proponowana lokata mogłaby przynieść nawet 207% zysku, przy pełnej gwarancji kapitału. Koniec subskrypcji nastąpi 11 kwietnia 2008 r.

[17.03.2008] 6,5 proc. na półrocznej złotowej lokacie terminowej w Polbanku EFG
Polbank EFG rozpoczął promocję, w ramach której oprocentowanie półrocznej lokaty złotowej wynosi aż 6,5 proc.! Jest to obecnie jedna z najlepszych ofert tego typu lokat w Polsce. Nowej promocji towarzyszy również wzrost oprocentowania lokat standardowych dla klientów indywidualnych, małych firm oraz Lokaty Dynamicznej. Oznacza to, że od teraz oferta lokat terminowych w Polbanku będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Promocja półrocznej lokaty złotowej potrwa do końca marca br.

[17.03.2008] SKOK Stefczyka podwyższył oprocentowanie wybranych lokat
Obecnie oprocentowanie lokaty 6-miesięcznej wynosi do 5,8%, natomiast 12-miesięcznej do 6,4%. Ponadto można zdeponować pieniądze na lokacie 24-miesięcznej, której oprocentowanie może wynieść nawet 7,05%.

[11.03.2008] Nowa emisja polisy inwestycyjnej BZWBK
BZWBK wprowadził pod wymownym hasłem "Sposób na bessęność" nową emisję polisy inwestycyjnej. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób poszukujących alternatywy dla rynku papierów wartościowych. Polisa kierowana jest również do klientów zainteresowanych bezpiecznymi formami oszczędzania, poszukujących możliwości osiągnięcia zysków wyższych niż na tradycyjnych lokatach terminowych. Podobnie, jak poprzednio, polisa inwestycyjna została stworzona przez BZWBK we współpracy z Commercial Union Polska TUnŻ i ma formę polisy ubezpieczeniowej.

[11.03.2008] Przydział certyfikatów funduszy KBC TFI
KBC TFI dokonało przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszy KBC Extra Profit FIZ oraz KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ. W obu przypadkach subskrypcją objętych było 10 mln certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 mld zł.

[10.03.2008] Bank DnB NORD wprowadził internetową lokatę iNORD
Bank DnB NORD wprowadził do oferty Lokatę iNORD – internetową lokatę dla klientów indywidualnych – o podwyższonym oprocentowaniu w stosunku do standardowej oferty banku.

[22.02.2008] Nowy subfundusz – Noble Fund Luxury
W dniu 28 grudnia 2007 r. działalność rozpoczął Noble Fund Luxury ("Subfundusz"). Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost aktywów poprzez lokowanie środków w akcje lub obligacje zamienne producentów dóbr luksusowych notowanych na rynkach zorganizowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub będących członkami organizacji OECD. Noble Fund Luxury jest doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela dzięki inwestowaniu na rynkach zagranicznych. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dobór spółek reprezentujących między innymi następujące branże: producenci samochodów luksusowych, firmy hotelarskie, instytucje oferujące usługi finansowe typu private banking, producenci biżuterii oraz wysokiej jakości odzieży, kosmetyków i urządzeń domowych.

[21.02.2008] Inwestycja "Food^3" w New World Holding
Transakcja Food^3 została przygotowana z myślą o maksymalnym wykorzystaniu potencjału rynku surowców rolnych. Krótki (dwu i pół roczny) horyzont inwestycyjny, wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji, brak ograniczeń we wzroście Premii, efektywna podatkowo konstrukcja transakcji oraz uzależnienie wysokości zysków z transakcji od poziomu cen 3 surowców rolnych to główne zalety omawianej propozycji.

[21.02.2008] Lokata Natural Profits w Multibanku
Lokata Natural Profits to produkt przygotowany specjalnie dla klientów MultiBanku. Lokata ta została stworzona z myślą o tych klientach, którzy są zainteresowani wykorzystaniem hossy na rynkach surowców i towarów. Lokata Natural Profits opiera się na inwestowaniu w metale szlachetne, takie jak: złoto, srebro oraz w towary i rośliny przemysłowe, takie jak: kukurydza, pszenica oraz soja.

[19.02.2008] eLokata w ING na 5,5 % w skali roku
Od poniedziałku klienci indywidualni ING Banku Śląskiego mogą założyć lokatę internetową o oprocentowaniu stałym, które wynosi: 4,80% dla lokaty na 3 miesiące, 5,10% dla lokaty na 6 miesięcy i 5,50% dla lokaty na 12 miesięcy.

[19.02.2008] Raiffeisen Bank Polska podnosi oprocentowanie lokat
Od 18 lutego 2008 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. podnosi stawki oprocentowania lokat terminowych. Nowe stawki oprocentowania oferowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

[17.02.2008] Nowe złote suwereny Jej Królewskiej Mości
Królewska mennica wyemitowała w styczniu kolejną serię złotych suwerenów (Gold Sovereigns), każdy o wadze 7,98 gramów (0,235 uncji) i o zawartości czystego złota 91,66% (22 karat). Średnica monety wynosi 22,05 mm. Suwereny zostały po raz pierwszy wybite w 1489 r. Od roku 2000 są emitowane co rok w ograniczonych seriach – w ubiegłym oraz obecnym roku po 75 tysięcy sztuk. Nie są one wprowadzane do obiegu.

[15.02.2008] Raport zarządzających funduszami Superfund
Początek 2008 roku na światowych giełdach upłynął pod znakiem przedłużającego się pesymizmu wynikającego z rozczarowujących danych makro, dotyczących optymizmu konsumentów, sprzedaży detalicznej oraz zatrudnienia. Inwestorzy aktywni na parkietach zarówno krajów roziniętych jak i rynków wschodzących wyzbywali się akcji, lokując swoje środki w bezpieczniejsze instrumenty np. obligacje czy złoto.

[14.02.2008] Certyfikaty strukturyzowane Grupy UniCredit zadebiutowały na GPW
Oparte na indeksach giełdowych certyfikaty Grupy UniCredit zadebiutowały 13 lutego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do inwestorów trafiło prawie 300 000 certyfikatów sprzedanych w trakcie oferty publicznej. Wprowadzenie certyfikatów strukturyzowanych na parkiet jest jednym ze sposobów na zwiększenie zainteresowania Polaków nowymi na naszym rynku narzędziami inwestycyjnymi, jakimi są produkty strukturyzowane. Grupa UniCredit czerpie z doświadczeń rynku niemieckiego, na którym wszystkie certyfikaty strukturyzowane są notowane na giełdzie.

[13.02.2008] Franklin Templeton Investments: Jak budować portfel inwestycyjny?
W czasach większych zmian kursów rynkowych ważną sprawą dla wszystkich inwestorów staje się ochrona kapitału. Innymi słowy, gdy nadchodzi fala sporych zmian cen rynkowych dążenie do ochrony inwestycji przed ryzykiem spadku wartości staje się ważniejsze dla inwestorów niż osiągnięcie dodatkowych zysków. Najlepiej byłoby, gdyby dobrze zaplanowana strategia inwestycyjna uwzględniała zabezpieczenia ograniczające do minimum straty portfela w razie nieprzewidzianego spadku kursów. Minimalizacja ryzyka portfela jest możliwa dzięki dyscyplinie i dywersyfikacji, dwóm koncepcjom, które omawiamy w tym wydaniu "Strategic Insight".

[13.02.2008] 6,20% na lokacie w AIG Banku
AIG Bank podnosi oprocentowanie lokat terminowych. Oprocentowanie lokaty zdeponowanej na rok wyniesie nawet 6,20%. Inwestorzy decydują się coraz więcej środków lokować w depozytach bankowych. Obecnie jest to najbezpieczniejsza inwestycja kapitału, a rentowność lokat jest na atrakcyjnym poziomie.

[10.02.2008] Nowa subskrypcja db Gwarancja Agro Index
db Gwarancja Agro Index to nowoczesny produkt strukturyzowany, który oferuje możliwość zainwestowania w surowce rolne na największych rynkach światowych i 100 proc. gwarancji zainwestowanego kapitału. Inwestycja w db Gwarancję Agro Index to inwestycja w surowce rolne: pszenicę, kukurydzę, soję i cukier, wchodzące w skład indeksu surowców Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Agriculture Excess Return (DBLCI-OY Agriculture ER Index).

[09.02.2008] Komisja Nadzoru Finansowego pyta Giełdę Papierów Wartościowych o "spółki groszowe"
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zwrócił się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) z zapytaniem o planowane działania regulacyjne w sprawie uchwalanych przez niektóre spółki podziałów akcji (splitów) i emisji akcji "groszowych".

[09.02.2008] Wyższe oprocentowanie lokaty progresywnej w BPH
Bank BPH podniósł oprocentowanie na lokacie progresywnej Intrata Plus. Jej oprocentowanie jest stałe i rośnie z każdym miesiącem, a zainwestowane środki można wypłacić w każdej chwili bez utraty odsetek. Średnie oprocentowanie lokaty 13-miesięcznej wynosi 5,00%.

[08.02.2008] Lokata Industry Impact w Noble Banku
Lokata Industry Impact to 4-letnia inwestycja w rozwój infrastruktury krajów wschodzących z gwarancją zainwestowanego kapitału. Celem inwestycji w rozwój infrastruktury w krajach wschodzących jest czerpanie z zysków ze wzrostu wartości firm, które będą uczestniczyły w rozbudowie infrastruktury.

[08.02.2008] Nowa lokata w ofercie Dominet Banku
Do 14 marca br. Dominet Bank oferuje klientom 4-miesięczną Lokatę Sprinterkę, której oprocentowanie wynosi 5,5%. Należne odsetki naliczane są po upływie terminu lokaty, a sposób ich wypłaty zależy od dyspozycji klienta – w formie wypłaty gotówkowej, albo przelewem. Zerwanie lokaty przed terminem jej wygaśnięcia jest jednoznaczne z całkowitą utratą odsetek.

[07.02.2008] Nowy fundusz DWS
Oferta produktowa DWS Polska TFI wzbogaciła się o nowy fundusz inwestycyjny – DWS Parasol SFIO. W skład DWS Parasol SFIO wchodzą następujące subfundusze: DWS BRIC, DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa, DWS Zmian Klimatycznych, DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki, DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja, DWS Gotówkowy.

[06.02.2008] Powiększa się oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych w Fortis Banku
Od 29 stycznia 2008 r. oferta Fortis Banku w zakresie funduszy inwestycyjnych powiększyła się o dwa nowe fundusze inwestycyjne DWS Polska TFI: DWS Akcji Spółek Eksportowych oraz złożony z 6 Subfunduszy DWS Fundusz Parasolowy

[30.01.2008] Nowy produkt strukturyzowany u doradców Xeliona
Oferta Doradców Finansowych Xelion została poszerzona o nowatorski i atrakcyjny produkt strukturyzowany, przygotowany wspólnie z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Z końcem stycznia Xelion. Doradcy Finansowi we współpracy z Generali Życie TU SA wprowadza nowy produkt strukturyzowany o rocznym horyzoncie inwestycyjnym z 95 proc. gwarancją kapitału. Inwestycja oparta będzie o zachowanie indeksu WISE Long/Short Societe Generale, zaś udział klienta w zysku (partycypacja w korzystnych zmianach indeksu) będzie wynosił między 90 a 105 proc.

[30.01.2008] Nowy fundusz parasolowy w ofercie Pioneer Pekao TFI S.A.
W dniu 25 stycznia rozpoczął działalność Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Pioneer FIO). Jest to fundusz z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Pioneer FIO jest już drugim funduszem parasolowym (z ang. umbrella fund) w ofercie towarzystwa. Nowy fundusz powstał w wyniku przekształcenia czterech, już istniejących funduszy inwestycyjnych: Pioneer Lokacyjnego FIO, Pioneer Dochodu Mix 20 FIO, Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO oraz Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("Pioneer FIO").

[29.01.2008] Raport o wynikach funduszy hedgingowych
W ostatnim miesiącu minionego roku mieliśmy do czynienia z pewnym odreagowaniem na rynku funduszy hedgingowych. Według raportu Greewich Alternative Investments, Hedge Fund Index wzrósł w grudniu o 0,6%. Przypomnijmy, listopad zamknął się spadkiem o 1,7%. W ciągu ubiegłego roku fundusze hedgingowe zarobiły 11,2%.

[28.01.2008] Nowa lokata w Inteligo
Inteligo wprowadził do oferty roczną lokatę subskrybowaną ze stałym oprocentowaniem na poziomie 6 proc. Subskrypcja lokaty będzie trwała w okresie od 28 stycznia do 17 marca 2008 r.

[22.01.2008] Nowa lokata inwestycyjna BGŻ
Od 21 stycznia do 7 lutego 2008 roku w Banku BGŻ trwa subskrypcja trzyletniej Lokaty Inwestycyjnej, opartej na trzech indeksach: Merrill Lynch Renewable Energy, Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure oraz MSCI Daily Total Return World. Minimalna kwota lokaty to 5 tys. zł. Oprocentowanie gwarantowane to 5 proc. w skali 3 lat. Jak wynika z analiz Biura Głównego Ekonomisty Banku BGŻ, średnia stopa zwrotu z analogicznych lokat kończących się w okresie 01.01.2005 – 20.11.2007 r. wyniosła 65,47 proc.

[22.01.2008] ING Bank rozpoczął subskrypcję ILT BRIT
ING Bank Śląski rozpoczął subskrypcję dwóch kolejnych Inwestycyjnych Lokat Terminowych BRIT, których dochodowość uzależniona jest od kursów walut krajów rynków wschodzących – Brazylii, Rosji, Indii, Turcji. Subskrypcja potrwa do 1 lutego b.r.

[15.01.2008] Nowe instrumenty finansowe na warszawskiej Giełdzie
Jak zapowiada w "Gazecie Prawnej" Adam Maciejewski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), wkrótce wśród instrumentów notowanych na giełdzie pojawią się certyfikaty funduszy ETF oraz kontrakt terminowy na nowy indeks. "Będzie to indeks skupiający około 20 spółek, ale nie możemy na razie więcej o nim powiedzieć. ETF-y będą robione przez Lyxor Asset Management z grupy Societe Generale" – wyjaśnia Maciejewski.

[02.10.2007] Polbank oferuje 5,5 proc. na koncie oszczędznościowym
5,5 proc. na koncie oszczędnościowym dostępne już od pierwszej złotówki i objęte GWARANCJĄ najlepszej oferty w Polsce, to nowa – obowiązująca od dziś – propozycja Polbanku EFG dla klientów indywidualnych. Oznacza to, że od teraz klienci Polbanku EFG będą mieli dostęp do najwyżej oprocentowanego, i to już od pierwszej złotówki, konta w Polsce, a w przypadku gdy inny bank, w ramach standardowej oferty, zaproponuje więcej niż wspomniane 5,5 proc., otrzymają zwrot różnicy w oprocentowaniu.

[14.01.2008] db Allocator – kolejny produkt strukturyzowany w ofercie Deutsche Bank PBC
Deutsche Bank PBC, wraz z Commercial Union Polska TU na Życie SA, wprowadza do oferty kolejny wspólny produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy z gwarancją kapitału – db Allocator. Produkt ten oferuje możliwość inwestycji powiązanej z funduszami akcji i obligacji Rynków Wschodzących. Zwrot z inwestycji obliczany jest jako suma zainwestowanego kapitału + premia w wysokości od 50% do 60% średniej stopy zwrotu z Koszyka Funduszy: Franklin Templeton Asian Growth Fund, Merrill Lynch Latin American Fund oraz Julius Baer Local Emerging Bond Fund. Przy czym dokładna wartość partycypacji w zysku zostanie podana po zakończeniu subskrypcji.

[14.01.2008] Nowe fundusze na platformie mBanku
SKARBIEC TFI S.A. wprowadził do Supermarketu Funduszy trzy nowe produkty: SKARBIEC – Akcji Nowej Europy, SKARBIEC – Rynków Surowcowych oraz SKARBIEC – Sektora Finansowego Nowej Europy, która są także dostępne na platformie mBanku. Minimalna kwota pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa nowych subfunduszy wynosi 500 zł, kolejnych nabyć 100 zł.

[14.01.2008] Fundusze Schroder Investment Management
Firma Schroder Investment Management notyfikowała Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęcie dystrybucji w Polsce ponad stu subfunduszy, które wchodzą w skład Schroder International Selection Fund. Jak twierdzą Analizy Online, znajdą się wśród nich produkty, za pomocą których będzie można inwestować pieniądze na rynku japońskim, brazylijskim, Europy Środkowo-Wschodniej, włoskim czy koreańskim. Sprzedaż funduszy ma ruszyć w II kwartale 2008 roku.

[14.01.2007] Sprzeciw KNF wobec zmiany akcjonariatu Suprema Securities
KNF jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec nabycia przez Evli Securities AS z Estonii akcji domu maklerskiego Suprema Securities SA w liczbie stanowiacej co najmniej 10% głosów ze wzgledu na "niekorzystny wpływ akcjonariusza na zarządzanie domem maklerskim". Evli Group ma opinię wiodącego banku inwestycyjnego w krajach skandynawskich i kulisy stanowiska KNF nie są publicznie znane.

[11.01.2008] Wyższe zyski z lokat AIG Banku
AIG Bank podnosi oprocentowanie lokat – do 7% dla dwuletniej inwestycji. Oferta AIG Banku konsekwentnie jest jedną z najatrakcyjniejszych dostępnych na rynku.

[10.01.2008] NBP oferuje nowe monety kolekcjonerskie
Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie monety z serii "Zwierzęta świata", przedstawiające sokoła wędrownego – srebrnej o nominale 20 zł oraz dwuzłotowej ze stopu Nordic Gold. Srebrna moneta o nominale 20 zł została wybita stemplem lustrzanym w nakładzie 107 tysięcy sztuk. Rewers przedstawia dorosłego sokoła wędrownego oraz dwójkę piskląt siedzących w gnieździe na skale; z prawej strony, w oddali, widoczny jest fragment łańcucha górskiego.

[10.01.2008] Raport zarządzających funduszami Superfund
Rok 2007 przyniósł znaczne wzrosty wartości indeksów na większości światowych giełd, pomimo słabszego zachowania się rynków akcji w miesiącach jesiennych i zimowych związanego z obawami o skutki kryzysu na amerykańskim rynku kredytów subprime. Imponujące tempo wzrostu gospodarki chińskiej przekładało się na wzrosty cen akcji na większości giełd azjatyckich. Niemiecki DAX oraz amerykański Nasdaq zyskały na przestrzeni mijającego roku po 18%.

[10.10.2008] Giełda w Warszawie chce przyciągnąć emitentów produktów strukturyzowanych
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 Giełda Papierów Wartościowych do zera obniżyła opłaty pobierane od emitentów warrantów opcyjnych i certyfikatów strukturyzowanych. – Naszym celem jest budowa silnego segmentu produktów strukturyzowanych. Obniżka opłat ma być zachętą dla emitentów do plasowania tego typu produktów na GPW – skomentował decyzję Giełdy Adam Maciejewski, Członek Zarządu GPW.

[09.01.2008] Asset Management w DZ BANK Polska
DZ BANK Polska S.A. zaproponował swoim Klientom usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie polega na lokowaniu aktywów Klienta na rynku kapitałowym według określonej strategii inwestycyjnej. Zarządzający dobierają do portfela papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, dokonują transakcji ich kupna i sprzedaży oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do zarządzania powierzonymi środkami.

[09.01.2008] Powstaje Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
Jak donosi w dzisiejszym komunikacie prasowym Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF"), w dniu 1 marca 2008 r. rozpocznie działalność Sąd Polubowny przy tej instytucji. Będzie zajmował się rozpatrywaniem sporów między uczestnikami całego rynku finansowego, w szczególności między odbiorcami usług finansowych a podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF. Postępowanie przed Sądem Polubownym przy KNF powinno okazać się szybsze i tańsze od postępowania przed sądami powszechnymi.

[09.01.2008] Kolejna subskrypcja lokaty z polisą inwestycyjną w Banku Pocztowym
Bank Pocztowy S.A. we współpracy z PZU Życie SA prowadzi kolejną edycję subskrypcji Super Lokaty PLUS, w ramach której część środków jest lokowana na depozycie o oprocentowaniu 10% w skali roku. Super Lokatę Plus można założyć w każdej chwili w najbliższej placówce sieci własnej Banku Pocztowego oraz Punkcie Obsługi Klienta.

[08.01.2008] Przekształcenie Skarbiec Euroobligacja w Skarbiec Private Equity
Skarbiec TFI (nie będące podmiotem powiązanym Portalu Skarbiec.Biz) podjęło decyzję o przekształceniu mało rentownego subfunduszu obligacji (Subfundusz Zagranicznych Instrumentów Dłużnych SKARBIEC – EURO OBLIGACJA) w subfundusz mający w nazwie inwestycje "private quity". Niestety, uważna analiza prospektu sugeruje, że Skarbiec Private Equity nie będzie prowadził własnych przedsięwzięć tego typu, ale tylko będzie inwestował w fundusze typu private equity, co znacząco obniża wartość tej propozycji inwestycyjnej.

[07.01.2008] Indywidualny Program Inwestycyjny AZJA w TUnŻ "WARTA" S.A.
Produkt ma charakter inwestycyjny, krótkoterminowy, oferując swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału poprzez inwestowanie w ramach Funduszu oferowanego przez TUnŻ "WARTA" S.A. Aktywa Funduszu AZJA 3 inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu KBC Life Invest Fund Warta Asia – 1, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Life Fund Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka 5 indeksów azjatyckich o równym udziale w koszyku: 20% Hang Seng (Hong Kong), 20% Hang Seng China Entreprises, 20% Nikkei 225 (Japan), 20% MSCI Singapore Cash, 20% MSCI Taiwan.

[07.01.2008] W co warto inwestować w 2008 r.?
Przed nami nowy rok, a wraz z nim pojawia się pytanie, w co inwestować? Oferta produktów jest coraz szersza, ale zmienia się również sytuacja makroekonomiczna, która sprawia, że jedne tracą na atrakcyjności względem innych. Proponuję krótki przegląd możliwości inwestowania w 2008 roku.

[06.01.2008] Śledczy nie uwierzyli w giełdowy instynkt emerytowanej szwaczki
Były analityk Goldman Sachs został skazany na 4 lata i 9 miesięcy za nielegalne wykorzystywanie informacji poufnych. Śledztwo rozpoczęło się po stwierdzeniu ponadprzeciętnie wysokiego obrotu akcjami spółki, która miała ogłosić wkrótce fuzję. Prokuratorzy ustalili, że ciotka jednego z oskarżonych, emerytowana szwaczka z Chorwacji, nagle stała się bogatsza o 2 mln USD, które wpłynęły na jej konto. Śledczy najwyraźniej nie uwierzyli w genialny instynkt inwestora jaki miał się obudzić w emerytowanej szwaczce i przystąpili do drążenia tematu.

[05.10.2008] Amerykański "król spamu" został oskarżony o manipulację kursami akcji i oszustwo
Jak donosi dzisiejsza prasa, 52-letni Alan Ralsky i 10 innych osób, w tym jego zięć, zostało oskarżonych o rozsyłanie po świecie e-maili zawierających rekomendację kupna mało znanych i nisko wycenianych chińskich spółek notowanych na giełdzie. Akt oskarżenia obejmuje trzy lata działalności szajki. Według śledczych, tylko latem 2005 roku udało się jej zarobić na zawyżaniu cen akcji 3 mln USD. Już przeszło dwa lata temu miałem okazję odsłonić na Skarbiec.Biz mechanizm tego oszustwa […]

[05.01.2008] Tygodniowy raport Xelion: Początek roku to nie sielanka
Pierwszy tydzień nowego roku 2008 był dla inwestorów w regionie Azji spokojny i częściowo wolny od notowań giełdowych. Giełda w Tokyo dla przykładu, z uwagi na obchody święta O-Shogatsu, czyli nowego roku nie pracowała od 31 grudnia do 3 stycznia. Jedyna sesja piątkowa tego tygodnia przyniosła sporą przecenę rzędu 4.03%, obniżając indeks Nikkei225 poniżej 15000pkt. Taka przecena wywołana została głównie większymi obawami recesji w USA, rosnącymi cenami ropy sięgającej poziomu 100 dolarów za baryłkę oraz aprecjacji yena, który od poniedziałku umocnił się z poziomu 113.9 do 109.39 w piątek.

[05.01.2008] Hit roku 2007 na pierwotnym rynku nieruchomości
W 2007 r. oddano do użytku blisko 116 tys. mieszkań na rynku pierwotnym. Ogólnie jednak można powiedzieć, że hitem roku 2007 były mieszkania dwupokojowe na rynku pierwotnym. To nimi kupujący byli najbardziej zainteresowani i prawdopodobnie popyt na te lokale w najbliższej przyszłości nie będzie maleć.

[04.01.2008] World Mining Fund najlepszy wśród 10 największych europejskich funduszy akcji
Jak donosi "Puls Biznesu", dostępny w Polsce World Mining Fund osiągnął w ubiegłym roku najlepsze rezultaty spośród 10 największych europejskich funduszy akcji. Zarządzany przez Evy Hambro fundusz osiągnął 61 proc. wzrost w ubiegłym roku. Drugi w rankingu, Fidelity International’s European, zwiększył wartość aktywów o 12 proc. Najsłabiej z 10 największych funduszy wypadł Jupiter Income Trust, którego wartość spadła w 2007 roku o 4,9 proc. Średni zwrot z inwestycji europejskich funduszy akcji wyniósł w ubiegłym roku 3,3 proc.

[04.01.2008] Czy lokaty terminowe wrócą do łask oszczędzających?
Lokaty terminowe to jedne z najstarszych i zarazem najprostszych produktów finansowych. Praktycznie każdy wie na czym polega oszczędzanie na lokacie. Jeszcze kilka lat temu lokaty terminowe wiodły zdecydowany prym jeśli chodzi o wybór formy oszczędzania pieniędzy. Nic nie trwa jednak wiecznie. Lata 2006 i 2007 należały zdecydowanie do funduszy inwestycyjnych. Dobra koniunktura giełdowa i znaczne wydatki na reklamę przyniosły zamierzony skutek. Aktywa TFI rosły w szybkim tempie osiągając w listopadzie b.r. 135 mld zł. Co warte podkreślenia, to dwa razy więcej niż jeszcze w 2005 r. Przy zyskach rzędu 30-40% rocznie, jakie osiągali inwestujący w funduszach, lokaty terminowe pozostawały nieco na uboczu. Wydaje się jednak, że najgorsze mają już za sobą.

[04.01.2007] Do 7 % na lokacie w GETIN Banku
Od stycznia 2008 GETIN Banku odświeżył ofertę depozytów dla klientów indywidualnych. Klientom pragnącym powierzyć oszczędność na okres 2 lat, bank proponuje oprocentowanie wynoszące 7% w skali roku (promocja trwa do końca stycznia br.).

[04.01.2008] Na koniec 2007 roku aktywa Forum TFI wyniosły 645,5 mln zł
Forum TFI SA – niezależne, prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych – uzyskało, według wyceny z 31 grudnia 2007, wartość aktywów netto w wysokości 645,5 mln zł. Towarzystwo poszukuje indywidualnych i optymalnych rozwiązań dla realizacji projektów inwestycyjnych, zarówno na rzecz inwestorów prywatnych, jak i instytucjonalnych, zwłaszcza w obszarze nieruchomości. Partnerem strategicznym Forum TFI jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz.

[04.01.2008] Kredyt Bank podniósł oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym
Kredyt Bank podniósł oprocentowanie depozytów w złotych. Od początku stycznia na Koncie Oszczędnościowym można dostać 5% (przy inwestycji od 100 tys. zł), na lokacie o stałym oprocentowaniu 4,25% (przy inwestycji od 50 tys. zł).

[04.01.2008] "Lokata na 5-tkę" w Banku Pocztowym
Bank Pocztowy przygotował nową ofertę dla wszystkich, którzy chcą pomnożyć swoje pieniądze w prosty i bezpieczny sposób. To "Lokata na 5-tkę" o stałej, pięcioprocentowej stopie zwrotu.

[03.01.2008] Deutsche Bank PBC idzie w ślady mBanku i MultiBanku
Deutsche Bank PBC uruchomił elektroniczną platformę dystrybucji funduszy inwestycyjnych dostępną dla Klientów indywidualnych poprzez system bankowości elektronicznej db easyNET. Dzięki nowej funkcjonalności Klienci mogą składać zlecenia otwarcia rejestru (pierwszego nabycia) w wybranych funduszach inwestycyjnych, nabywać dodatkowe jednostki uczestnictwa, konwertować te już posiadane na jednostki uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez to samo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a także składać zlecenia sprzedaży (umorzenia). Klienci korzystający z nowej funkcjonalności mają również dostęp do historii złożonych zleceń i dyspozycji, w tym pełnomocnictw i blokad na posiadanych rejestrach funduszy inwestycyjnych.

[03.01.2008] BGŻ podwyższa oprocentowanie konta lokacyjnego Eskalacja
Bank BGŻ wprowadził zmiany w koncie lokacyjnym Eskalacja, podnosząc oprocentowanie wkładów do maksymalnie 4,4 proc. w skali roku.

[02.01.2008] Digit Serve korzystała z usług BRE Banku
Jak donosi dzisiejszy "Puls Biznesu", Digit Serve, firma podejrzewana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o prowadzenie w Polsce nielegalnej działalności maklerskiej współpracowała z BRE Bankiem. DS to nie pierwsza firma operująca na rynku kontraktów walutowych (tzw. forex), której rachunki prowadził BRE Bank. "Puls Biznesu" i inne media pisały o związkach, łączących giełdowy bank z WGI, Interbrokiem i Netforeksem: bankrutami, których właściciele usłyszeli prokuratorskie zarzuty (w sprawie DS na razie ich nie ma).

[02.01.2008] Rok 2007 na GPW. Najważniejsze wydarzenia i dane statystyczne
Rok 2007 Giełda i polski rynek giełdowy mogą uznać za najlepszy w historii. Złożyły się na to przede wszystkim rekordowe obroty akcjami i instrumentami pochodnymi, bardzo dobra koniunktura na rynku pierwotnym, nowe kategorie instrumentów notowanych na GPW, a także uruchomienie alternatywnego rynku NewConnect. Rok 2007 to także szereg inicjatyw Giełdy tworzących nową jakość komunikacji na rynku kapitałowym, m.in. dzięki stworzeniu portali GPWInfoStrefa i WSEInternational.

[27.12.2008] Nowe emisje certyfikatów Investor LBO
Zarząd Investors TFI zwołał na dzień 9 stycznia 2008 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Investor LBO"). Zarząd rekomenduje podjęcie uchwał w przedmiocie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B i C, a następnie – w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych serii B i C do obrotu na rynku regulowanym.

[23.12.2007] Fundusz Robeco Chinese Equities w Banku BGŻ
Fundusz Chinese Equities z oferty Robeco jest od grudnia dostępny w oddziałach Banku BGŻ. Robeco to założona w 1929 r. firma zarządzająca aktywami, z siedzibą w Rotterdamie, w Holandii. Aktywa firmy w zarządzaniu warte są ponad 132 mld EUR.

[22.12.2007] Nowy serwis dla inwestorów
Specjalny serwis internetowy www.wseinternational.eu poświęcony spółkom zagranicznym notowanym na GPW został uruchomiony w poniedziałek 17 grudnia przez Giełdę Papierów Wartościowych. Celem portalu jest umożliwienie inwestorom lepszego poznania zagranicznych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Serwis przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów giełdowych – krajowych i zagranicznych, indywidualnych i profesjonalnych.

[22.12.2007] Zwiększona oferta obligacji dziesięcioletnich
W związku z dużym zainteresowaniem emisją dziesięcioletnich obligacji detalicznych, Ministerstwo Finansów zwiększyło grudniową ofertę. "Dziesięciolatki" (EDO1217) mają najwyższe oprocentowanie wśród obligacji detalicznych oferowanych w grudniu – aż 6,75% w pierwszym roku oszczędzania. Mogą być one również nabywane w ramach Programu Emerytalnego IKE. Zostało już tylko kilka dni na zakup w ramach tegorocznego limitu.

[22.12.2007] Kolejna lokata strukturyzowana z serii "Wind of Change"
Do 4 stycznia trwa subskrypcja na trzyletni produkt bancassurance "Wind of Change", oparty o koszyk trzech indeksów i kurs wymiany USD/PLN. Produkt gwarantuję pełną ochronę kapitału. Skierowany jest do Klientów Korporacyjnych oraz Private Banking BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej 25 tys. PLN.

[22.12.2007] PKO BP oferuje obligacje inwestycyjne Barclays
W okresie od dnia 12 grudnia 2007 r. do dnia 18 stycznia 2008 r. PKO BP oferuje obligacje indeksowe "Trendspotter" Banku Barclays, które – w ocenie banku – łączą bezpieczeństwo obligacji z ponadprzeciętnymi stopami zwrotu. Dzięki wysokiemu ratingowi kredytowemu – AA, Bank Barclays gwarantuje 100% ochronę kapitału w dniu wykupu.

[22.12.2007] Nowe ostrzeżenia publiczne Komisji Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uzupełniła listę podmiotów, które w jej ocenie używają w nazwie, w sposób nieuprawniony określeń zarezerwowanych dla licencjonowanych funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

[19.12.2007] Gwarantowane stopy przyrostu Funduszu Gwarantowanego AEGON na 2008 rok
Zarząd Towarzystwa AEGON uchwalił minimalną roczną stopę przyrostu wartości jednostki uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego AEGON w 2008 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym oraz kwartalną stopę przyrostu wartości jednostki uczestnictwa w I kwartale 2008 roku na poziomie 2,60% w stosunku rocznym.

[19.12.2007] Nowe fundusze u doradców Goldenegg
Najnowsza propozycja Goldenegg to fundusze IDEA TFI: Idea Globalny FIO oraz Idea Surowce Plus FIO. Pierwszy pozwala inwestować na najbardziej dynamicznie rozwijających się rynkach świata (m.in. Ameryki Łacińskiej, Afryki). Idea Surowce Plus FIO to inwestycje w papiery wartościowe powiązane z rynkami surowcowymi i towarowymi.

[12.12.2007] Niezależni eksperci wzywają Bank Światowy do zachowania rzetelności
Grupa niezależnych ekspertów skupionych wokół Fundacji "Center for Freedom and Prosperity" (CF&P Foundation) wysłała list do prezesa Banku Światowego, Roberta B. Zoellicka, w którym wyraziła swój niepokój z związku z powstającym opracowaniem Banku Światowego na temat off-shorowych centrów finansowych.

[11.12.2007] Inwestycje na rynkach BRIC z Citi Handlowy
Citi Handlowy przy współpracy z Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. stworzył produkt inwestycyjny połączony z polisą na życie. Bank właśnie rozpoczął subskrypcję "Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie BRIC". Nazwa BRIC pochodzi od pierwszych liter czterech krajów: Brazyli, Rosji, Indii, Chin, których gospodarki i kursy walut są podstawą inwestycji.

[09.12.2007] Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Commercial Union
Do 14 grudnia klienci mogą zainwestować pieniądze w kolejny produkt strukturyzowany Commercial Union – CU Gwarancja Globalne Inwestycje. Commercial Union oferuje linię produktów strukturyzowanych pod nazwą CU Gwarancja w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Produkty te dają klientowi gwarancję zwrotu zainwestowanego nominału, a jednocześnie umożliwiające zarabianie na bardzo agresywnych i ryzykownych rynkach finansowych.

[07.12.2007] Nowe subfundusze akcyjne w TFI Allianz
Z początkiem grudnia TFI Allianz wprowadziło trzy nowe subfundusze akcyjne: Subfundusz Allianz Budownictwo 2012, Subfundusz Allianz Akcji Plus oraz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.

[05.12.2007] Ubezpieczenie utraty zysku w nowej ofercie Concordii
Ubezpieczenie utraty zysku, doznanej wskutek ognia i innych zdarzeń losowych, to jedna z propozycji modułowych systemu ubezpieczenia Concordia Profit. Warunkiem uzyskania takiej polisy jest posiadanie lub jednoczesne zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach modułu Ogień. Bezpośrednim skutkiem – gwarancja otrzymania odszkodowania za zysk utracony wskutek szkody. Moduł Utrata zysku systemu Concordia Profit precyzuje przedmiot ubezpieczenia jako przewidywany zysk brutto, jaki osiągnąłby ubezpieczający w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona wskutek szkody w ubezpieczonym mieniu.

[01.12.2007] Rekordowe obroty na walutowych kontraktach terminowych na GPW
28 listopada br., po raz pierwszy od marca 2005 roku, wolumen obrotu kontraktami walutowymi przekroczył 1000 sztuk w miesiącu. Warto dodać, że do końca listopada zostały jeszcze dwie sesje. Dotychczasowy miesięczny rekord (od 2001 roku), to 1146 kontraktów – w lutym 2002 roku.

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Rok 2007: październik/listopad 2007 | wrzesień 2007 | lipiec-sierpień 2007 | styczeń -czerwiec 2007

Rok 2006: 1- 31.05.2006 | 1-13.06.2006 | 14-23.06.2006 | 24.06-14.07.2006 | 15.07-31.07.2006 | 01.08-31.08.2006 | 01-30.09.2006 | 01.10-31.12.2006 |

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: