SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

02.01.2012 Venture capital w Dolinie Krzemowej - spadek zaufania finansistów
Indeks zaufania finansistów z branży venture capital z Doliny Krzemowej (The Silicon Valley Venture Capitalists Confidence Index) spadł w drugim kwartale bieżącego roku po raz pierwszy od prawie dwóch lat.

02.01.2012 Pieniądze do wydania, czyli budżetówka na zakupach
Największym zagrożeniem dla całej gospodarki, a nie tylko sektora publicznego i jego dostawców, są bardzo poważne problemy strefy euro. Sytuacja rodzimych finansów i gospodarki jest bowiem prostą pochodną kondycji naszych europejskich partnerów.

02.01.2012 Giełda: nowy rok, stare problem
Na początku roku więcej jest nadziei na to, że będzie lepszy niż racjonalnych przesłanek, że tak się stanie. Ale na rynkach czasem emocje mają większe znaczenie niż liczby.

02.01.2012 Ostatnie wzrosty dostępności kredytów hipotecznych?
Indeks Dostępności Kredytowej Open Finance i TVN CNBC zyskał w ciągu miesiąca prawie 1 proc., ale roczna dynamika wzrostu wynosi już tylko 1,49 proc. i za dwa miesiące może okazać się ujemna.

02.01.2012 Nowy środek oddziaływania spadkodawcy
Obowiązujące prawo spadkowe nie przewiduje wprost instytucji wydziedziczenia częściowego. Co istotne, wydziedziczenie w rozumieniu potocznym różni się od wydziedziczenia w rozumieniu kodeksu cywilnego.

02.01.2012 Sprawdź, co zrobić gdy koniec działalności przypada na koniec roku
Na dzień likwidacji przedsiębiorca będący osobą fizyczną opodatkowaną na zasadach ogólnych sporządza obecnie na potrzeby podatku dochodowego dwa dokumenty: remanent oraz wykaz składników majątku.

02.01.2012 Bankowcy mają problem z bankami
W Warszawie odbyło się zebranie Komitetu Sterującego FECEC (Europejskiej Federacji Kadr Kierowniczych Instytucji Kredytowych), podczas którego uwidocznione zostały bolączki polskiego systemu bankowości widzianego od kuchni.

02.01.2012 Senny początek tygodnia
Pierwszy tydzień 2012 roku inwestorzy powinni rozpocząć jeszcze w sennych nastojach. Poniedziałek jest dniem wolnym m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Kanadzie, przez co będą dominować niewielkie obroty i ograniczona zmienność.

«   1 ... 11 12 13

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN