SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

30.05.2014 VAT: jaki kurs waluty zastosować
Od 1 stycznia podatnicy mog± wystawiać faktury przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Tym samym, nowe regulacje wpływaj± na zasady przeliczania na złote określonych w euro kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

30.05.2014 Czy wartość wyżywienia dla pracownika w kwocie wyższej niż wynikaj±ca z rozporz±dzenia stanowi dla niego przychód?
Ustawodawca przewidział jednak, iż pewne kategorie dochodów (przychodów) otrzymanych przez pracownika s± wolne od podatku dochodowego.

30.05.2014 Ufunduj kieszonkowe na Dzieñ Dziecka
Niełatwo dawać dziecku pieni±dze tak, aby pomagały w wychowaniu, a nie je psuły. O ile warto regularnie wypłacać kieszonkowe, to już nagradzanie gotówk± może spowodować dużo więcej szkód niż pożytku.

30.05.2014 Kredyt na auto firmowe, a może leasing lub pożyczka z Unii?
Najbardziej atrakcyjn± form± finansowania zakupu auta firmowego wydaj± się być bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy. W pierwszym przypadku rzadko jednak można ubiegać się o dofinansowanie nabycia tylko i wył±cznie samochodu.

30.05.2014 Duży potencjał do trwałej poprawy koniunktury
Po pierwsze ¼ródła schłodzenia koniunktury w 2013 roku już wygasły. Po drugie, bież±ce równowagi makrogospodarcze daj± szansę na utrzymanie dobrej dynamiki eksportu, odbudowanie i dalszy wzrost konsumpcji detalicznej.

30.05.2014 W Portugalii mieszkania podrożały po raz pierwszy od 2010 roku
Po ponad trzech latach spadków cen mieszkañ na portugalski rynek nieruchomości dotarła jaskółka poprawy. Stoi za ni± poprawa sytuacji gospodarczej w kraju i całej UE.

30.05.2014 Amerykañski rynek nieruchomości ¼ródłem obaw
Pozornie spokojna sesja w Azji zakoñczyła się małym pogromem wśród tych, którzy utknęli z krótkimi pozycjami na AUD. Wyd¼więk opublikowanych przez Australię danych na temat nakładów inwestycyjnych, chociaż w przypadku głównego wska¼nika były one gorsze, został szybko przeinterpretowany na pozytywny.

30.05.2014 Częste pytania o MdM
Dość skomplikowane zasady działania programu MdM sprawiaj±, że wiele osób ma w±tpliwości co do możliwości czy sposobu skorzystania z dopłat. Home Broker wybrał pięć powtarzaj±cych się pytañ o kupowan± w programie nieruchomość zadawanych przez klientów i odpowiedział na nie.

30.05.2014 Ostatnie dni dla rolnika z własn± firm±
Jutro mija termin złożenia do KRUS zaświadczenia o podatku z prowadzonej działalności gospodarczej. Rolnik kontynuuj±cy własn± działalność w 2014 r., aby zachować prawo do opłacania składek rolniczych, musi do koñca maja podać w KRUS kwotę "firmowego" podatku za 2013 r.

30.05.2014 Nabycie przez małżonka lokalu do maj±tku osobistego
Częstym dylematem wśród osób, które staj± do aktu notarialnego obejmuj±cego "umowę dewelopersk±" jest określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nabywca pozostaje w ustroju małżeñskiej wspólności ustawowej, a zamierza nabyć lokal do maj±tku osobistego.

30.05.2014 Nietypowe pami±tki warte krocie
Przedmioty będ±ce świadkami historycznych wydarzeñ potrafi± osi±gać na aukcjach zawrotne ceny. Przykład - list z Titanica sprzedany za 200 tys. USD. List jest wyj±tkowo dobrze zachowany. Napisany został na specjalnym papierze z nagłówkiem "On board RMS Titanic" ("Z pokładu RMS Titanic), do kompletu należy również koperta z flag± przedsiębiorstwa przewozowego White Star Line.

30.05.2014 Skechers - nowa potęga na rynku biegania
Amerykañska firma jest na fali dzięki rosn±cej sprzedaży butów do biegania. Jej akcje mog± być jednym z hitów inwestycyjnych 2014 roku - twierdz± analitycy.

29.05.2014 Co wiesz o fotoradarach?
GITD zapowiedziało, że do koñca 2014 roku powstanie 100 nowych fotoradarów stacjonarnych, około 29 miejsc odcinkowego pomiaru prędkości oraz 20 fotoradarów łapi±cych na czerwonym świetle - warto wiedzieć jak to wszystko działa.

29.05.2014 McIlroy potwierdza wyśmienit± formę przed U.S. Open
Po 18 miesi±cach bez wygranej Irlandczyk Rory McIlroy znowu święci triumfy w lidze European Tour. Po niezwykle emocjonuj±cym finale zawodnik zwyciężył w sztandarowym turnieju europejskiej ligi - BMW PGA Championship.

29.05.2014 Nieruchomości w Chorwacji taniej± już 5. rok z rzędu
Od szczytu hossy w 2008 roku ceny mieszkañ i domów w Chorwacji spadły o 18% - wynika z danych Centar Nekretnina. W Zagrzebiu, tylko w ostatnim kwartale, średnia cena ofertowa mieszkania spadła o 3,7%, do 1565 EUR/m kw.

29.05.2014 Co było przed OFE
Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwi±zanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działaj±cy w Polsce do 1 stycznia 1999 roku był tzw. systemem zdefiniowanego świadczenia.

29.05.2014 Rynek obudzi się w czerwcu?
Jeśli będziemy uważnie obserwować wydarzenia w pierwszych dwóch tygodniach czerwca, mamy duże szanse bardzo dobrze przewidzieć dynamikę na szerszym rynku w pozostałych miesi±cach lata.

29.05.2014 Kary umowne a zobowi±zania pieniężne
W praktyce obrotu gospodarczego powszechnie zawierane s±, zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez konsumentów, umowy z różnego rodzaju instytucjami finansowymi, w których świadczenie przedsiębiorcy lub konsumenta ma charakter pieniężny.

29.05.2014 Inwestorzy porzucaj± obligacje skarbowe dla korporacyjnych?
Od pocz±tku 2013 roku inwestorzy wycofali z funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych blisko 6,4 mld zł. Niemal dokładnie taka sama kwota zasiliła rachunki funduszy obligacji korporacyjnych.

1 2 3 ... 12    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN