SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

30.06.2014 Jak usprawnić trading na rynku FOREX
Analizuj±c wpisy na forach, grupach dyskusyjnych, obserwuj±c od strony merytorycznej poziom dyskusji anonimowych "userów", dochodzimy do wniosków, że zdecydowana większość uczestników rynku nie ma dobrego przygotowania. Jak zatem dobrze przygotować się do handlu? Ile to trwa? Jak dużo kosztuje?

30.06.2014 Cyfrowe perełki
Już po raz ósmy z rzędu wręczono statuetki w prestiżowym międzynarodowym konkursie EDP Awards. Uroczysta gala, podczas której poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji, odbyła się 21 maja na targach FESPA Digital w Monachium.

30.06.2014 Rynek rowerowy czeka na przełom
W ci±gu pierwszych pięciu miesięcy bież±cego roku wyprodukowano w Polsce 548 tys. rowerów, co oznacza wzrost aż o 12,2 proc. rok do roku. Równie dobre mog± okazać się wyniki dotycz±ce sprzedaży.

30.06.2014 Polacy bior± kredyty, a banki chc± ich udzielać
Tak wynika z najnowszych danych NBP. Przez pięć miesięcy tego roku wartość zadłużenia klientów indywidualnych na konsumpcję wzrosła o tyle co w zeszłym roku przez prawie osiem. Zwiększył się też popyt na kredyty mieszkaniowe.

30.06.2014 Boeing Business Jets dystansuje konkurencję
Boeing Business Jets zdystansował konkurencję w segmencie szerokokadłubowych samolotów dyspozycyjnych.

30.06.2014 Niewielkie zmiany na rynku nieruchomości wtórnych
Maj był miesi±cem kolejnej podwyżki cen ofertowych. Podobnie jak w kwietniu, średnia z 15 monitorowanych miast wzrosła o 0,5%. Według wyliczeñ ekspertów, w stosunku rocznym, podwyżka wyniosła natomiast 4,2%.

30.06.2014 Sportowcy a podatek
Wydaje się, że po wydaniu przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z 22 maja 2014 r. sportowcy mog± już bez obaw opłacać podatek od dochodów z uprawiania sportu na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

30.06.2014 Sprawd¼, jak zminimalizować ryzyko włamania
Lipiec i sierpieñ to okres żniw nie tylko dla rolników, ale i dla rabusiów, którzy wykorzystuj±c nieostrożność korzystaj±cych z urlopu Polaków, nagminnie włamuj± się do domów i mieszkañ.

30.06.2014 Zwolnienia od pracy członków zarz±du
W celu ułatwienia sprawnego funkcjonowania organizacji zwi±zkowych ustawodawca przewidział możliwość wstępowania przez organizacje zwi±zkowe o zwolnienie członków zarz±du organizacji zwi±zkowej z obowi±zku świadczenia pracy.

30.06.2014 Zwołanie walnego zgromadzenia w spółce niepublicznej
Walne zgromadzenie to najważniejszy organ spółki. Zwoływane jest w myśl art. 399 KSH przez zarz±d spółki. Również rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie w przypadku gdy zarz±d nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie.

30.06.2014 Zostać zegarmistrzem
Wielu pasjonatom nie trzeba tłumaczyć czym charakteryzuje się szkoła imienia Alfreda Helwiga w Glashuette. Wielu z nich uważa, że jest to numer jeden w Europie, inni twierdz±, że ciężko to sprawdzić przez hermetyczn± specyfikę tejże uczelni.

30.06.2014 Na co uważać, by nie kupić mieszkania z długami?
Kupuj±c mieszkanie należy dokładnie zweryfikować jego stan prawny i faktyczny. Dla wielu jest to największa transakcja finansowa w życiu i niedochowanie należytej staranności może oznaczać straty finansowe.

30.06.2014 USA: rentowności obligacji spadaj±
Rentowności amerykañskich obligacji 10-letnich spadły do najniższego w tym miesi±cu poziomu wynosz±cego 2,51 proc. Majowa inflacja bazowa PCE wzrosła o 1,8 proc. w ujęciu rocznym. Była to największa zwyżka od pa¼dziernika 2012.

30.06.2014 Euro w natarciu
Dolar na chwilę obecn± wyceniany jest na 3,0491 PLN i w ci±gu ostatnich pięciu dni stracił do złotego 0,62 proc. Wspólna waluta wyceniana jest na 4,1555 PLN, euro w ci±gu ostatniego tygodnia potaniało o 0,4 proc.

27.06.2014 Prawa konsumentów będ± lepiej chronione
Podpisana przez prezydenta ustawa o prawach konsumenta reguluje zasady zawierania umów konsumenckich w lokalu oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również obowi±zki informacyjne wobec klientów i procedurę odst±pienia od umowy.

27.06.2014 Oddalenie pozwu ws. poszkodowanych przez Amber Gold
Grupa kilkunastu osób zamierzała w formie pozwu zbiorowego udowodnić jednostkom Skarbu Pañstwa, że to ich zaniedbania doprowadziły do szkód finansowych wyrz±dzonych przez Amber Gold. Pozew został jednak odrzucony z powodu braku wspólnej podstawy roszczenia grupowego. Poszkodowani mog± mimo wszystko dochodzić swoich praw w trybie postępowania indywidualnego.

27.06.2014 Bezrobocie będzie malało, ale powoli
Główny Urz±d Statystyczny podał, że w maju stopa bezrobocia wyniosła 12,5 procent, wobec 13 procent w kwietniu. Choć na szybk± poprawę sytuacji na rynku pracy nie ma co liczyć, to w najbliższym czasie bezrobotnych będzie ubywać.

27.06.2014 Stolica droga i... zyskowna
W pięciu z siedmiu miast badanych przez Home Broker i Domiporta.pl rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem spadła, we Wrocławiu nie zmieniła się, a w Gdyni lekko wzrosła.

27.06.2014 Drożej tylko w Niemczech i na Słowacji
Co pi±t± wydan± złotówkę Polak przeznacza na utrzymanie nieruchomości. Pod względem udziału tych kosztów w domowym budżecie zajmujemy trzecie miejsce na 32 kraje przebadane przez Eurostat. Najwięcej wydajemy na energię i ogrzewanie.

1 2 3 ... 13    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN