SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

31.12.2014 Co czeka kredytobiorców w 2015 roku?
Głównym czynnikiem, który będzie stanowił podstawow± barierę dla popytu efektywnego na rynku kredytowym jest wprowadzenie wymagañ dotycz±cych konieczności posiadania wkładu własnego.

31.12.2014 Bycie naukowcem oznacza dużo autonomii i dużo niepewności
O blaskach i cieniach pracy naukowej w dziedzinie ekonomii Dorota Sierakowska rozmawiała z Jakubem Growcem,profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej i doradc± ekonomicznym w Narodowym Banku Polskim.

31.12.2014 Czy warto obecnie inwestować w fundusze?
Jakiego typu fundusze inwestycyjne mog± być ciekaw± form± ulokowania kapitału w przyszłym roku? (pieniężne, dłużne, akcji, zagraniczne, itd.)

31.12.2014 Zdecydowałem się na karierę naukow±, ponieważ...
Mateusz Giezek uzyskał tytuł licencjata w University College of London i tytuł magistra London School of Economics. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Nowego Jorku.

31.12.2014 Kariera naukowa wymaga silnej motywacji
Piotr Denderski uzyskał tytuł licencjata matematyki na Uniwersytecie Warszawskim i tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej.

31.12.2014 W życiu na obczy¼nie jest dużo pustki
Jan Witajewski-Baltvilks uzyskał tytuł licencjata na London School of Economics i tytuł magistra na Uniwersytecie w Cambridge.

31.12.2014 Kariera naukowa za granic±
W zwi±zku z tym, że Polska raczej nie może się pochwalić światowej sławy uniwersytetami kształc±cymi w kierunku ekonomii, jeśli ktoś planuje karierę naukow± w tej dziedzinie, powinien poważnie rozważyć wyjazd zagraniczny już na okres doktoratu.

31.12.2014 Doktorat i co dalej?
Decyduj±c się na studia, często głównym motywem jest uzyskanie wykształcenia, które stanowi przepustkę do zdobycia wymarzonej pracy zawodowej.

31.12.2014 Perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce
Fundusze inwestycyjne s± chętnie wybieran± form± alokacji kapitału w wielu krajach. W Polsce ich popularność wci±ż nie jest znaczna. Czy w społeczeñstwie charakteryzuj±cym się wysok± awersj± do ryzyka, wynikaj±c± z uwarunkowañ historycznych, rynek funduszy ma szansę się rozwijać?

31.12.2014 Jakie kryteria powinny spełniać idealne spółki dywidendowe dla inwestora długoterminowego?
Regularna wypłata dywidend - to oczywiście kluczowe kryterium selekcji. Należy upewnić się, czy spółki regularnie wypłacały dywidendy przynajmniej w okresie ostatnich pięciu lat.

31.12.2014 Dlaczego spółki dywidendowe i jak je wyselekcjonować?
W powszechnym rozumieniu, inwestor, to osoba, która dziś dostarcza kapitał w zamian za to, że w przyszłości otrzyma więcej pieniędzy lub inne korzyści. Inwestorem możesz być zatem nawet wtedy, kiedy pożyczasz koledze 100 zł w zamian za obiecane piwo.

31.12.2014 Sprawa Gortata a komercjalizacja wizerunku
Kilka miesięcy temu (lipiec 2014 r.) Marcin Gortat wygrał sprawę w s±dzie przeciwko właścicielowi marki Sfinks.

31.12.2014 Jubileuszowa Mriya z Vostok Europe z mechanizmem Seiko
Firma SII, która jest producentem zegarkowych mechanizmów w koncernie Seiko, sprawiła wymarzony prezent marce Vostok Europe, na jej 10. rocznicę istnienia.

31.12.2014 Jak kupować złoto, czyli kilka cennych uwag
Dlaczego warto kupować złoto a nie akcje? Przecież akcje oprócz swojej wartości generuj± dywidendę, odzwierciedlaj± wartość spółki z której histori± i planami można się zapoznać. Tego nie można zrobić w przypadku złota.

31.12.2014 Indeks CB umocni dolara?
Pod koniec tego roku znów zaczęło się więcej mówić o Grecji, a to wszystko za spraw± skompilowanej sytuacji politycznej.

30.12.2014 ¦wi±teczna wyprzedaż złotego
W okresie świ±tecznym rynek charakteryzował się niższ± płynności±, co sprzyjało spekulacji. Przede wszystkim odczuł to dotkliwie złoty, który silnie tracił na wartości do innych walut.

30.12.2014 Posłowie proponuj± zmiany w kontrolowaniu firm
Zlikwidowanie obowi±zku uprzedzania przez Pañstwow± Inspekcję Pracy o planowanej kontroli u przedsiębiorcy - przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w przepisach.

30.12.2014 Nowe rozwi±zania w uldze prorodzinnej od 2015 roku
W dniu 1 pa¼dziernika 2014 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniesiony został projekt ustawy dotycz±cy zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, maj±cy w założeniu poprawienie sytuacji materialnej wielodzietnych rodzin.

30.12.2014 Czy warto inwestować w kolorowe diamenty?
Obywatel Hong Kongu zapłacił prawie 33 mln USD za 10-karatowy niebieski diament. Kupił go na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku. Cena dwukrotnie przewyższyła estymację. W ten sposób został pobity rekord jeśli chodzi o cenę 1 karata jakiegokolwiek diamentu (3,35 mln USD).

1 2 3 ... 13    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN