SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

28.02.2015 Słabszy rok dla rolników
Fala protestów zorganizowanych przez rolnicze Ogólnopolskie Porozumienie Zwi±zków Zawodowych trwa zaledwie od kilkunastu dni. W tym czasie cała Polska dowiedziała się o problemach, z jakimi borykaj± się rolnicy.

27.02.2015 Relatywna słabość WIG20
Pi±tkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych były dobrym podsumowaniem całego miesi±ca. Wprawdzie luty skoñczył się zwyżk± WIG20 o 1,1 procent, ale dla obserwuj±cych notowania dzieñ po dniu, był to miesi±c dwóch konsolidacji.

26.02.2015 Kiedy WIG20 ruszy mocniej w górę?
Od kilkunastu miesięcy polski rynek akcji pozostaje w trendzie bocznym, podczas gdy na rynku w USA główne indeksy znajduj± się w silnych trendach wzrostowych. W lutym na giełdach w USA doszło do kolejnej fali wzrostów.

26.02.2015 Yellen jak zwykle neutralnie
Dzisiejszy dzieñ to nadzieja inwestorów na nieco bardziej porywaj±ce i szczegółowe wyst±pienie Janet Yellen niż wczorajsze przed Komisj± Bankow± Senatu USA.

26.02.2015 Na modłę Marksa, Lenina czy Engelsa?
Gdy w 2011 r. konserwatywna Partia Ludowa odsunęła od władzy socjalistów Zapatero, nic nie wskazywało na to, że po 30 latach dwublokowego podziału sceny politycznej w Hiszpanii do gry wejdzie trzecia siła.

26.02.2015 Dolar nieco słabszy po wyst±pieniu Yellen
Z wczorajszego wyst±pienia Janet Yellen przed Komisj± Bankow± Senatu można wywnioskować, że podejście Fed w zakresie polityki monetarnej będzie bardziej elastyczne.

25.02.2015 Mikroprzedsiębiorcy daj± sobie radę
Prowadz±cy działalność gospodarcz± dość ostrożnie prognozuj± sytuację gospodarcz± w roku 2015. Szybszego rozwoju spodziewa się 44% ankietowanych, zaś 40% oczekuje raczej tempa wzrostu na poziomie z roku ubiegłego. Jednak mimo ostrożności w stosunku do całej gospodarki, prowadz±cy najmniejsze przedsiębiorstwa licz±, że ten rok będzie dla nich dobry. Wzrostu obrotów spodziewa się blisko 63%.

25.02.2015 Urzędy skarbowe poinformuj± biura informacji gospodarczych o zaległościach podatkowych
Rada Ministrów przyjęła założenia do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

25.02.2015 Wydatek na polisę, chroni±c± przedsiębiorcę przed utrat± dochodów, dla fiskusa nie jest kosztem
I to mimo że przedsiębiorcy wskazuj± ewentualne odszkodowanie jako ¼ródło gotówki na pokrycie stałych kosztów firmy w razie ich choroby.

25.02.2015 Yellen zaskoczyła spor± neutralności±
Wczorajszym wydarzeniem numer jeden z pewności± było wyst±pienie Janet Yellen przed Komisj± Bankow± Senatu USA. Rynek spodziewał się zdecydowanie więcej, oczekiwania, co do przemówienia mieli zarówno dolarowe byki, jak i byki z Wall Street.

25.02.2015 Ważne wyst±pienie szefowej Fed
Niew±tpliwie dziś i jutro uwag± rynków będzie przykuwało wyst±pienie Janet Yellen. Podczas wtorkowej sesji szefowa Fed przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej przed Komisj± Bankow± Senatu.

24.02.2015 Spółki deweloperskie i budowlane na fali
Przybywa argumentów potwierdzaj±cych jak najlepsze fundamentalne perspektywy rozwoju koniunktury w dwóch niejako "siostrzanych" branżach gospodarki: budowlanej i deweloperskiej. To bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia szeroko pojętych krajowych perspektyw gospodarczych w bliższej i dalszej perspektywie.

24.02.2015 Ponownie wszystko kręciło się wokół Grecji
Pomimo braku jakichkolwiek konkretów, co do listy reform zaproponowanych przez Greków, europejskie indeksy rosły dzisiaj kontynuuj±c trend z koñca zeszłego tygodnia.

24.02.2015 Stręczyciel z MFW przed s±dem
Od dawna wiadomo, że bogatemu wolno więcej. Ta reguła przybrała szczególnie drastyczny wymiar w przypadku byłego dyrektora zarz±dzaj±cego Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique’a Strauss-Kahna.

24.02.2015 ¦wiatowe trendy na rynku nowych technologii
W 2014 roku KPMG przeprowadziło globalne badanie w grupie blisko 800 liderów technologii i biznesu w 14 krajach. Rezultatem jest raport prezentuj±cy światowe trendy na rynku nowych technologii.

24.02.2015 Banki optymistycznie o przyszłości
Przedstawiciele banków z Polski s± większymi optymistami niż przedstawiciele banków z całego regionu Europy ¦rodkowo-Wschodniej. Zdaniem 57% banków działaj±cych na polskim rynku przychody w branży w 2015 roku wzrosn±.

24.02.2015 Cyfrowa przyszłość wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej
Towarzystwa ubezpieczeniowe uznaj± konieczność zrewidowania istniej±cych modeli działania tak, by zareagować na gwałtowny rozwój technologii cyfrowych oraz nad±żyć za rosn±cymi oczekiwaniami rynku.

24.02.2015 Simon Kidston - od domu aukcyjnego po eksperta rynkowego
W porównaniu do Historic Auto Group Index (HAGI) oraz Hagerty Index, K500 jest o bardziej osobisty, jak sama nazwa jego wskazuje - K500 - K jest pierwsz± liter± nazwiska założyciela, a 500 tyczy się liczby modeli samochodów w indeksie.

24.02.2015 Chmury to nie tylko efektywność kosztowa, biznes wskazuje inne korzyści
Blisko połowa firm wykorzystuje chmury obliczeniowe w celu lepszego zarz±dzania efektywności± kosztów IT.

1 2 3 ... 10    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN