SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

29.08.2014 Chcesz wynaj±ć? Negocjuj ceny
Aktualnie ze względu na duż± liczbę ofert mieszkañ na wynajem możliwe jest negocjowanie stawek. Jednym z najskuteczniejszych argumentów w trakcie negocjacji z właścicielem jest długi okres wynajmu. Wielu właścicieli mieszkañ jest gotowych na ustępstwa cenowe w zamian za pewność, że najemca będzie terminowym płatnikiem czynszu i podpisze umowę, która zagwarantuje wynajem na okres co najmniej dwunastu miesięcy.

29.08.2014 Zauważalne osłabienie złotego
Mniejsza szansa na łagodzenie polityki monetarnej w strefie euro po przeciekach z EBC. Historycznie słabe wyceny argentyñskiego peso oraz ukraiñskiej hrywny. Złoty słabnie wraz z innymi walutami regionu i EUR/PLN przekracza granicę 4.20.

29.08.2014 Do zacieśniania polityki pieniężnej w Stanach dojdzie wcześniej niż oczekiwano?
Rynki regionu chwilowo przestały reagować na rozwój sytuacji na linii Ukraina - Rosja, a pozytywny sentyment wspierały dodatkowo wzrosty na parkietach europejskich oraz w USA.

29.08.2014 Złote rady dla przedsiębiorców poszukuj±cych dofinansowania na rynku VC/PE
Stało się! Inwestor chce się z nami spotkać. Termin wpisany do kalendarza, wszystkie niezbędne dokumenty mamy już skompletowane, zespół dopieszcza prezentację.

29.08.2014 Skuteczność oświadczenia woli
Całość stosunków prawnych pomiędzy podmiotami prawa cywilnego, w tym pomiędzy podmiotami gospodarczymi, opiera się na wspólnym fundamencie, jakim s± oświadczenia woli.

29.08.2014 Tysi±ce złotych oszczędności dla rodzin wielodzietnych
Nawet 3,8 tys. zł może zyskać sześcioosobowa rodzina na zmianach w ulgach na dzieci. Nieco mniejsze, ale również znacz±ce korzyści odnotuj± rodziny z trójk± dzieci. Zyski będ± tym większe, im więcej dzieci w rodzinie oraz im niższe dochody.

29.08.2014 Europa powinna inwestować w Afryce
Olbrzymie zasoby naturalne w poł±czeniu ze słabości± instytucji pañstwowych daj± mieszankę wybuchow±, z któr± musi nauczyć się żyć każdy biznesmen na Czarnym L±dzie.

29.08.2014 Zasady ładu korporacyjnego instytucji finansowych po wejściu w życie Dyrektywy CRD IV
Ustawodawca europejski zaostrzaj±c standardy corporate governance instytucji finansowych uwypuklił znaczenie takich czynników jak wewnętrzna organizacja i struktury, zarz±dzenie, system kontroli i motywacji.

29.08.2014 Terminowy płatnik to wiarygodny klient
Terminowa spłata zobowi±zañ powinna stanowić fundamentaln± zasadę każdego kredytobiorcy. Niestety część osób z różnych powodów nie reguluje należności na czas.

29.08.2014 Warto robić interesy z małym podatnikiem
W Polsce zjawisko zatorów płatniczych stanowi duży problem dla wielu osób prowadz±cych działalność gospodarcz±. Dlatego warto zadbać o uzyskanie statusu małego podatnika.

29.08.2014 Ryzykowne odliczanie podatku
Co dobrego przyniosły nowe przepisu dla branży i przedsiębiorców? Co zaś jest najbardziej rozczarowuj±ce lub niepokoj±ce przedsiębiorców kupuj±cych w Polsce samochody służbowe?

28.08.2014 Internet w Polsce
Dostęp do Internetu w Polsce znajduje się daleko w tyle w zestawieniu z europejsk± czołówk±, zarówno pod względem przepustowości, jak i udziału sieci światłowodowych.

28.08.2014 Sok pomarañczowy z długoterminowym potencjałem
Indeks S&P GSCI Agriculture obejmuj±cy 8 towarów (pszenica, cukier, soja, pszenica Kansas, bawełna, kukurydza, kawa, kakao) zyskał w tym roku już ponad 18 procent, co oznacza najwyższy wzrost od pocz±tku roku od 1970.

28.08.2014 Dobre praktyki dla Doradców kredytowych
Głównym celem Rekomendacji jest ustanowienie podstawowych, jednolitych standardów i zasad obsługi Klienta na rynku doradztwa finansowego w zakresie oferowania i sprzedaży kredytów hipotecznych.

28.08.2014 "Technologie wyprzedziły już nasze człowieczeñstwo"
Słowa Alberta Einsteina, mimo iż wypowiedziane jeszcze w XX wieku, po dziś dzieñ nie straciły na aktualności. Jeszcze nie tak dawno nie śniło nam się o zmieszczeniu całej naszej płytoteki w kieszeni.

28.08.2014 Błędne PKWiU przyczyn± kłopotów producentów karetek
W ostatnim czasie środki masowego przekazu donosz± o dużych kłopotach producentów karetek, którym fiskus nakazał zapłatę zaległej akcyzy za lata 2006-2009 w wysokości kilkunastu mln zł.

28.08.2014 Złoto: amerykañska iluzja poprawy
Ceny na rynkach metali szlachetnych, a w szczególności złota, nie były już głównie motywowane przez kolejne doniesienia zza wschodniej granicy, a do głosu doszły faktyczne dane oraz polityka gospodarcza największych pañstw świata.

28.08.2014 Eterna Royal KonTiki Two Time Zones
Na targach w Bazylei szwajcarska manufaktura Eterna zaprezentowała swój kultowy model, jakim bez dwóch zadañ jest KonTiki, w nowej jeszcze bardziej usportowionej wersji z dodatkow± funkcj± GMT.

28.08.2014 Niania z własn± firm± a składki ZUS
Wkrótce rozpoczyna się rok szkolny i wielu rodziców będzie szukać opiekunki do dzieci. Jeśli niania zostanie zatrudniona na podstawie umowy uaktywniaj±cej, jej składki ubezpieczeniowe w całości może sfinansować ZUS.

1 2 3 ... 12    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN