SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

30.09.2014 Maurice Lacroix i FC Barcelona
Tak, jak nie tylko fani piłki nożnej znaj± drużynę klubu FC Barcelona i plasuj± j± w gronie najbardziej prestiżowych piłkarskich zespołów, tak mimo, szczególnie u nas niskiej zegarkowej edukacji, nie tylko miłośnicy zegarków znaj± i ceni± sobie wyroby sygnowane mark± Maurice Lacroix.

30.09.2014 Fed nadal tajemniczy, rynki w rozterce
Wrześniowe posiedzenie amerykañskiej rezerwy federalnej, uznane chyba nieco przedwcześnie za przełomowe, nie przyniosło jasnych odpowiedzi, co dalej ze stopami procentowymi. Co więcej, wprowadziło jeszcze większ± niż dot±d niepewność w kwestii terminu rozpoczęcia cyklu zaostrzania polityki pieniężnej.

30.09.2014 Za hektar dobrej ziemi trzeba już płacić 40 tys. zł
29,8 tys. zł - tyle płacono w Polsce za przeciętny hektar ziemi rolnej. W ci±gu kwartału stawka ta wzrosła o ponad 2 tys. zł. Najmocniej zyskuje na wartości ziemia o najniższej jakości.

30.09.2014 Zmiany zasad w sprzedaży bussines to bussines
30 maja 2014 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumentów (Dz.U. 2014 poz. 827), która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku. Nie odnosi się ona jednak wył±cznie do transakcji z udziałem konsumenta, co mógłby sugerować tytuł aktu prawnego.

30.09.2014 Jesienne pierścionki PANDORA
Na jesieñ ozdób swoje dłonie wyj±tkowymi pierścionkami PANDORA. Twórz własne kompozycje śmiało ł±cz±c różne wzory, faktury, kamienie oraz szlachetne metale.

30.09.2014 Obligacje detaliczne nie musz± patrzeć na rynek hurtowy
Ministerstwo Finansów obniżaj±c oprocentowanie obligacji skarbowych dopiero w sierpniu i wrześniu zrobiło inwestorom detalicznym prezent, bo na rynku hurtowym rentowności spadaj± niemal od pocz±tku roku.

30.09.2014 Deweloperzy buduj± 43 tys. mieszkañ
Deweloperzy w celu utrzymania wyników sprzedaży rozpoczynaj± budowę coraz większej liczby mieszkañ. W sierpniu otrzymali pozwolenie na budowę 50% więcej lokali niż przed rokiem.

30.09.2014 Nieudany tydzieñ dla warszawskiego parkietu
Indeksy WIG i WIG20 traciły odpowiednio: 1,9% oraz 2,2%. Ubiegły tydzieñ rozpocz±ł się od publikacji gorszych od oczekiwañ danych o sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA w sierpniu, która wyniosła 5,05 mln.

30.09.2014 Gdzie po promocje na ostatnie mieszkania
Sprawd¼, jakie promocje maj± deweloperzy na ostatnie mieszkania, które zostały w sprzedaży w ukoñczonych inwestycjach. O ile taniej można je kupić?

30.09.2014 Spada oprocentowanie kredytów hipotecznych
Po wielu miesi±cach podwyżek nadszedł czas pozytywnych zmian dla wszystkich kredytobiorców. Przede wszystkim nie wzrosły marże kredytowe. Warto podkreślić ten fakt, bowiem w ostatnim czasie to prawdziwa rzadkość.

30.09.2014 Na terenie stolicy powstaje aż 129 nowych inwestycji
Już od koñca minionego roku na stołecznym rynku pierwotnym jest widoczne spore ożywienie. Wzrost aktywności deweloperów nie pozostaje bez wpływu na strukturę inwestycji.

30.09.2014 Perła w kokonie
Dzieła rodzeñstwa Witaczków nie zniszczyła ani wojna światowa, ani komuna, ale dobiły je po 1989 roku realia naszej wersji wolnego rynku. Dziś w podstołecznym Milanówku, kolebce polskiego jedwabnictwa, powstaj± anonimowe akcesoria z chiñskiego surowca.

29.09.2014 Udostępnienie nabywcy lokalu dokumentów przez dewelopera
Potencjalny nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zyskał z momentem wejścia w życie ustawy deweloperskiej możliwość zapoznania się z pewnymi informacjami, które dotycz± sytuacji prawno - finansowej dewelopera oraz samego przedsięwzięcia deweloperskiego.

29.09.2014 Kompaktowość w cenie
Od prawie 6 lat deweloperzy oddaj± do użytkowania coraz mniejsze mieszkania. Od 2011 roku "kurcz± się" też domy budowane przez osoby fizyczne. W przypadku deweloperów poprawa przyjść może już za kilkanaście miesięcy, kiedy zobaczymy realne efekty rekordowo tanich kredytów (niskich stóp procentowych), które skłoniły firmy buduj±ce mieszkania do rozpoczynania śmielszych projektów.

29.09.2014 Ponad 800 placówek Grupy Poczty Polskiej umożliwi Polakom założenie konta w BIK
Oferta dostępna w ponad 500 placówkach Poczty Polskiej oraz 300 placówkach i Mikrooddziałach Banku Pocztowego umożliwi odwiedzaj±cym stał± kontrolę swojej sytuacji kredytowej.

29.09.2014 Więcej niż kapitał
Finansowanie poprzez venture capital jest korzystne dla przedsiębiorców. Często jest nie tylko optymalnym, ale też jedynym dostępnym ¼ródłem kapitału dla pomysłodawców-innowatorów.

29.09.2014 Sierpieñ okazał się najgorszym miesi±cem programu MdM
Klienci złożyli jedynie 902 wnioski kredytowe, to mniej niż w styczniu gdy ruszyła oferta dopłat. W wakacje w Katowicach, Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim program praktycznie nie działał.

29.09.2014 ¯eby wzi±ć kredyt, trzeba mieć pieni±dze
Koszty zwi±zane z zakupem nieruchomości oraz zaci±gnięciem kredytu, do tego konieczność posiadania wkładu własnego, udokumentowania dochodów i długie tygodnie oczekiwania na decyzję banku, to największe zaskoczenia osób przychodz±cych po kredyty mieszkaniowe.

29.09.2014 Rynki finansowe to my
Kryzys finansowy? Jaki kryzys?! Wybierzmy przyszłość! Menedżerowie banków inwestycyjnych w USA dalej otrzymuj± sowite wynagrodzenia i trzęs± światem.

1 2 3 ... 14    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN