SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

31.07.2014 Najczęstsze przypadki odzyskiwania VAT w jednostkach samorz±du terytorialnego
Jednostki samorz±du terytorialnego występuj± w podatku VAT w dwóch formach - jako podmioty publiczne prowadz±ce działalność niepodlegaj±c± podatkowi VAT oraz jako podatnicy tego podatku

31.07.2014 ¦roda należała do dolara
Wczoraj zdecydowanie nie mogliśmy narzekać na nudę na rynku walutowym, co oczywiście zwi±zane było ze znacz±co rozbudowanym kalendarzem makroekonomicznym, a dzieñ, szczególnie po godzinie 14 zdecydowanie należał do dolara.

31.07.2014 W 2013 roku oddano 5% mniej mieszkañ niż rok wcześniej
Główny Urz±d Statystyczny opublikował dane z budownictwa za 2013 rok. Zgodnie z nimi oddano do użytku o 5% mniej mieszkañ niż w roku 2012. Przeciętne mieszkanie oddane do użytku w roku 2013 posiadało 104,6 mkw.

31.07.2014 Singiel na swoim
Rz±dowy program dofinansowania do wkładu własnego kredytu mieszkaniowego dla młodych jest na półmetku. Okazuje się, że jego beneficjentami nie s± wcale młode małżeñstwa, ale bezdzietne osoby samotne.

31.07.2014 Europa boi się deflacji, a tempo wzrostu gospodarczego wci±ż niskie
Jednak notowania ropy naftowej znajduj± się 15 proc. wyżej niż w 2007 r., czyli w szczycie gospodarczego boomu.

31.07.2014 KNF kontra FM Bank
Medialne sekowanie FM Banku PBP przez Urz±d Komisji Nadzoru Finansowego to nie pokaz siły, lecz żenuj±cy spektakl, ukrywaj±cy patologie, które zżeraj± tę instytucję od środka.

31.07.2014 Lawinowy napływ deklaracji
Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeñ Społecznych mówi± o 1 067 427 osób, które zdecydowały się przekazywać część składki emerytalnej na OFE. Ostatni lawinowy napływ deklaracji pozwala szacować, że II filar będzie skupiał 1,2-1,3 mln Polaków.

31.07.2014 37% mikroprzedsiębiorców pozostanie w OFE, a 14% wybierze ZUS
Pozostał już tylko jeden dzieñ na decyzję, czy część naszej składki emerytalnej ma pozostać w OFE, czy trafiać do ZUS. W przypadku prowadz±cych działalność do OFE trafiałoby 65 zł ich miesięcznej składki emerytalnej.

31.07.2014 Odszkodowanie przyznane pracownikowi przez s±d a podatek
Część odszkodowañ dla pracowników traktowana jest jako przychód podlegaj±cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, część korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

31.07.2014 Szczęśliwe zakoñczenie na rynku złota
Po drastycznym spadku ceny uncji złota poniżej $1300, kurs został uratowany przez wsparcie na poziomie $1290, co dla wytrawnych inwestorów było idealn± okazj± do hurtowych zakupów po promocyjnych cenach.

31.07.2014 Bież±ca sytuacja na rynku win inwestycyjnych
Rynek wina od ponad pięciu lat realizuje trajektorię wywołan± unikatowymi, jednorazowymi wydarzeniami.

30.07.2014 Private equity - globalne trendy a sprawa polska
Polska jest postrzegana wyj±tkowo pozytywnie przez zagranicznych inwestorów, również tych zainteresowanych branż± private equity, przede wszystkim ze względu na siln± gospodarkę i uniknięcie recesji w trakcie ostatniego światowego kryzysu gospodarczego. Polska i pozostałe kraje regionu Europy ¦rodkowo-Wschodniej należ± do liderów wśród najszybciej rozwijaj±cych się rynków transakcji typu private equity w całej Europie.

30.07.2014 Spalony bankier
Zdradzony, uwięziony i złamany przez służby "kasjer lewicy", czyli szwajcarski bankier Peter Vogel, ujawnia kulisy swojej działalności w Polsce.

30.07.2014 Rocznica deweloperskiego ożywienia
Pierwsze - licz±c od momentu załamania z przełomu lat 2008/2009 - wiarygodne i obiecuj±ce symptomy koniunkturalnego ożywienia w ramach pierwotnego rynku mieszkaniowego obchodz± właśnie swoj± pierwsz± rocznicę.

30.07.2014 Spokojny dzieñ na rynkach
Dzisiejsza sesja giełdowa na europejskich parkietach była raczej spokojna, ale zaliczyła jednak solidne wzrosty. Stany Zjednoczone zachęcone sytuacj± w Europie otworzyły swoje indeksy na lekkich plusach.

30.07.2014 Dancing Diamonds w salonach W.KRUK
Daj się oczarować brylantom, które magicznie połyskuj± przy najdrobniejszym ruchu.

30.07.2014 Zakup mieszkania krok po kroku
Nabycie mieszkania to skomplikowana operacja, niedostateczne do niej przygotowanie może spowodować niepotrzebny stres i wydłużyć cały proces. Home Broker podpowiada co zrobić, by całość przeprowadzić sprawnie i bezboleśnie.

30.07.2014 MdM to o 8 mkw. większe mieszkanie
Maksymalna kwota dopłaty jak± może uzyskać osoba posiadaj±ca dziecko i korzystaj±ca z programu "Mieszkanie dla młodych" wynosi 41 774 zł. W praktyce oszczędności jakie może przynieść rz±dowe wsparcie s± jednak znacznie większe.

30.07.2014 Nie lubisz upałów? Unikaj najwyższych pięter
Klimatyzacja i własny basen, to najprostsze, ale i najdroższe sposoby na radzenie sobie z uci±żliwym upałem. O przyjemny klimat w mieszkaniu można jednak zadbać na wiele sposobów. Osiem z nich przedstawia Lion’s Bank.

1 2 3 ... 13    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN