Archiwum wiadomoœci maj-czerwiec 2008 r.

Archiwum wiadomoœci maj-czerwiec 2008 r.

30.06.2008 Komentarz do sesjii: Deutsche Bank
Po mocnej czwartkowej przecenie za oceanem, która rozlała się również na giełdy azjatyckie, scenariusz na pištkowš sesję na parkietach europejskich był praktycznie przesšdzony.

30.06.2008 Komentarz dzienny X-Trade Brokers
W pištek rekordowe poziomy osišgały notowania dwóch „najgorętszych” ostatnio surowców, czyli ropy i kukurydzy. Baryłka ropy typu Brent kosztowała w pewnym momencie niemal 143 USD i było to cišgle pokłosiem czwartkowej wypowiedzi szefa OPEC o możliwym wzroœcie cen nawet do 170 USD za baryłkę już w te wakacje.

30.06.2008 Komentarz walutowy X-Trade Brokers
Kurs EUR/USD nie zareagował na dane z Eurolandu. O godzinie 11:07 para ta testowała poziom 1,5822 dolara, wobec 1,5824 tuż przed publikacjš. Ten spokój może bya jednak tylko chwilowy. Dane bowiem doskonale wkomponowujš się w cišg impulsów korzystnych dla euro.

30.06.2008 Komentarz poranny Open Finance
Nadchodzšce dni upłynš inwestorom przy akompaniamencie danych dotyczšcych inflacji – współczesnej zmory wielu œwiatowych gospodarek. Zaczynamy już dziœ.

27.06.2008 Tygodniowy Przeglšd Rynku Finansowego: Open Finance
RPP podniosła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Fed pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła w Polsce o 14,9 proc.

27.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
Wczorajsza fala wyprzedaży, która miała miejsce na Wall Street spowodowała, że ostatniš sesję w tym tygodniu warszawskie indeksy rozpoczęły od znacznych spadków. Indeks WIG20 spadł na otwarciu o ponad 2% i rozpoczšł dzisiejsze notowania blisko 2600 punktów.

27.06.2008 Doradcy 24 na NewConnnect
26 czerwca zadebiutowała spółka Doradcy 24 – ogólnopolska firma doradztwa finansowego oferujšca produkty finansowe i wspierajšca decyzję klienta profesjonalnym doradztwem. Doradcy24 to 57. firma notowana na rynku NewConnect i zarazem 33. debiutujšca w roku 2008. Kurs odniesienia na dzisiejszš sesję wynosił 0,5 zł. Kurs otwarcia w dniu debiutu to 0,55 zł.

27.06.2008 Certyfikaty Nowa Era 2 w BZ WBK
Do 30 czerwca b.r. można nabya Certyfikaty BZ WBK Nowa Era 2 w Banku BZ WBK. Bank okreœla je mianem produktu umożliwiajšcego osišgnięcie zysków niezależnie od koniunktury na giełdach. Okres inwestycji wynosi 3,5 roku, minimalna kwota, jakš możemy zainwestowaa to tysišc złotych. Bank BZ WBK zazwyczaj oferuje swoim klientom produkty finansowe, na których można przyzwoicie zarobia, jednak wystawienie opinii dla produktu BZ WBK to trudne zadanie.

27.06.2008 Franczyza z RuckZuck
Zainteresowanie prowadzeniem działalnoœci na licencji franczyzowej systematycznie roœnie. Powstaje coraz więcej palcówek handlowych i usługowych należšcych do poszczególnych sieci. W oparciu o System Partnerski funkcjonujš już firmy niemal ze wszystkich branż m.in. budowlanej i wykończenia wnętrz, finansowej, odzieżowej, spożywczej. Obecnie dobra koniunktura w budownictwie i duże zapotrzebowanie na materiały wykończenia wnętrz sprzyja zainwestowaniu w tę właœnie branżę. Jednš z propozycji jest np. otwarcie salonu RuckZuck, wyspecjalizowanego w sprzedaży podłóg i drzwi.

27.06.2008 Firmowe Konto Oszczędnoœciowe w Citi Handlowy
Citi Hanlowy w lutym b.r. wprowadził konto dla firm z rocznym obrotem do 8 mln zł- Firmowe Konto Oszczędnoœciowe. Klienci Citi Handlowy w cišgu kilku miesięcy zgromadzili na Firmowym Koncie Oszczędnoœciowym œrodki o wartoœci ponad 20 milionów złotych.

27.06.2008 Kredyt przez internet w mBanku
mBank wprowadza możliwoœa zawierania umów o kredyty konsumpcyjne przez internet. Ramowa Umowa Kredytowa to sposób zawierania umów o kredyty konsumpcyjne w dogodnym dla Klienta czasie i miejscu. Wystarczy, że Klient raz w obecnoœci Kuriera, lub przedstawiciela mBanku, podpisze takš umowę. Na tej podstawie można zawieraa Umowy kredytu przez internet, dzięki elektronicznemu podpisowi w systemie transakcyjnym mBanku – hasłom sms-owym lub hasłom jednorazowym.

27.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
Konsolidacja ze wskazaniem na podaż. Niedługo inwestorzy cieszyli się z decyzji Fed utrzymujšcej stopy procentowe na dotychczasowym poziomie i jedynie na poczštku wczorajszej sesji parkiety europejskie podzielały optymizm giełd amerykańskich. Z czasem grajšcy znów przypomnieli sobie o rzeczywistoœci i zagrożeniach jakie niesie ona dla większej poprawy koniunktury. Nastroje zaczęły się pogarszaa, a spadajšce kontrakty amerykańskie nie dawały większych szans na pozytywny przebieg notowań na tamtejszych rynkach, pogłębiajšc nieciekawy obraz w Europie. Nasza giełda, choa przez większoœa dnia nie oparła się ogólnej tendencji, okazała się ostatecznie jednš z najsilniejszych.

27.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
W Japonii roœnie inflacja, spadajš wydatki. W maju wydatki konsumentów w Japonii spadły o 3,2 proc., a ceny wzrosły o 1,5 proc., wobec 0,9 proc. w kwietniu. Kolejna gospodarka osuwa się w stagnację.

27.06.2008 Komentarz walutowy: X-Trade Brokers
Popytowe sygnały na wykresach EUR/USD i GBP/USD Pištkowy poranek przynosi korekcyjne wzmocnienie dolara, po wczorajszej wyprzedaży, która wyniosła kurs EUR/USD z 1,5665 do 1,5748 dolara na zamknięciu, a GBP/USD z 1,9742 do 1,9885 dolara. O godzinie 9:47 za euro trzeba było zapłacia 1,5748 dolara, a za funta 1,9854 dolara. Czwartkowa wyprzedaż amerykańskiej waluty to z jednej strony wcišż rozczarowujšcego komunikatu FOMC, który przekreœlił szanse na agresywne podwyżki stóp procentowych (obecnie 2 proc.) w końcówce roku, czego jeszcze niedawno oczekiwał rynek, kupujšc „zielonego”.

27.06.2008 Raport relatywne stopy zwrotu do WIG: Biuro Maklerskie Banku BPH
Liderzy rynku- krótki horyzont

27.06.2008 Komentarz poranny: X-Trade Brokers
Dane i wydarzenia – Nastroje (znów) sięgajš dna. Waluty – Rosnšca awersja. Surowce – Ropa po 170 USD?

27.06.2008 Raport Rynek Akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH
Patrzšc na przebieg dwóch poprzednich sesji można dostrzec pewien powtarzajšcy się scenariusz. Przez pierwszš częœa dnia obserwujemy spadki po czym do głosu dochodzš kupujšcy i straty sš w niewielkim stopniu odrabiane. W czwartek było podobnie, aczkolwiek można było zaobserwowaa kilka odstępstw od schematu.

27.06.2008 Ile pracy kosztuje nas rata kredytu hipotecznego?
Ile pracy kosztuje nas rata kredytu hipotecznego? Trzy i pół dnia – tyle w miesišcu pracujš mieszkańcy Lublina, klienci Open Finance, aby zapłacia ratę kredytu hipotecznego zacišgniętego we franku szwajcarskim. Za to najwięcej czasu zajmuje to poznańskim singlom – aż 6,7 dnia. Gdyby nie kredyty walutowe, na spłatę raty pracowalibyœmy przeciętnie blisko pół miesišca.

26.06.2008 Komentarz popołudniowy: Open Finance
Tym razem (wczoraj informowaliœmy o spadku sprzedaży nowych domów) chodzi o rynek wtórny, który jest o tyle istotny, że jest też 10-krotnie większy od pierwotnego.

26.06.2008 Komentarz walutowy: Money Expert
Dzisiejszy dzień upłynšł pod znakiem danych makroekonomicznych. Poznaliœmy między innymi poziom dynamiki PKB w Stanach Zjednoczonych za pierwszy kwartał (wyniosła 1%). Wynik ten okazał się lepszy od oczekiwań analityków i inwestorów, jednak nie powstrzymał dalszych spadków wartoœci dolara. Pozostawienie przez Fed stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz brak zapowiedzi ich przyszłych podwyżek przełożyły się na rekordowo niski kurs waluty amerykańskiej w stosunku do euro.

26.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
Niewielkie obroty na GPW. Przebieg czwartkowej sesji na GPW nie odbiegał zbytnio od tego, co na naszym rynku dzieje się od kilku dni. Popytowi na poczštku sesji ponownie udało się wyprowadzia indeks WIG20 na plus, ale bykom starczyło sił zaledwie na poczštek sesji.

26.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
Zgodnie z oczekiwaniami Fed nie zmienił stóp procentowych i główna stopa wynosi 2 proc. Komunikat po posiedzeniu FOMC okazał się niezbyt restrykcyjny.

26.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
W wšskim przedziale pomiędzy ważnymi barierami Wczorajsza sesja była kolejnš odsłonš słaboœci popytu na naszym parkiecie, pomimo że tym razem otrzymał on wsparcie w postaci relatywnie dobrych nastrojów na większoœci giełd europejskich. Trudno bowiem o inne wrażenie z przebiegu notowań i choa znów zostało wybronione ostatnie minimum na 2634 pkt. to trudno z tego powodu o większy optymizm nawet na najbliższe dni. Nasz rynek zachowywał się wczoraj w podobnym stylu jak we wtorek i po niezłym poczštku zaczšł szybko słabnša.

26.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH
Za nami kolejna sesja, która udowodniła słaboœa popytu na GPW. WIG zanotował otwarcie +0,4%, tj. 42 289 pkt. i od poczštku zaznaczyła się lekka przewaga strony podażowej. O 14:30 zostały opublikowane dane z USA o zamówieniach na dobra trwałego użytku za maj. Okazały się nieznacznie lepsze od prognoz w wyniku czego spadki zostały wyhamowane i po osišgnięciu minimum intraday ok.15:00 (41 856 pkt.) nastšpiło lekkie odbicie. O godzinie 16:00 przyszła lepsza od prognoz informacja o sprzedaży nowych domów w USA w maju (-2,5% vs -3%) i WIG zamknšł się + 0,2% (42 077pkt.). WIG20 zakończył dzień +0,34% na plusie, mWIG40 na 0, sWIG80 z niewielkš stratš -0,2%.

26.06.2008 Komentarz poranny: X-Trade Brokers
Rynek liczył na więcej. To, że Fed zmierza w kierunku zacieœniania polityki pieniężnej nie budzi wštpliwoœci. Jednak pytaniem jest tempo, w jakim Bernanke z kolegami wycofywaa się będš z wczeœniejszych obniżek. Rynek liczył się z tym, iż Fed może daa wyra1ny sygnał nadcišgajšcych podwyżek, zdecydowanie zmieniajšc komunikat. Zmiana okazała się jednak niewielka.

26.06.2008 R&C UNION na NewConnect
25 czerwca zadebiutowała na rynku NewConnect spółka R&C UNION. Spółka R&C UNION jest 32. firmš rozpoczynajšcš notowania na NewConnect w roku 2008 i 56. spółkš notowanš na tym rynku. Spółka R&C UNION jest właœcicielem sieci restauracji SIOUX oraz klubów-restauracji muzycznych LIZARD KING. Lšcznie posiada 16 działajšcych lokali.

26.06.2008 Lokata z produktem inwestycyjnym w Banku Millennium
Bank Millennium w ramach oferty dla klientów Prestige wprowadza MegaDuet – połšczenie lokaty o oprocentowaniu 10 lub 12% z wybranymi przez klienta produktami inwestycyjnymi.

26.06.2008 Franczyza z Gold Finance- pomysł na biznes
Firma Gold Finance Doradcy Finansowi w zwišzku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na franczyzobiorców. Do końca 2009 roku firma planuje udzielia 50 licencji.

25.06.2008 Komentarz po posiedzeniu RPP: Money Expert
Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w œrodę stopy procentowe o 25 punktów bazowych (do 6% w przypadku głównej stopy referencyjnej). Stopa redyskontowa wynosi obecnie 6,25%, lombardowa – 7,50%, zaœ depozytowa – 4,50%. Większoœa analityków i ekonomistów była zdania, że pozostawienie bez zmian stóp w minionym miesišcu stanowiło jedynie przerywnik trwajšcego od kwietnia 2007 roku cyklu podwyżek. Przemawiał za tym również poziom inflacji w maju (4,4%) i prognozy mówišce, że maksimum osišgnie ona w sierpniu (może nawet 5-proc.).

25.06.2008 Komentarz popołudniowy: Open Finance
Sprzedaż nowych domów najniższa od 17 lat. W ujeciu 12-miesiecznym sprzedaż nowych domów w maju spadła w USA do 512 tys. wobec 525 tys. zanotowanych w kwietniu, a wiec o 2,5 proc. Spadek był zgodny z oczekiwaniami.

25.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
GPW na niewielkim plusie. Środowa sesja na warszawskim parkiecie rozpoczęła się po myœli byków. Główne indeksy zaczęły dzień znacznie powyżej wczorajszego zamknięcia. Popyt po raz kolejny miał jednak problem z utrzymaniem porannych wzrostów, w zwišzku z tym w cišgu dnia indeks WIG20 systematycznie się osuwał. Inaczej sytuacja wyglšdała na giełdach europejskich. Poranna publikacja dotyczšca zamówień przemysłowych okazała się lepsza od oczekiwań.

|

25.06.2008 Komentarz do decyzji Rady Polityki Pieniężnej: Open Finance
Raty kredytów przekroczyły próg bólu. Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest już uwzględniona przez rynek pieniężny, który zdyskontował nie tylko tę, ale i następnš podwyżkę.

25.06.2008 Komentarz o ropie: X-Trade Brokers
Stabilizacja na rynku ropy. W œrodę ceny ropy stabilizujš się na poziomach zbliżonych do tych z wczorajszego zamknięcia. O godzinie 15:08 za baryłkę ropy Brent trzeba było zapłacia 136,31 dol., co oznacza spadek o 0,1 proc.

25.06.2008 Komentarz: X-Trade Brokers
Dane i wydarzenia – Czy Fed zmieni komunikat? Waluty – Chwilowy wpływ Conference Board. Surowce – Stabilizacja notowań ziaren.

25.06.2008 Transakcje bezgotówkowe w rumuńskich lejach w Banku Nordea
Klienci banku Nordea do tej pory mogli dokonywaa transakcji bezgotówkowych w walutach rzadziej występujšcych takich jak: rubel rosyjski, lit litewski, korona estońska, korona słowacka czy łat łotewski. Od teraz będš mogli także rozliczaa się w rumuńskich lejach. Obniży to koszty transakcji, gdyż nie będzie trzeba ich przewalutowywaa.

25.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
Dziœ decyzja RPP i Fed o stopach. Zarówno decyzje Rady Polityki Pieniężnej jak i Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) wydaja sie przesadzone. W Polsce dojdzie do kolejnej podwyżki stóp, w USA jeszcze nie teraz.

25.06.2008 Nowa oferta na leasing dla firm
Multibank oferuje nowš ofertę leasingowš dla firm- BRE Leasing. Produkt ten jest skierowany dla firm, które chcš wziša w leasing samochód.

|

25.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
Ropa i gro1ba inflacji skutecznie gaszš popyt Po w miarę neutralnym przebiegu sesji za oceanem większoœa parkietów europejskich zaczęła wczoraj umiarkowanymi zwyżkami. Ten optymizm szybko zaczšł jednak topniea, a inwestorzy przypomnieli sobie o drożejšcej ropie i jej konsekwencjach dla inflacji, co jest obecnie głównym elementem wyznaczajšcym koniunkturę na rynkach akcji. W konsekwencji indeksy powróciły na minusy, a niekorzystne nastroje pogłębiły wypowiedzi szefa OPEC, że przynajmniej do końca bieżšcego roku ropa pozostanie droga, a dostawy nie zwiększy się.

25.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH
Wtorek przyniósł kontynuację spadków na WIG-u. Indeks otworzył się na plusie (+0,4%, 42 562 pkt.), jednak jeszcze przed 10:00, pod wpływem giełd europejskich, przewagę osišgnęli sprzedajšcy. Stronę podażowš umocniła publikacja danych o sprzedaży detalicznej w Polsce za maj, która wyniosła 14,9% r/r wobec konsensusu 15,4% r/r. Ok. 13:30 WIG ustalił minimum intraday 41 836 pkt., po czym nastšpiło lekkie odreagowanie, w wyniku czego zanotował zamknięcie 42 006 pkt. (-0,63%). W porównaniu do poniedziałku zwiększyły się obroty, przekroczyły 950 mln zł., przy 276 walorach zniżkujšcych i 85 rosnšcych.

25.06.2008 db Express WIG20 III – nowy certyfikat ekspresowy na GPW
23 czerwca zadebiutowała na GPW trzecia seria certyfikatów ekspresowych (czyli certyfikatów z opcjš wczeœniejszego wykupu przez emitenta) wyemitowanych przez Deutsche Bank – db Express WIG20 III. Majš one analogicznš konstrukcję do instrumentów notowanych już na GPW (DBW20E0411 i DBW20E0511) lecz innš datę wykupu oraz inne dni obserwacji.

25.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH
Notowania wrzeœniowych kontraktów terminowych rozpoczęły się wczoraj na lekkim plusie (2 648 pkt.). Do rozpoczęcia notowań na rynku kasowym panowały optymistyczne nastroje. Popyt zdołał doprowadzia do ustanowienia lokalnego szczytu na 2 685 pkt. (+1,7 proc.), co jak się pó1niej okazało było dziennym maksimum.

25.06.2008 I miejsce w rankingu Najlepszych Instytucji Finansowych dla BRE Banku
Spółki z Grupy BRE Banku zostały wyróżnione w rankingu Najlepszych Instytucji Finansowych, przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. BRE Bank zajšł I miejsce w kategorii „banki komercyjne”, natomiast Dom Inwestycyjny BRE Banku odebrał pierwszš nagrodę w kategorii „dom maklerski”.

25.06.2008 Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA Najlepszš Instytucjš Finansowš „Rzeczpospolitej” w 2007 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA zostało ocenione jako Najlepsza Instytucja Finansowa „Rzeczpospolitej” w 2007 r. wœród ubezpieczycieli ogólnych.

25.06.2008 Czarna VISA Infinite od Pininfariny w Noble Banku
Noble Bank wprowadza do oferty czarnš kartę kredytowš VISA Infinite dla najzamożniejszych klientów. W całej Europie korzysta z niej ponad 100 tysięcy posiadaczy. Dzięki pakietowi usług dodatkowych i ubezpieczeń oraz autorskiej usłudze Concierge Noble Banku, będzie to pierwsza w Polsce „karta ze służšcym w portfelu”. Wizerunek VISA Infinite zaprojektowali dla Noble Banku włoscy designerzy ze studia Pininfarina, znanego z projektów aut marki Ferrari czy Maserati.

24.06.2008 Komentarz popołudniowy: Open Finance
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju była niższa niż w kwietniu (17,6 proc.) i nieco niższa od oczekiwań ekonomistów (15,4 proc.), ale nie jest to powodem do zmartwień.

24.06.2008 Komentarz walutowy: Money Expert
Spadki cen domów w USA i Wielkiej Brytanii. Informacje o drastycznym spadku liczby udzielonych kredytów w Wielkiej Brytanii doprowadziły do osłabienia funta brytyjskiego względem euro. Według danych British Bankers’ Association w maju banki udzieliły aż o 56% mniej kredytów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Efektem tego sš spadajšce ceny domów na Wyspach. W godzinach popołudniowych kurs tej pary walut powrócił jednak do poziomu 0,7910 EUR/GBP.

|

24.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
Przecena na GPW trwa dalej Wtorkowa sesja na GPW rozpoczęła się od wzrostów. Indeks WIG20 zaczšł dzień na sporym plusie, ale byki podobnie jak w poniedziałek szybko pozwoliły przejša inicjatywę stronie podażowej. Przyczynš pogorszenia nastrojów w całej Europie okazała się wypowied1 przewodniczšcego OPEC Chakiba Khelil, który powiedział, że cena ropy pozostanie na wysokim poziomie do końca 2008 roku.

24.06.2008 Debiut Zakupy.com na NewConnect
Zakupy.com to 55. spółka notowana na rynku NewConnect i 31. debiutujšca w roku 2008. Spółka Zakupy.com zajmuje się detalicznš sprzedażš dóbr konsumpcyjnych za poœrednictwem Internetu.

24.06.2008 Wspieranie płynnoœci spółek notowanych na GPW
Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, w celu wspierania płynnoœci obrotu akcjami notowanymi na giełdzie, GPW wprowadza Program Wspierania Płynnoœci. Program ma na celu uregulowanie problematyki niskiej kapitalizacji, niskiej płynnoœci i niskiej wartoœci kursowej akcji spółek giełdowych. Działania te wpisujš się w strategię przejœcia od formy lokalnego rynku kapitałowego do roli rynku o znaczeniu regionalnym, poprzez wzmacnianie jego konkurencyjnoœci we wszystkich obszarach i budowę wartoœci GPW.

24.06.2008 Sonel na GPW
23 czerwca przywitaliœmy na parkiecie warszawskiej giełdy spółkę Sonel – 366. notowanš firmę i 22. spółkę debiutujšcš na Głównym Rynku w bieżšcym roku. Sonel jest producentem elektronicznych przyrzšdów pomiarowych. Oferujšcym akcje jest Dom Maklerski PKO BP.

24.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
Nowe minima potwierdzajš słaboœa byków

24.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH
W pištek GPW, co jest rzadkie ostatnio, okazała się silniejsza od głównych giełd Europy. W poniedziałek powróciliœmy do niekorzystnej normy. Podczas gdy DAX, CAC40 nieznacznie rosły, odpowiednio +0,1%, +0,2%, a FTSE100 nawet +0,8%, WIG stracił do pištkowego odniesienia –1,7%.

24.06.2008 Produkt strukturyzowany „Lokata Olimpijska” w PKO BP
Produkt strukturyzowany „Lokata Olimpijska” w PKO BP, to forma lokowania pieniędzy przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału na koniec okresu umownego. Oprocentowanie „Lokaty Olimpijskiej” może wynieœa do 7 %. Zapisy od 24 czerwca. Dodatkowo osoby bioršce udział w tej inwestycji mogš wygraa wyjazd dla dwóch osób na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu.

24.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH
Fatalne zamknięcie głównych amerykańskich indeksów oraz minusy na giełdach w Azji nie sprzyjały twierdzeniu, że będzie to sesja wzrostowa, szczególnie, że pod koniec ubiegłego tygodnia zanotowaliœmy już delikatne odreagowanie spadków. Wrzeœniowe kontrakty rozpoczęły sesję na poziomie 2 691 pkt. szybko ustanawiajšc, jak się pó1niej okazało, dzienne maksimum (2 707 pkt). Jednak na więcej strony popytowej nie było staa.

24.06.2008 Alternatywa dla inwestycji w fundusze inwestycyjne w Banku Millennium
Program Inwestycyjny Prestige w Banku Millennium umożliwia dostęp do najlepszych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: AIG, Arka, DWS, ING, Legg Mason, Millennium, Union Inwestment, Skarbiec oraz PZU. Fundusze te umożliwiajš wybór różnych klas aktywów i reprezentujš różne strategie inwestycyjne – od konserwatywnych po agresywne.

18.06.2008 Połšczenie prawne Fortis Banku Polska SA i Dominet Banku SA już wkrótce
Połšczenie prawne Fortis Banku Polska SA i Dominet Banku SA nastšpi 1 lipca przyszłego roku. Markę Dominet Bank zastšpi Fortis Bank. Nowy bank będzie bankiem uniwersalnym z szerokš sieciš sprzedaży. Połšczenie ma bya przyjazne dla klientów i pracowników – zapowiadajš władze Fortis i Dominet Banku.

24.06.2008 Zwišzek Firm Doradztwa Finansowego
19 czerwca 2008 roku został zarejestrowany i rozpoczšł swojš działalnoœa Zwišzek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF). Prezesem organizacji został wybrany Krzysztof Barembruch. Zwišzek skupia 11 największych doradców i poœredników finansowych działajšcych na polskim rynku.

23.06.2008 Komentarz walutowy: X-Trade Brokers
W poniedziałek złoty zyskał do euro i osłabił do dolara. O godzinie 16:45 kurs USD/PLN testował poziom 2,1684 zł i był o 1 grosz wyższy niż w pištek. Natomiast za euro trzeba było zapłacia 3,3597 zł, czyli o 0,9 grosza mniej.

23.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
Indeks WIG20 poniżej styczniowych minimów

23.06.2008 Komentarz popołudniowy: Open Finance
Rekordowy wzrost ceny rudy żelaza. Koncern wydobywczy Rio Tinto doszedł do porozumienia z największym chińskim wytwórca stali. Dostawy rudy stali w latach 2008-2009 będš droższe o… 96,5 proc.

23.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
Tydzień: Sprzedaż detaliczna w Polsce i decyzje Fed i RPP

23.06.2008 Inwestycyjna Lokata Ubezpieczeniowa WIG20
ING Bank Ślšski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na —ycie rozpoczšł subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej WIG, która gwarantuje bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednoczeœnie daje możliwoœa osišgania zysków wynikajšcych ze zmiany wartoœci indeksu WIG20. Subskrypcja potrwa do 16 lipca b.r.

23.06.2008 Kalendarium wydarzeń 23-27.06.2008: Gold Finance
Najważniejsze wydarzenia tygodnia

23.06.2008 Positive Advisory wdrożyła system centralny w InPost
Spółka Positive Advisory zakończyła budowę i wdrożenie w firmie InPost centralnego systemu do rejestracji i œledzenia przesyłek. Spółka przeprowadziła analizę biznesowš procesów InPost, opracowała projekt systemu oraz własnymi zasobami programistycznymi zbudowała system. Pozyskany przez InPost system odpowiada za obsługę dystrybucji przesyłek na terenie całej Polski i obecnie jest głównym rozwišzaniem informatycznym firmy.

23.06.2008 Raport spożywczy ING: Branża spożywcza wykorzystała szansę
Polski przemysł spożywczy w pełni wykorzystał możliwoœci zwišzane z otwarciem rynków unijnych i dobrš koniunkturš gospodarczš – wynika z opublikowanego przez ING Bank Ślšski raportu na temat przemysłu spożywczego w Polsce. Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy unijnych wiele zakładów zostało gruntownie zmodernizowanych. Od 2004 roku dynamicznie wzrastał eksport, œwiadczšc o dużej konkurencyjnoœci naszego przemysłu na rynkach europejskich. Zdecydowanie poprawiły się wyniki finansowe przedsiębiorstw.

23.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH

23.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
Nieudana próba popytu

23.06.2008 Komentarz: X-Trade Brokers
Dane i wydarzenia – Komunikat Fed w centrum uwagi. Waluty – Szansa na wybicie? Surowce – Zmiennoœa na szczytach

23.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

20.06.2008 Tygodniowy Przeglšd Rynku Finansowego: Open Finance
Inflacja bazowa w Polsce wyniosła w maju 3,2 proc. Inflacja w strefie euro wyniosła w maju 3,7 proc. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w maju o 2,3 proc.

20.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
Duże wahania indeksów na GPW.

20.06.2008 Komentarz o ropie: X-Trade Brokers
Trend boczny na rynku ropy.

20.06.2008 Komentarzem przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej: Money Expert

|

20.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
Dziœ dzień wied1m i inflacja bazowa.

20.06.2008 Komentarz: X-Trade Brokers
Dane i wydarzenia – Nowa miara inflacji bazowej. Waluty – Funt zyskuje po danych o sprzedaży. Surowce – Chiny podnoszš ceny paliw.

20.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH

20.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
Powtórka ze stycznia?

20.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

20.06.2008 Kokos.pl wprowadził modyfikację w zasadach nadawania ratingu
Zmiany w zasadach przyznawania kolejnych stopni w ratingu, ilustrowane w serwisie gwiazdkami, majš na celu dbałoœa o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a szczególnie inwestorów.

20.06.2008 MARVIPOL – debiut na GPW
MARVIPOL to 21. firma rozpoczynajšca notowania na Głównym Rynku GPW w roku 2008. Po dzisiejszym debiucie, na GPW notowanych jest 366 spółek.

20.06.2008 AD. Dršgowski S.A. – zawieszenie oferty na GPW
Po Hefal Serwis S.A. i Lima S.A. kolejna spółka- tym razem z sektora nieruchomoœci, zawiesza ofertę na akcje. Spółka AD. Dršgowski S.A. 17 czerwca odstšpiła od emisji Akcji Serii C. -przyp. K.S.

20.06.2008 „Aktywny Portfel Funduszy” w BRE Banku
BRE Private Banking & Wealth Management poszerzył swojš ofertę o nowy produkt inwestycyjny, który powstał przy współpracy z AXA —ycie TU S.A. Aktywny Portfel Funduszy to produkt, który łšczy możliwoœa inwestowania w fundusze z aktywnym zarzšdzaniem.

20.06.2008 Raport z rynku nieruchomoœci: Open Finance i Oferty.net
Jak wynika z analizy cen ofertowych mieszkań zgłoszonych do sprzedaży w serwisie Oferty.net w maju do największych spadków doszło w Katowicach i w Rzeszowie. W stolicy Górnego Ślšska metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym był wyceniany przez sprzedajšcych œrednio na kwotę 4282 PLN, tj. aż o 6,4% mniej niż w kwietniu. Średnia cena ofertowa w Rzeszowie wynoszšca 4810 PLN była niższa od kwietniowej o 5,4%.

20.06.2008 Komentarz popołudniowy: Open Finance
SNB nie zmienił stóp, LIBOR wzroœnie i tak.

20.06.2008 Ponad 76 procent zysku dla akcjonariuszy Citi Handlowy
Walne Zgromadzenie Banku Handlowego na wczorajszym posiedzeniu zatwierdziło sprawozdanie z działalnoœci Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończšcy się 31 grudnia 2007 roku. Bilans roczny za 2007 rok wykazał ponad 808 milionów zysku netto oraz zwiększenie aktywów o prawie 3 miliardy złotych. Ponadto Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku oraz wniosku Zarzšdu Banku zatwierdziło decyzję o wypłacie dywidendy.

20.06.2008 Certyfikaty BPH FIZ Sektora Nieruchomoœci 2 w Domu Inwestycyjnym BRE Banku
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. do 27 czerwca będzie przyjmowaa zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2. BPH FIZ Sektora Nieruchomoœci 2 to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który będzie inwestował w nieruchomoœci z sektora nieruchomoœci biurowych, handlowych oraz obiektów magazynowych. Obiekty zaliczane do tego typu segmentu oferujš stałe przychody z tytułu długoterminowych umów najmu.

19.06.2008 Komentarz walutowy: Money Expert
Dobre prognozy dla złotego

19.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
Zmiennoœa na GPW

19.06.2008 Zmiana harmonogramu sesji od 1 wrzeœnia 2008
Od 1 wrzeœnia 2008 roku sesje giełdowe na rynku akcji (notowania cišgłe) będš rozpoczynaa się o godzinie 9.00, a na rynku instrumentów pochodnych o godz. 8.30. Do tej pory notowania na rynku akcji rozpoczynały się o 9.30, a na rynku terminowym o godz. 9.00.

19.06.2008 Komentarz: X-Trade Brokers
Słaba giełda. SNB stóp nie zmieni. Ale czy na pewno? Wzrost kursu EUR/USD.

19.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
Dziœ decyzja SNB o stopach procentowych.

19.06.2008 Analiza giełdowa: Open Finance

19.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
Roœnie ryzyko powrotu do spadków.

19.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH

19.06.2008 Latem wirtualne eKARTY mBanku kosztujš 15 PLN
mBank do końca lipca obniżył opłatę za wydanie internetowych kart płatniczych mBanku: eKARTY, eKARTY Onet.pl oraz eKARTY Interia.pl z 25 PLN do 15 PLN. Aby otrzymaa eKARTE w promocyjnej cenie wystarczy złożya wniosek w okresie trwania promocji. eKARTY wydawane sš do rachunku eKONTO i izzyKONTO.

19.06.2008 Multibank rozpoczyna subskrypcję dwóch nowych produktów strukturyzowanych
Multibank proponuje inwestycję w rynki produktów spożywczych – Polisa Livestock oraz w infrastrukturę rynków rozwijajšcych się – Polisa Infrastruktura. Obie inwestycje wolne sš od podatku (tzw. podatek Belki) i gwarantujš zwrot 100% wpłaconego kapitału.

19.06.2008 Spółka Doradcy24 zadebiutuje na NewConnect
Spółka Doradcy24, doradca finansowy w obszarze kredytów i inwestycji, zadebiutuje na rynku NewConnect 26 czerwca – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

19.06.2008 Spółka Doradcy24 zadebiutuje na NewConnect
Spółka Doradcy24, doradca finansowy w obszarze kredytów i inwestycji, zadebiutuje na rynku NewConnect 26 czerwca – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

19.06.08 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

19.06.2008 Na nerwowe czasy lokaty czy fundusze?
Dyskusje o skutecznoœa oszczędzania to temat nr 1 dla wszystkich, którzy ulokowali już wolne œrodki, bšd1 dopiero planujš zainwestowaa swoje nadwyżki finansowe. Coraz częœciej pojawia się jednak pytanie, jakš formę oszczędzania wybraa, aby nie martwia się o przyszłe zyski i nie stracia na nietrafionych decyzjach. Odpowied1 na to pytanie jest szczególnie istotna, gdy na rynkach kapitałowych panuje niepewnoœa, a sytuacja i prognozy zmieniajš się z tygodnia na tydzień.

19.06.2008 Nowa odsłona Commercial Union Direct
Commercial Union Direct, oferujšcy ubezpieczenia komunikacyjne przez telefon i internet, rozpoczyna dziœ nowš kampanię reklamowš pod hasłem „My też jesteœmy kierowcami”.

19.06.2008 Podwyższenie oprocentowania na lokacie terminowej w funtach brytyjskich w Citi Handlowy
Citi Handlowy podwyższa oprocentowanie na terminowych lokatach w funtach brytyjskich. Oprocentowanie oszczędnoœci klientów Citi Handlowy, którzy zdecydujš się na internetowš T-lokatę w funtach, wynosi teraz 5% w skali roku.

19.06.2008 Nowy produkt strukturyzowany „Luksusowa inwestycja” w ofercie Citi Handlowy
Citi Handlowy rusza z zapisami na czteroletnie obligacje strukturyzowane powišzane z produktami luksusowymi. Emitentem produktu, który będzie notowany na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie (GPW) pod nazwš „Luxury goods”, jest Barclays Bank PLC., a koordynatorem oferty – Dom Maklerski Banku Handlowego. Nowy produkt umożliwia poœrednie inwestowanie w dziesięa spółek produkujšcych dobra luksusowe, przy jednoczesnej gwarancji zainwestowanego kapitału w terminie wykupu.

18.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej
WIG20 blisko styczniowych minimów

18.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
Dziœ produkcja przemysłowa w Polsce.

18.06.2008 Komentarz: X-Trade Brokers
Dane i wydarzenia – Goldman zarobił na surowcach. Waluty – Funt mocno traci po słowach Kinga. Surowce – Aluminium ponownie drożeje.

18.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH

18.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank
Zmienne nastroje nie dajš większych rozstrzygnięa

17.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

18.06.2008 Dłuższy okres kredytowania w Fortis Banku
Fortis Bank wprowadza zmiany w ofercie kredytów hipotecznych – wydłuża okres kredytowania i karencji.

18.06.2008 Kolejna „Aukcja Lokat Terminowych” w Banku Millennium
Aukcja Lokat Terminowych to produkt umożliwiajšcy wszystkim użytkownikom Millenetu wybranie warunków dla lokat terminowych. Średnie oprocentowanie podczas ostatniej aukcji wyniosło 6,85%.

18.06.2008 Promocja w Biurze Maklerskim banku DnB NORD
Rachunki inwestycyjne otwarte w okresie od 12 czerwca do 11 sierpnia 2008r. zwolnione sš z pobierania opłaty za ich prowadzenie do 31 grudnia 2009r.

18.06.2008 Zmiana sposobu dystrybucji kart debetowych dla małych firm w ING Bank Ślšski
ING Bank Ślšski zmienił sposób dystrybucji kart debetowych MasterCard Business wydawanych do rachunku dla małych firm. Od 16 czerwca b.r. karta wysyłana jest na adres korespondencyjny firmy, a nie tak jak do tej pory na adres użytkownika.

18.06.2008 Przewodnik dla błšdzšcych- czyli o finansach po prostu… cz. II
W poprzednim odcinku odnieœliœmy się do kwestii wstępnego oszacowania szans inwestora na uzyskanie stopy zwrotu wyższej od tej, którš uzyskaa możemy inwestujšc samodzielnie w hurtowe obligacje skarbowe. Naszš kalkulację oparliœmy na wyniku otrzymanym z historycznej analizy danych w co najmniej 10- letnim okresie czasu.

17.06.2008 GE Money finalizuje transakcję przejęcia Banku BPH
GE Money Bank, należšcy do grupy GE Money, nabył dziœ 100% udziałów w holenderskiej spółce HoldCo 77, do której UniCredit wniósł 65,9% akcji Banku BPH. GE Money jeszcze w tym tygodniu nabędzie także 49,9% udziałów w BPH TFI od CABET Holding, spółki zależnej Bank Austria Creditanstalt (należšcego do grupy UniCredit). Transakcje te zamykajš się w łšcznej kwocie 625,5 mln EUR.

17.06.08 Komentarz popoludniowy: Open Finance
USA: Nieruchomoœci najniżej od 17 lat.

17.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance
GPW mozolnie w górę.

17.06.2008 Komentarz walutowy: Money Expert
Wyprzedaż funta brytyjskiego

17.06.2008 Komentarz walutowy: X-Trade Brokers
EUR/USD – brak jasnej odpowiedzi o przyszłoœa

17.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance
Dziœ dane z rynku nieruchomoœci w USA

17.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie Banku BPH

17.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank

17.06.2008 Wakacje w Austrii z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Użytkownicy kart płatniczych Raiffeisen Bank Polska S.A. mogš wygraa atrakcyjne wyjazdy do Austrii w wakacyjnym konkursie dla klientów Banku.

17.06.2008 Taniejš kredyty hipoteczne i budowlane w Banku BG—
Od 16 czerwca 2008 roku, Bank BG— obniża oprocentowanie kredytów hipotecznych i budowlanych w CHF i PLN. Obniżka wynosi do 0,7 pkt. proc.

17.06.2008 Nowe funkcjonalnoœci ING BankOnLine
ING Bank Ślšski po raz kolejny w tym roku rozszerzył funkcjonalnoœa systemu bankowoœci internetowej ING BankOnLine. Nowe funkcjonalnoœci sš dostępne od 16 czerwca b.r. W ten sposób ING kontynuuje działania zmierzajšce do stworzenia najbardziej internetowego banku w Polsce.

17.06.2008 Wartoœa subskrypcji produktu strukturyzowanego „MILLENIUM 100% Gwarancja 2012” wyniosła 7 milionów
Ponad 7 milionów złotych wyniosła wartoœa zakończonej 9 czerwca subskrypcji lokaty strukturyzowanej Gold Finance „MILLENIUM 100% Gwarancja 2012”. Z pierwszego w historii Gold Finance produktu strukturyzowanego skorzystało aż 210 Klientów. Ze względu na duże zainteresowanie produktem, zakończenie okresu subskrypcji zostało przesunięte z 25 maja na 9 czerwca.

17.06.2008 Inwestowanie w sztukę dla nielicznych czy dla wszystkich?
Inwestowanie w sztukę kojarzya się może z czymœ elitarnym i trudno dostępnym. Tak było przez długie lata. Poczštkowo było ono częœciš oferty skierowanej do zamożnych klientów bankowoœci prywatnej: Private Banking oraz Wealth Management. Podobnie jednak jak inne usługi finansowe, tak i inwestowanie w sztukę (Art Banking) staje się coraz popularniejsze. Sprzyja temu zarówno bogacenie się społeczeństwa jak i przenoszenie najlepszych wzorców z bardziej rozwiniętych rynków. Czy inwestowanie w sztukę może bya realnš alternatywš dla lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych? Co warto wiedziea nim zostaniemy szczęœliwymi posiadaczami obrazu lub rze1by?

17.06.2008 Positive Advisory gotowe na NewConnect
Firma Positve Advisory SA zakończyła prywatnš emisję akcji i pod koniec czerwca 2008 r. planuje debiut na rynku NewConnect. Podczas private placement, które trwało od 18 kwietnia do 12 maja 2008 r. 27 Inwestorów kupiło 241 942 szt. akcji Positive Advisory, które oferowane były po cenie emisyjnej 3,8 zł za sztukę. W wyniku tej emisji spółka pozyskała kapitał o łšcznej wartoœci 919 379, 60 złotych.

17.06.2008 Nowy 12 miesięczny produkt strukturyzowany w BG—
Od 16 czerwca rozpoczyna się kolejna – siódma, subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej BG—, opartej o trzy koszyki walutowe: Europy, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Azji.

17.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

17.06.2008 Komentarz: X-Trade Brokers
Dane i wydarzenia – Wszystko wokół ropy. Waluty – Dolar zbyt słaby na kluczowe poziomy. Surowce – Nowe maksima na kakao

17.06.2008 Nowy produkt strukturyzowany „Złoty Środek Go” w GoFinance
100% zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz możliwoœa osišgnięcia nieograniczonego zysku proponuje Towarzystwo Ubezpieczeń na —ycie EUROPA SA wraz z GoFinance Sp. z o.o. w dwóch nowych produktach strukturyzowanych.

16.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance

16.06.2008 Tydzień na rynkach finansowych: Money Expert

16.06.2008 Tygodniowa analiza rynków œwiatowych: Deutsche Bank

16.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance

16.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank

16.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

16.06.2008 Kredyty hipoteczne w jenach – nowe możliwoœci i zagrożenia
Zadyszka na rynku hipotecznym, jakš możemy obserwowaa od kilku miesięcy, nie zniechęca banków do walki o klienta. Jednš z odpowiedzi na spadek iloœci udzielanych kredytów ma bya możliwoœa zacišgania kredytów w jenach japońskich.

16.06.2008 Mieszkanie na dom zamienię
Przed dwoma laty posiadacz 50m2 mieszkania miał realne szanse na jego zamianę na niewielki domek na przedmieœciach. Dziœ do tego planu potrzebne jest mieszkanie o połowę większe.

16.06.2008 Nowy produkt strukturyzowany „Obligacje Strukturyzowane Barclays – NORDDeko”
Obligacje Strukturyzowane Barclays – NORDDeko to trzyletni produkt strukturyzowany, jest to propozycja dla osób zainteresowanych 100% gwarancjš zainwestowanego kapitału, liczšcych na dodatkowy potencjalny zysk, wynikajšcy ze wzrostu cen akcji spółek działajšcych na rynku energii odnawialnej. Zapisy do 11 sierpnia 2008 r.

16.06.2008 DOMEX-BUD Development S.A. na rynku NewConnect
DOMEX-BUD Development S.A. to spółka, która realizuje inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu i okolicach. Zakres działalnoœci Spółki to przede wszystkim budowa i sprzedaż nowych mieszkań oraz domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojšcej, bli1niaczej lub szeregowej. Publiczna oferta akcji spółki DOMEX-BUD Development S.A. na New Connect obejmuje nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C bez podziału na transze.

16.06.2008 Kokos.pl honoruje rekomendacje użytkowników z Allegro
Kokos.pl – portal typu social lending, przeznaczony dla osób fizycznych rozpoczšł honorowanie rekomendacji użytkowników z Allegro. Zdobyte komentarze pomogš użytkownikom Allegro zacišgnša szybkš pożyczkę na kokos.pl.

16.06.2008 Zmiana wysokoœci opłat za korzystanie z systemu M@kler w Biurze Maklerskim BPH
W Biurze Maklerskim BPH zmieniła się wysokoœa opłat za dostęp do notowań w systemie M@kler. Nowe stawki obowišzujš od dnia 1 lipca 2008.

16.06.2008 Prywatna oferta akcji Quercus TFI S.A. uplasowana
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż oferta prywatna 10 mln nowych akcji serii C została objęta w całoœci. Towarzystwo pozyskało 8 mln zł na dalszy rozwój.

13.06.2008 Tygodniowy przeglšd rynku finansowego: Open Finance

13.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance

13.06.2008 Kalendarium na przyszły tydzień: Gold Finance

13.06.2008 Prospekt emisyjny Stelmet zatwierdzony przez KNF
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Stelmet, największego w Polsce i jednego z największych w Europie producentów drewnianej architektury ogrodowej. Oferta publiczna może się składaa z 13,9 mln akcji, z czego 5,6 mln szt. to akcje nowej emisji. Funkcję oferujšcego pełnia będzie Dom Maklerski BZ BWK.

13.06.2008 Nowe fundusze inwestycyjne i kapitałowe w Comercial Union
W ostatnim okresie grupa CU poszerzyła swojš ofertę inwestycyjnš o kilka nowych funduszy inwestycyjnych i kapitałowych.

13.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance

13.06.2008 Raport miesięczny: New World Alternative Investments

13.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie BPH

13.06.2008 Kredyt hipoteczny w jenach w Metrobanku
Metrobank wspólnie z Open Finance rozpoczšł sprzedaż kredytów hipotecznych denominowanych w jenach (JPY). To jedyna taka oferta na polskim rynku.

13.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank

13.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

13.06.2008 Produkt strukturyzowany „Opcja na zysk” w BRE Banku
Po raz trzeci BRE Private Banking & Wealth Management uruchamia zapisy na trzyipółletniš lokatę „Opcja na zysk”- aktywnie zarzšdzany produkt strukturyzowany. Subskrypcja w nowej edycji potrwa do 4 lipca br.

13.06.2008 Oferta dla małych firm w ING Bank Ślšski
ING Bank Ślšski osišgnšł 1 mld zł zaangażowana kredytowego w segmencie małych firm. Wynik ten jest efektem wprowadzenia nowej strategii banku skierowanej do segmentu małych firm, która ma na celu wypełnienie luki rynkowej oraz pozyskanie klientów, szczególnie wœród nowo powstajšcych podmiotów gospodarczych. W cišgu ostatniego roku znaczšco rozwinięta została oferta produktowa dla tzw. „start-up’ów”.

13.06.2008 „Templeton Global Total Return” w Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments promuje obecnie w Polsce jeden ze swoich flagowych funduszy inwestycyjnych – FTIF Templeton Global Total Return. Jest to pierwszy fundusz z oferty Franklin Templeton Investments z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Dzięki temu polscy klienci funduszu mogš inwestowaa na rynkach œwiatowych nie martwišc się o umacnianie się złotego w stosunku do dolara amerykańskiego. Jest to szczególnie istotne teraz, w sytuacji dużej niestabilnoœci rynku.

13.06.2008 Karta kredytowa Visa Euro w Kredyt Banku
Kredyt Bank przygotował ofertę dla klientów planujšcych zagraniczne wyjazdy- kartę debetowš Visa Euro. Z kartš Visa Euro można dwa razy w miesišcu, bez prowizji, pobraa pienišdze z dowolnego bankomatu w kraju i za granicš. Ponadto transakcje rozliczane sš w walucie EURO, więc klienci Banku nie ponoszš kosztów przewalutowania.

12.06.2008 Komentarz do sesji giełdowej: Gold Finance

12.06.2008 Komentarz poranny: Open Finance

12.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank

11.06.2008 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki Atrem
Komisja Nadzoru Finansowego 11 czerwca wydała komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Atrem, który Spółka złożyła do KNF pod koniec marca tego roku.

12.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

12.06.2008 W pończochach trzymamy 77 mld złotych
Na koniec 2007 r. oszczędnoœci Polaków osišgnęły poziom 695,9 mld zł i były o blisko 18 proc. wyższe, niż rok wczeœniej – podał portal Analizy Online. Składajš się na to depozyty i lokaty bankowe 262,8 mld zł, oszczędnoœci w otwartych funduszach emerytalnych 140 mld zł, tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 113,5 mld zł, inwestycje w akcje na giełdzie 56,4 mld zł, dłużne papiery skarbowe 10,9 mld zł, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 35,1 mld zł. Pozostałe około 77 mld nie sš nigdzie zainwestowane.

12.06.2008 Internetowe zakupy na raty z Kartš Kredytowš Citibank
Citibank rusza ze specjalnš ofertš dla posiadaczy Kart Kredytowych Citibank. Teraz płatnoœa Kartš Kredytowš Citibank w sklepie internetowym obsługiwanym przez eCard, klienci mogš samodzielnie rozłożya na raty.

12.06.2008 Nowe noœniki kryptograficzne dla klientów Fortis
Fortis wprowadza dla użytkowników bankowoœci internetowej noœniki kryptograficzne USB, na których będš oni mogli przechowywaa klucze prywatne do podpisów elektronicznych. Przez najbliższe dwa miesišce bank bezpłatnie będzie przekazywał im taki noœnik pod wskazany adres.

12.06.2008 CU Gwarancja Światowe Surowce w Xelion
Do 27 czerwca br. klienci m.in. Doradców Finansowych Xelion mogš zainwestowaa w 4-letni produkt strukturyzowany, przygotowany przez Commercial Union – CU Gwarancja Światowe Surowce.

12.06.2008 Money Expert SA – rozwój programu „Deweloper”
Program „Deweloper” w Money Expert ruszył wraz z poczštkiem bieżšcego roku. Money Expert zawarł do tej pory 12 umów z firmami deweloperskimi, planowane sš kolejne.

12.06.2008 Kolejna edycja „Food3” w New World Alternative Investments
Po pierwszej edycji „Food3” New World Alternative Investments wprowadza drugš edycję polisy inwestycyjnej opartej o ceny kukurydzy, pszenicy i soji. Brak powišzania z rynkiem kapitałowym, alternatywny system nalicznia inwestycji, ograniczone ryzyko inwestycyjne, krótki horyzont inwestycyjny to najważniejsze cechy tej transakcji. Subskrypcja tej 2,5-letniej polisy będzie trwała do 3 lipca br., a minimalna kwota inwestycji wynosi 10 tys. zł.

11.06.2008 Komentarz popołudniowy: Open Finance

11.06.2008 05/08 Rating funduszy inwestycyjnych: Open Finance

11.06.08 Komentarz poranny: Open Finance

11.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank

11.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie BPH

11.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

11.06.2008 Super Basket w Pekao
W sieci Banku ruszył Super Basket, nowy program inwestycyjny stworzony we współpracy z Pioneer Pekao TFI. To produkt dla Klientów, którym zależy na systematycznym oszczędzaniu oraz dywersyfikacji inwestycji i ryzyka.

11.06.2008 SEB TFI zamierza rozwišzaa fundusz SEB 6 Euro Lokata
W maju 2008 roku Zarzšd SEB TFI S.A. podjšł decyzję o zamiarze rozwišzania funduszu zagranicznych papierów dłużnych SEB 6 – Euro Lokata Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Powodem likwidacji jest niewielkie zainteresowanie tego typu produktami na rynku funduszy inwestycyjnych, co jest wynikiem długotrwałego trendu umacniania się złotego względem waluty europejskiej. Otwarcie likwidacji Funduszu planowane jest na 27 czerwca 2008 r.

11.06.2008 CU Gwarancja Światowe Surowce w Commercial Union
W zwišzku z tym, że inwestycje w instrumenty finansowe powišzane z rynkami surowcowymi mogš bya dywersyfikacjš portfela, Commercial Union wychodzšc naprzeciw zainteresowaniu klientów, wprowadził nowy produkt strukturyzowany CU Gwarancja Światowe Surowce, powišzany z indeksem BNP Paribas COMAC 12 ER.

11.06.2008 Promocje dla kredytobiorców w mBanku
Klienci, którzy do 30 czerwca br. złożš wniosek o kartę kredytowš Visa Classic mogš korzystaa z oprocentowania 0% przez 3 miesišce od daty wydania karty. Dodatkowo można otrzymaa limit kredytowy do 20 000 PLN i uzyskaa zwrot opłaty za wydanie karty dokonujšc transakcji na łšcznš kwotę min. 300 zł w cišgu 3 miesięcy od daty wydania karty.

11.06.2008 Produkt strukturyzowany Raiffeisen Bank Polska i Barclays
Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje od 9 czerwca w swoich placówkach 3-letniš polisę inwestycyjnš „Transportowa Hossa” z pełnš gwarancjš kapitału, z której zyski uzależnione sš od zmian indeksów zwišzanych z globalnym transportem (w koszyku znajdujš się: ceny benzyny, paliwa lotniczego oraz indeksu BDI obrazujšcego koszty przewozów drogš morskš).

11.06.2008 Ruszyła subskrypcja BPH FIZ Sektora Nieruchomoœci 2
Lšczny wynik BPH FIZ Sektora Nieruchomoœci 1 wynosi już 27,02 proc. (za okres sierpień 2005 – marzec 2008), aczkolwiek można miea wštpliwoœci, czy nowy fundusz powtórzy ten wynik. Okres dynamicznego wzrostu wyceny certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomoœci 1 zbiegł się z boomem na polskim rynku nieruchomoœci, który sprzyjał osišganiu najwyższych w historii wycen nieruchomoœci. Natomiast przyszłoœa nie rysuje się aż tak różowo.

10.06.2008 Poranny komentarz do sesji: Deutsche Bank

10.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie BPH

10.06.2008 Automatyczne opłacanie rachunków telefonicznych TP SA w Nordea
Klienci banku Nordea mogš otrzymywaa i regulowaa faktury elektroniczne za usługi telekomunikacyjne TP SA. Realizacja operacji jest możliwa po uprzednim złożeniu w TP SA pisemnego formularza „Akceptacji faktury w formie elektronicznej”.

10.06.2008 „Lokata elastyczna” w Expander
„Lokata Elastyczna” to nowa oferta inwestycyjna dostępna wyłšcznie dla klientów Expandera, przygotowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe Gerling Polska. Jej najważniejsze cechy to szeroka gama dostępnych funduszy, możliwoœa wypłaty œrodków w każdej chwili bez dodatkowych opłat.

10.06.2008 Planowana fuzja GE Money Banku i Banku BPH
6 czerwca GE Money uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na nabycie 66% akcji Banku BPH. Po finalizacji transakcji, co powinno nastšpia jeszcze w czerwcu br., GE Money stanie się właœcicielem dwóch banków w Polsce: GE Money Banku i Banku BPH, które razem dysponujš sieciš 312 oddziałów. Zamiarem GE Money jest przeprowadzenie – po uzyskaniu zgody organów nadzoru – fuzji obu banków w pierwszej połowie 2009 r.

10.06.2008 KNF pokrzyżowała plany spółce Vobis S.A.
KNF jednogłoœnie zakazała spółce Vobis SA rozpoczęcia oferty publicznej akcji serii A i C oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i C oraz praw do akcji serii C na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 8 lutego 2008 r. w zwišzku z naruszeniem obowišzku przedstawienia w prospekcie rzetelnych i kompletnych informacji.

10.06.2008 Vistula&Wólczanka może przejša kontrolę nad spółkš W.KRUK
Vistula&Wólczanka może przejša kontrolę nad spółkš W.KRUK. Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku

10.06.2008 Promocje dla kredytobiorców w AIG Bank
Do 31 lipca trwa promocja w AIG Banku. Aby wziša w niej udział, należy skorzystaa z oferty pożyczki gotówkowej, karty kredytowej w AIG Banku lub zakupów na raty w sklepach współpracujšcych z Bankiem.

10.06.2008 Raport poranny futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

09.06.2008 Tygodniowa analiza rynków œwiatowych: Deutsche Bank

09.06.2008 Inwestycje krajowe i zagraniczne: Deutsche Bank

09.06.2008 Raport rynek akcji: Biuro Maklerskie BPH

09.06.2008 Raport poranny Futures: Biuro Maklerskie Banku BPH

09.06.2008 Secus I FIZ kończy budowę portfela
ecus I FIZ, wchodzšcy w skład grupy inwestycyjnej Secus Holding, zainwestował ponad 80 % zgromadzonych œrodków inwestycyjnych. Zarzšdzajšcy Secus Asset Management przewiduje, iż pozostałe œrodki pieniężne zgromadzone w Funduszu zostanš wykorzystane do końca drugiego kwartału 2008 roku. W naszej ocenie dotychczasowa polityka inwestycyjna Secus FIZ I budzi jednak pewne wštpliwoœci.

09.06.2008 Wyprzedaż kredytów gotówkowych w Santander
Do 15 lipca potrwa „Wielka wyprzedaż” kredytów gotówkowych w Santander Consumer Banku. Bank przecenia kredyty gotówkowe i obniża ich oprocentowanie o 15 procent.

09.06.2008 Lokata Globtroter w Wealth Solutions
Lokata strukturyzowana Globtroter w Wealth Solutions, to 3-letnia inwestycja oparta o trzy fundusze inwestujšce w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Lacińskiej oraz w Rosji.

09.06.2008 Skarby Rosji – nowy produkt strukturyzowany Wealth Solutions
Inwestycja oparta jest o akcje czterech koncernów naftowych (Rosneft, Tatneft, Surgutneftgaz i Lukoil), firmy wydobywczej Norilsk Nickel oraz gazowego giganta Gazpromu. Największe banki inwestycyjne przewidujš w najbliższych miesišcach wzrost notowań akcji tych spółek, co znajduje swoje odbicie w pozytywnych rekomendacjach. Dla przykładu, w ocenie Merrill Lynch, Gazprom jest obecnie wyceniany niezwykle atrakcyjne w relacji do swoich odpowiedników z innych krajów (wska1nik cena/zysk poniżej 6).

09.06.2008 Optymalna Alokacja w mBanku
Ruszył nowy konkurs mBanku i TFI PZU S.A. Aby wziša udział w konkursie należy do 30 czerwca br. złożya zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa PZU FIO Optymalnej Alokacji na łšcznš kwotę co najmniej 10 000 złotych i nie dokonaa zlecenia odkupienia zainwestowanych œrodków do dnia 31 lipca 2008 r. włšcznie.

09.06.2008 Czy PKO BP naruszył prawo?
Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczšł postępowanie, w trakcie którego sprawdzi czy PKO BP wprowadzał konsumentów w błšd informujšc o warunkach lokaty terminowej.

09.06.2008 db Gwarancja – Mix surowców w Deutsche Bank
db Gwarancja Mix surowców to inwestycja oparta na indeksach 5 surowców rolnych. Konstrukcja produktu pozwala na wypłatę zainwestowanej składki powiększonej o kupon po roku lub dwóch lub trzech latach trwania inwestycji.

|

09.06.2008 Jeœli mieszkanie na rynku wtórnym, to jakie?
Kupujšc mieszkanie w uroczej, zielonej okolicy nie zapominajmy, że może ono za kilka lat sšsiadowaa z nowo wybudowanš arteriš miasta lub obwodnicš, a widok na parkowe drzewa mogš nam przesłonia okna sšsiadów z nieistniejšcego jeszcze dziœ bloku.

09.06.2008 Kredyt hipoteczny w Dom Banku
Dom Bank oferuje kredyty hipoteczne na dowolny cel z akceptowanymi wszystkimi 1ródłami uzyskania dochodów. W promocji Dom Banku „Hipoteka Max” można otrzymaa kredyt do 130 % wartoœci nieruchomoœci.

09.06.2008 Zapisy na akcje Dršgowski S.A. w Deutsche Banku
Do 12 czerwca 2008 r. trwajš zapisy na akcje AD. Dršgowski S.A. W Transzy Małych Inwestorów (TMI) oferowanych jest 1 800 000 akcji serii C

06.06.2008 Pienišdze inwestorów z rachunku w Wachovii trafiš do syndyka WGI Consulting
Ambasador USA Victor Ashe ogłosił w czwartek w Warszawie, że prawie 16,5 mln USD przesłano wyznaczonemu przez sšd odbiorcy w Polsce. Pienišdze majš bya przekazane ofiarom „oszustwa wymierzonego przeciwko polskim inwestorom” przez co ambasador Ashe rozumie klientów Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. W całej sprawie bardzo istotny jest fakt, że œrodki z Wachovii nie trafiš do masy upadłoœci WGI Domu Maklerskiego, ale do spółki powišzanej – WGI Consulting, która emitowała obligacje nabywane przez WGI DM na rzecz klientów. Z powodów które wyjaœniam poniżej obawiam się, że na skutek decyzji o przekazaniu œrodków z rachunku w Wachovii do ršk syndyka WGI Consulting dojdzie do skrajnie przypadkowego podziału œrodków pomiędzy poszkodowanych inwestorów.

06.06.2008 Karta kredytowa bez opłat w PKO BP
Po dokonaniu jednej operacji przy użyciu karty kredytowej wydanej do 31 lipca br., bank nie pobiera opłaty za kartę. Dla kart wydanych w maju i w czerwcu operacja pozwalajšca na skorzystanie z oferty powinna zostaa dokonana do końca sierpnia br., natomiast dla kart wydanych w lipcu terminem dokonania transakcji jest koniec wrzeœnia br.

06.06.2008 QUERCUS Ochrony Kapitału w Quercus TFI
Quercus TFI S.A. to jedno z nie wielu w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalnoœci. Kilka tygodni pó1niej zaoferowane zostały 4 subfundusze wchodzšce w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja. Minimalna wartoœa inwestycji w subfundusze QUERCUS wynosi 20.000 zł.

06.06.2008 Nowy produkt strukturyzowany „Trzech tenorów” w New World Alternative Investments
Stopa zwrotu najnowszego produktu strukturyzowanego New World Alternative Investments „Trzech tenorów” została powišzana z wynikami funduszy Warrena Buffeta, Jima Rogersa i Jamesa Mana. Zapisy na produkt trwajš do 26 czerwca br., a minimalna kwota inwestycji to 10 tys. zł.

06.06.2008 Certyfikaty „BZ WBK Nowa Era” zadebiutowały na GPW
4 czerwca na GPW zadebiutowały Certyfikaty BZ WBK Nowa Era o łšcznej wartoœci 150 mln zł, wyemitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. To pierwszy produkt strukturyzowany tego emitenta notowany na parkiecie w Warszawie.

06.06.2008 Nowy produkt strukturyzowany w Dominet Banku i TUn— Europa
Do 14 lipca br. w Dominet Banku będš trwały zapisy na nowy produkt strukturyzowany – „Spokojny Sen”. Stopa zwrotu z inwestycji w produkt zależy od zachowania indeksu cen 23 towarów rolnych – DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced Excess Return. Bank przygotował inwestycję we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na —ycie Europa.

06.06.2008 Przewodnik błšdzšcych czyli o finansach po prostu. Odcinek 1. Wycen produktów gwarantowanych wstęp
Produkty gwarantowane jawiš się wielu osobom jako magiczne pudełka pozwalajšce szybko pomnożya nasz kapitał. Przynajmniej taki obraz starajš się nam wpoia sprzedawcy i działy marketingu. Często skutecznie. Czy jednak słusznie? Wielu wierzy, że musi w tym zakresie opieraa się na materiałach promocyjnych, bo przecież produktów tych nie da się wycenia. Nic bardziej błędnego. I zaraz się o tym przekonamy.

05.06.2008 4,5% na lokacie dla instytucji w Banku Polskiej Spółdzielczoœci
Od 2 czerwca Bank Polskiej Spółdzielczoœci podwyższa oprocentowanie depozytów. Oferta skierowana jest do klientów instytucjonalnych.

05.06.2008 Pilna Pożyczka od 7,90 % w Banku Millennium
Bank Millennium na stałe obniża oprocentowanie Pilnej Pożyczki -produkt jest dostępny na nowych warunkach, skierowanych do wszystkich grup Klientów, obowišzujšcych dla wszystkich okresów kredytowania, od 6 do 60 miesięcy.

05.06.2008 „Kapitał Bezpieczeństwa” w GETIN Banku
Do oferty GETIN Banku trafił nowy, 36 miesięczny strukturyzowany produkt inwestycyjny w formie ubezpieczenia na życie. Do 25 czerwca b.r. w placówkach GETIN Banku trwajš zapisy do inwestycji”Kapitał bezpieczeństwa”. Jest to pierwszy w ofercie GETIN Banku produkt strukturyzowany gwarantujšcy ochronę kapitału.

 

|

05.06.2008 Zmiana oprocentowania kredytów hipotecznych w Mbanku
Mbank zmienia poziomy stawek referencyjnych dla Kredytów Hipotecznych (stawka referencyjna to częœa oprocentowania kredytu, która odpowiada kosztowi pozyskania pienišdza przez bank – przyp. K.S.). Zmiany sš korzystne dla kredytów w dolarach, frankach szfajcarskich i funtach, a niekorzystne dla kredytobiorców w złotych i euro.

05.06.2008 Zmiana Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nieruchomoœci w Multibanku
O dnia 2 czerwca 2008 r. ulegajš zmianie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) nieruchomoœci w BRE Ubezpieczenia TU S.A. dla kredytobiorców i pożyczkobiorców MultiBanku.

05.06.2008 Wzrost oprocentowania uniLOKATY w DnB NORD
uniLOKATA DnB NORD to połšczenie lokaty bankowej i inwestycji w wybrany subfundusz inwestycyjny Union Investment TFI S!. Połowa œrodków deponowana jest na terminowej lokacie bankowej. Jej oprocentowanie zależy od okresu, na jaki ulokowane sš œrodki. Dla lokaty 3-miesięcznej jest to w tej chwili 10,45% w skali roku (oprocentowanie stałe).

05.06.2008 Nowa oferta dla przedsiębiorców w Multibanku
Na poczštku czerwca 2008, w ofercie MultiBanku pojawił się darmowy rachunek dla przedsiębiorców – MultiKonto Business Net. Bank odœwieżył również dotychczasowš ofertę kont firmowych.

05.06.2008 Promocje w polisie turystycznej Go!Direct
Klienci, którzy zakupiš do 30 wrzeœnia br. ubezpieczenie turystyczne Go!Direct, otrzymajš kod zniżkowy uprawniajšcy do 5% zniżki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC, OC+AC) w Supermarkecie Ubezpieczeń Samochodowych mBanku. Przesłany kod jest ważny do 31.12.2008 roku.

05.06.2008 Inwestycyjna Lokata Ubezpieczeniowa Market Neutral Plus w ING Bank Ślšski
ING Bank Ślšski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na —ycie rozpoczšł subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej Market Neutral Plus. Produkt umożliwia bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału i jednoczeœnie daje możliwoœa osišgania zysków wynikajšcych ze zmian cen surowców i towarów na œwiatowych rynkach. Subskrypcja potrwa do 17 czerwca b.r.

05.06.2008 4,5% na lokacie dla instytucji w Banku Polskiej Spółdzielczoœci
Bank BPS podnosi oprocentowanie lokat Standard w zł o stałym oprocentowaniu. Od 2 czerwca oprocentowanie na lokacie rocznej Standard wynosi 4,5 %.

04.06.2008 Fundusz Kapitałowy „Gwarancja na Nobla 2” w Skandia
Do 18 czerwca 2008 r. Skandia będzie przyjmowaa wpłaty do Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „Gwarancja na Nobla 2”. Poprzez inwestycję w tym Funduszu klienci uzyskajš dostęp do lokaty terminowej w Noble Banku S.A., której oprocentowanie wynosi 8 proc. w skali roku.

04.06.2008 Mglisty blask złota – „Złota Inwestycja” w DZ BANK Polska
Od 3 czerwca br. DZ BANK Polska S.A. rozpoczšł przyjmowanie zapisów na dwuletniš lokatę inwestycyjnš „DZ Złota Inwestycja”. Nowy produkt sprawia wrażenie kolejnego funduszu z gwarantowanym kapitałem; przynajmniej na osobie, która niezbyt wnikliwie zapoznaje się z reklamš…

04.06.2008 Niekorzystna zmiana oprocentowania pożyczki pieniężnej w ING Bank Ślšski
ING Bank Ślšski podjšł decyzję o podwyższeniu stawki oprocentowania pożyczki gotówkowej o stałej stopie w ofercie standardowej bez zabezpieczenia. Zmiana dotyczy oferty dla stałych klientów banku.

04.06.2008 Urlop od kredytu
Już za miesišc zacznie się okres wakacyjnych wyjazdów, co wišże się z dodatkowymi wydatkami. Mogš one bya dużym obcišżeniem zwłaszcza dla tych, którzy co miesišc zobowišzani sš spłacaa ratę kredytowš. Kredytobiorcy majš jednak szansę na zdobycie dodatkowych pieniędzy na letnie wyjazdy. Już teraz należy zastanowia się nad możliwoœciš zawieszenia spłaty zobowišzania, czyli skorzystaa z tzw. wakacji kredytowych – opcji oferowanej obecnie przez większoœa banków.

04.06.2008 Pakiet NORDic dla pracujšcych w Norwegii
Bank DnB NORD Polska, we współpracy z norweskim bankiem DnB NOR, przygotował pakiet NORDic. Jest to pakiet usług bankowych dla osób już pracujšcych, bšd1 zamierzajšcych wyjechaa do pracy w Norwegii.

04.06.2008 Nowa oferta dla wspólnot mieszkaniowych w Citi Handlowy
Citi Handlowy zaoferował pakiet produktów stworzony z myœlš o potrzebach wspólnot mieszkaniowych. Najnowsza propozycja Banku może ułatwiaa wspólnotom efektywne zarzšdzanie œrodkami pieniężnymi oraz daje możliwoœa oszczędzania na Firmowym Koncie Oszczędnoœciowym oprocentowanym na 4,65%.

04.06.2008 Promocja funduszy Union Investment w Deutsche Bank
W okresie od 1 do 30 czerwca br. Klienci Deutsche Bank PBC mogš nabywaa fundusze Union Investment TFI na warunkach promocyjnych. W ramach promocji opłata manipulacyjna została obniżona o 50%.

30.05.2008 Nowe produkty strukturyzowane: HydroPower, Piaski Pustyni i 4 Strony Świata w Noble Bank
Grupa Noble Bank rozszerzyła ofertę produktów strukturyzowanych o HydroPower, Piaski Pustyni oraz 4 Strony Świata. Produkty te zostały przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na —ycie Europa SA. HydroPower, Piaski Pustyni oraz 4 Strony Świata sš oferowane w formie polisy, co gwarantuje zyski bez podatku od dochodów kapitałowych. Dodatkowo Noble Bank zapewnia 100 proc. gwarancję kapitału na okres 4 lat.

04.06.2008 Alternatywa dla produktów alternatywnych
Od poczštku czerwca prowadzona jest nowa emisja obligacji skarbowych, w której oferowane sš obligacje dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnie.

03.06.2008 Wyszukiwarka rabatów dla posiadaczy kart kredytowych Citi Handlowy
Citi Handlowy ruszył z nowš wyszukiwarkš rabatów dla posiadaczy kart kredytowych Citibank. Citi Handlowy pozwala na precyzyjne wyszukiwanie punktów sprzedaży, w których klienci otrzymajš rabat płacšc kartš kredytowš Citibank. Posiadacze kart mogš okreœlia wyszukiwanie według typu karty, miasta oraz kategorii zakupów jakimi sš zainteresowani.

03.06.2008 Eurobank podwyższył oprocentowanie do 6,06% na koncie online
Na rachunku oszczędnoœciowo – rozliczeniowym online w Eurobanku zostało podwyższone oprocentowanie, które wynosi od teraz 6,06%. Oprocentowanie jest niezależne od wysokoœci salda. Dodatkowo konto online daje możliwoœa wpłat i wypłat w dowolnej chwili bez utraty odsetek.

03.06.2008 Nowy kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK
Trwa kampania reklamowa Banku Zachodniego WBK pod hasłem „Tani Kredyt Gotówkowy Jak wszyscy to wszyscy! We1 i Ty!”. Reklama kusi klientów niskim – 7,99 % oprocentowaniem kredytu i szybkoœciš jego przyznania.

03.06.2008 Zakupy w sieci „debetówkš” w Multibanku
MultiBank wprowadza możliwoœa dokonywania płatnoœci kartami debetowymi w Internecie. Od 2 czerwca 2008 roku wszyscy posiadacze kart Visa Electron wydawanych przez MultiBank do rachunków indywidualnych i kont biznesowych mogš dokonywaa zakupów w sieci na takich samych zasadach jak posiadacze kart wypukłych.

03.06.2008 Podwyżka oprocentowania depozytów walutowych w Invest- Bank
Invest – Bank S.A. podwyższył oprocentowanie rachunków walutowych w walutach EUR, USD i GBP, a także oprocentowanie lokat walutowych, posiadajšcych stałš stopę procentowš.

03.06.2008 Nowy fundusz z gwarantowanš ochronš kapitału w Fortis Banku
Od poczštku czerwca klienci Fortis Banku mogš kupowaa nowy fundusz z gwarantowanš ochronš kapitału, który umożliwia zarabianie niezależnie od tego, czy spółki notujš wzrosty czy spadki. Fortis L Fix Byki i Nied1wiedzie to kolejny na rynku polskim subfundusz strukturyzowany zarejestrowany w Luksemburgu i zarzšdzany przez Fortis Investments. Jest to 3-letni produkt w złotych, od którego klienci nie zapłacš podatku. Fundusz inwestuje w koszyk akcji 20 globalnych spółek zdywersyfikowanych branżowo i geograficznie.

02.06.2008 Dwa końce przewalutowania
W cišgu ostatnich miesięcy wzrosło zainteresowanie kredytami hipotecznymi denominowanymi we frankach szwajcarskich. Wiele osób, które wczeœniej zdecydowały się na zobowišzania w złotówkach, teraz rozważa możliwoœa przewalutowania, czyli zmiany waluty kredytu z polskiej na szwajcarskš. UWAGA – nie zawsze taka operacja jest korzystna.

03.06.2008 Zmiany w kredytach gotówkowych”Do wzięcia” w Banku BG—
Bank BG— wprowadził zmiany w ofercie kredytów gotówkowych. – Podstawš zmian jest uproszczenie zasad przyznawania kredytów do kwoty 50.000 zł – powiedział Michał Glinka dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych w Banku BG—.

03.06.2008 Zwrot opłaty za prowadzenie konta w Multibanku
Od dnia 1 czerwca 2008 roku każdy posiadacz MultiKonta Aquarius ma możliwoœa otrzymania zwrotu opłaty za prowadzenie konta.

03.06.2008 HSBC Investments zmienia nazwę na HSBC Global Asset Management
Z dniem 2 czerwca 2008 roku HSBC Investments zmienia nazwę na HSBC Global Asset Management. – Zmieniamy nazwę, ponieważ HSBC Global Asset Management w większym stopniu oddaje nasze doœwiadczenie i zakres działalnoœci. Nowa nazwa podkreœla również jedna z naszych kluczowych przewag konkurencyjnych: znajomoœa zarówno rynku globalnego, jak i rynków lokalnych – tłumaczy decyzje Grupy HSBC o rebrandingu jej spółki inwestycyjnej Piotr Klinowski, Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych HSBC Bank Polska.

03.06.2008 8,10% na rocznej lokacie w AIG Bank
Po raz kolejny AIG Bank podnosi oprocentowanie lokat terminowych. We wczeœniejszej – kwietniowej promocji, na lokacie rocznej można było zarobia w okresie promocji 7,15% w skali roku. Teraz oprocentowanie dla lokaty 12 miesięcznej wynosi 8,10%.

03.06.2008 8 proc. na Rachunku Oszczędzam w LUKAS Banku
W LUKAS Bank trwa promocja, w której oprocentowanie na rachunku oszczędnoœciowym wynosi 8%. W ramach promocji stawka 8% obowišzuje dla każdej wpłaconej kwoty. Promocja trwa jednak tylko do 5 sierpnia 2008 roku.

02.06.2008 Produkt inwestycyjny „Stabilny Dochód” w BRE Banku
BRE Bank proponuje swoim Klientom czteroletni produkt inwestycyjny – „Stabilny Dochód”. Produkt może przynieœa zyski przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wynikajšcego z niekorzystnych wahań giełdowych. Skierowany jest do Klientów Private Banking & Wealth Management.

02.06.2008 Nowa oferta refinansowania kart kredytowych w Multibanku
Klienci, którzy przeniosš do MultiBanku kartę kredytowš otrzymajš na 12 miesięcy od daty wydania karty 9,90% oprocentowania karty kredytowej (rzeczywista stopa procentowa wynosi w stosunku rocznym 10,22%).

02.06.2008 Nowy Fundusz Allianz Globalny SFIO
TFI Allianz Polska S.A. wprowadziło do dystrybucji nowy produkt pozwalajšcy na inwestowanie na rynkach na całym œwiecie. Niestety fundusze Allianz Globalny SFIO nie inwestujš bezpoœrednio na rynkach zagranicznych, ale za poœrednictwem Allianz Global Investors, co zwiększa ukryte koszta inwestycji. Przykładowo, Allianz Akcji EcoTrends pobiera od nas od 5% do 0,25% opłaty manipulacyjnej oraz 2,25% opłaty za zarzšdzie, a następnie przekazuje całoœa œrodków do subfunduszu Allianz dit-Global EcoTrends, gdzie pobrania zostanie od nas kolejna opłata za zarzšdzanie w wysokoœci 1 proc.

02.06.2008 Nowa polisa lokacyjna w DZ Bank
„Gwarancja DZ Złotówka” to polisa lokacyjna w PLN. Stanowi połšczenie depozytu z ubezpieczeniem, a zysk z niej nie podlega opodatkowaniu. Dzięki takiej konstrukcji, nowy produkt gwarantuje zyski wyższe niż na tradycyjnej, wysokooprocentowanej lokacie. Dodatkowo, przez cały okres trwania inwestycji, korzysta się z ochrony ubezpieczenia na życie i dożycie przygotowanego przez TU na —ycie Europa S.A.

02.06.2008 Kolejna emisja obligacji detalicznych Barclays PLC w PKO Bank Polski
Po raz kolejny PKO BP organizuje emisję obligacji Barclays Banku. Tym razem sš to Dwuletnie Obligacje Energetyczne emitowane w ramach Angielskiego Programu Obligacji GBP 60.000.000.000 Banku Barclays PLC. Zapisy na obligacje można składaa w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego oraz w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP od 28 maja do 18 czerwca 2008 roku.

02.06.2008 Fundusz inwestycyjny Fortis L Fix Byki i Nied1wiedzie w Xelion
Do 27 czerwca, m.in. u ponad 320 Doradców Finansowych Xelion, będzie trwała subskrypcja ósmego na polskim rynku subfunduszu zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fix, utworzonego w ramach SICAV, opartego na prawie luksemburskim.

02.06.2008 Certyfikat Czterech Indeksów w Pekao S.A.
W Pekao SA rozpoczęła się subskrypcja „Lokaty strukturyzowanej – Certyfikat Czterech Indeksów”. Certyfikat Czterech Indeksów to produkt dla klientów, którzy nie chcš rezygnowaa z możliwoœci osišgnięcia zysków, a jednoczeœnie ceniš sobie bezpieczeństwo zainwestowanych œrodków. Jest to produkt strukturyzowany w formie bankowych papierów wartoœciowych (Certyfikatów Depozytowych) zapewniajšcy 100% ochronę kapitału na dzień zakończenia inwestycji.

02.06.2008 Cash Back w ofercie Multibanku i BPH
MultiBank i BPH wprowadził usługę Visa Cash back. Teraz płacšc za zakupy kartš Visa lub Maestro, można również wypłacia gotówkę w niektórych punktach handlowo-usługowych.

30.05.2008 Alternatywne inwestycje w nieruchomoœci w BRE Banku
BRE Bank rozszerzył ofertę skierowanš do najzamożniejszych klientów, zainteresowanych alternatywnymi formami lokowania kapitału. Rozpoczęła działalnoœa nowa spółka – BRE Property Partner, umożliwiajšca Klientom dokonywanie bezpoœrednich inwestycji na rynku nieruchomoœci.

30.05.2008 Nowa oferta kredytowa dla małych firm w Polbanku
Linia Kredytowa Plus w Polbanku EFG to produkt skierowanego do małych firm stosujšcych zasady uproszczonej księgowoœci. Charakterystycznš cechš nowego produktu jest możliwoœa dostosowania wysokoœci spłaty zadłużenia, w zależnoœci od bieżšcej sytuacji finansowej firmy. Głównš zaletš elastycznej Linii Kredytowej Plus w Polbanku EFG jest możliwoœa spłaty przez przedsiębiorcę praktycznie dowolnych kwot zadłużenia – w przeciwieństwie do zwykłego kredytu, gdzie, co miesišc trzeba spłacaa stałe raty.|

30.05.2008 Kredyt gotówkowy w Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank oferuje kredyt konsumpcyjny z oprocentowaniem od 9,9% bez dodatkowych prowizji.Od 17 marca 2008 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. wprowadził do oferty kredyt konsumpcyjny z oprocentowaniem od 9,9% w skali roku. Bank nie pobiera prowizji za jego przyznanie. Wysokoœa oprocentowania zależy od kwoty kredytu, a nie długoœci jego spłaty, która może sięgaa do 6 lat. Maksymalna wysokoœa pożyczki to 120.000 zł. Oferta obowišzuje do 31 maja 2008 roku.

30.05.2008 Toyota Bank – nowa oferta dla przedsiębiorców
Toyota Bank przygotowała specjalnš ofertę dla przedsiębiorców, którzy zdecydujš się na otwarcie rachunku bieżšcego. W ramach pakietu komunikacyjnego Toyota Bank zobowišzuje się, że dla każdej firmy, która uruchomi rachunek bieżšcy, przeprowadzi akcję informacyjnš skierowanš do kontrahentów firmy. Jej celem będzie poinformowanie o zmianie numeru rachunku bieżšcego. Dla firmy oznacza to wygodny, szybki i skuteczny sposób wprowadzenia zmian. W ramach akcji bank wyœle informacje pocztš oraz zadzwoni do każdego z kontrahentów. Akcjš będzie objętych do 100 kontrahentów firmy.

30.05.2008 Karta kredytowa Visa Platinum w BZ WBK
Bank Zachodni WBK wprowadza na rynek kolejnš ekskluzywnš kartę kredytowš. Visa BZWBK Platinum daje możliwoœa zacišgania kredytu do 100 tys. złotych oraz korzystania z serwisu Platinum VIP Concierge.

30.05.2008 Fundusz zagraniczny Rynki Wschodzšce ASEAN – Akcje w Raiffeisen Bank
Fundusz zagraniczny W Raiffeisen Bank Rynki Wschodzšce ASEAN – Akcje otwiera możliwoœa zarabiania w jednym z najszybciej rozwijajšcych się regionów œwiata – Azji Południowo-Wschodniej (Brunea, Kambodża, Birma, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam).Rosnšce zapotrzebowanie na surowce naturalne na œwiecie sprzyjaa będzie w dłuższej perspektywie wzrostowi gospodarczemu tej potęgi surowcowej. Natomiast proces konwergencji oraz zacieœnianie powišzań pomiędzy gospodarkami azjatyckimi sš czynnikami napędzajšcymi wzrost gospodarczy i jednoczeœnie pozwalajš na coraz większe uniezależnienie się krajów ASEAN od rynków rozwiniętych.

30.05.2008 TFI nadal znajdujš się w odwrocie
Kwiecień był kolejnym miesišcem odpływu aktywów TFI. Po rekordowych wypłatach œrodków w I kwartale, w kwietniu inwestorzy wypłacili kolejne 2 mld zł (Analizy Online). Aktywa TFI spadajš od szeœciu miesięcy i znalazły się na rekordowo niskim poziomie 106 mld zł. Od rekordowego poziomu z pa1dziernika 2007 r. uległy zmniejszeniu aż o 26%. Co gorsza, trudno przewidziea odwrócenie tego trendu i powrót do wzrostów.

29.05.2008 Konto Wydajesz & Zarabiasz w WBK
Bank Zachodni WBK wprowadza nowy rodzaj konta osobistego, którego posiadacze będš otrzymywaa z powrotem częœa swoich wydatków.

29.05.2008 Fundusz HSBC GIF Russia Equity w HSBC Investments
HSBC Investments – jest jedna z największych na œwiecie firm zarzšdzajšcych aktywami, aktualnie dystrybuuje w Polsce ponad 40 subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Global Investment Fund. Global Investment Fund oferuje inwestorom dostęp do szerokiego wachlarza funduszy operujšcych na rynkach Dalekiego Wschodu, rynkach wschodzšcych, produktów obligacyjnych i funduszy akcji europejskich.

29.05.2008 Inwestycyjny Program Strukturyzowany „Bogactwa Natury” w BOŚ S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A. wprowadził do swojej oferty 3-letni program inwestycyjny „Bogactwa Natury”. Inwestycja, przygotowana wspólnie z TU na —ycie EUROPA SA, umożliwia osišgnięcie zysków na poziomie wyższym niż lokaty bankowe, bez ryzyka utraty kapitału.

24.05.2008 Krok po kroku do własnego m
Sprawš, wydawałoby się banalnš, jednak niezbędnš do rozpoczęcia procesu kredytowego jest znalezienie odpowiedniej nieruchomoœci. Może się to okazaa elementem najbardziej czasochłonnym, ale bez jej wskazaania Bank nie przedstawi nam docelowych warunków kredytu. Oczywiœcie istnieje możliwoœa zbadania zdolnoœci kredytowej i wystawienia promesy kredytowej. Należy jednak pamiętaa, że promesa nie zabezpiecza nas przed negatywnš decyzjš banku, a jedynie potwierdza naszš zdolnoœa kredytowš. Istotna w procesie kredytowym jest również nasza zdolnoœa kredytowa oraz historia kredytowa, jeœli jš posiadamy.

22.05.2008 Kryzys na rynku kredytów hipotecznych?
Rynek kredytów hipotecznych ponownie nas zaskoczył nieoczekiwanymi zmianami. Niezwykle kontrowersyjna decyzja Fortis Banku o wycofaniu z portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, to prawdziwa rewolucja.

24.05.2008 Czy zamiast inwestowaa bardziej opłaca się oszczędzaa?
Trwajšce od miesięcy spadki na rynku akcji oraz funduszy inwestycyjnych skutecznie zniechęcajš do podejmowania ryzyka. Inwestorzy boleœnie przekonali się, że ani fundusze inwestycyjne ani akcje nie sš maszynkš do zarabiania pieniędzy i zamiast uzyskiwaa z nich po kilkanaœcie procent rocznie, odnotowujš kilkunastoprocentowe straty.

24.05.2008 Konto Ekstra Oszczędnoœciowe i inne nowoœci w Kredyt Banku
Kredyt Bank przygotował ofertę dla nowych klientów – Konto Ekstra Oszczędnoœciowe oprocentowane stawkš 6,1%, bezpłatny pakiet Ekstrapomoc oraz limit w rachunku, którego oprocentowanie wynosi 9,99%.

24.05.2008 Elastyczny Kredyt Domowy w Polbanku
PolBank poszerzył swojš ofertę o „Elastyczny Kredyt Domowy”. Kredyt jest oferowany nie tylko nowym Klientom, sukcesywnie będzie obejmował również dotychczasowych. Formuła zastosowana przez PolBank różni się od dotychczasowych „wakacji kredytowych” oferowanych przez banki, które to mogły występowaa maksymalnie kilkunastokrotnie w trakcie trwania umowy z okreœlonym odroczeniem, najczęœciej do 3 miesięcy.

24.05.2008 Kredyt konsolidacyjny lekiem na drogie kredyty?
Ostatnie lata to okres prawdziwego boomu kredytowego. Polacy zadłużali się zarówno na mieszkania, samochody, jak i na cele konsumpcyjne, zacišgajšc popularne kredyty gotówkowe. Tym samym czeœa z nich zaczęło miea problemy z bieżšcš obsługš swoich zobowišzań. Pensje, choa rosnš, nie nadšżajš za rosnšcymi ratami kredytów. Obserwujšc ten trend banki oferujš klientom kredyt konsolidacyjny. Ma on bya odpowiedziš na stale zwiększajšce się zobowišzania i przynieœa ulgę finansowš osobom, które uległy reklamom i chętnie zacišgały kredyty. Czy jednak kredyt konsolidacyjny zawsze jest idealnym rozwišzaniem?

24.05.2008 Nowa oferta oszczędnoœciowo – ubezpieczeniowa w Citi Handlowy
Citi Handlowy wprowadza ofertę oszczędnoœciowo – ubezpieczeniowš, która łšczy w sobie możliwoœa skorzystania z lokaty z oprocentowaniem do 8% w przypadku wyboru „Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie” – subskrypcja „Zmiany klimatyczne”. To propozycja dla tych, którzy do 30 maja 2008 roku zdecydujš się na przystšpienie do tego rozwišzania.

24.05.2008 Konto Ekstra Oszczędnoœciowe i inne nowoœci w Kredyt Banku
Kredyt Bank przygotował ofertę dla nowych klientów – Konto Ekstra Oszczędnoœciowe oprocentowane stawkš 6,1%, bezpłatny pakiet Ekstrapomoc oraz limit w rachunku, którego oprocentowanie wynosi 9,99%.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: