Nowy subfundusz - Noble Fund Luxury [22.02.2008] W dniu 28 grudnia 2007 r. działalność rozpoczął Noble Fund Luxury ("Subfundusz"). Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost aktywów poprzez lokowanie środków w akcje lub obligacje zamienne producentów dóbr luksusowych notowanych na rynkach zorganizowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Lokaty progresywne (dynamiczne) [21.02.2008] Lokata progresywna (dynamiczna) - zwykle reklamowana jako niezwykle wysoko oprocentowana. W rzeczywistości realne oprocentowanie lokaty wcale nie odbiega od oferty konkurencji, a nawet bywa niższe. Kluczem lokaty progresywnej jest oprocentowanie rosnące wraz z czasem jej trwania. W każdym

Pułapki lokat terminowych [21.02.2008] Ostatnie kilka miesięcy to prawdziwy wyścig banków po pieniądze klientów. Lokaty terminowe po okresie 2-3 lat pewnego zapomnienia wracają do łask. Dzieje się tak za sprawą kilku czynników: - boomu na kredyty, który zmusza banki do zwiększania

Lokata Natural Profits w Multibanku [21.02.2008] Lokata Natural Profits to produkt przygotowany specjalnie dla klientów MultiBanku. Lokata ta została stworzona z myślą o tych klientach, którzy są zainteresowani wykorzystaniem hossy na rynkach surowców i towarów. Lokata Natural Profits opiera się na inwestowaniu

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje efektywną pomoc w zakresie: - uzyskiwania rezydencji podatkowej w Monako (księstwo zapewnia m.in. zupełny brak podatku dochodowego od osób fizycznych); - zakupu nieruchomości w Monako (jeden z najbardziej elitarnych rynków nieruchomości na świecie, oferujący perspektywę stabilnego i długofalowego wzrostu wartości zakupionego apartamentu); - zakładania

Lokaty progresywne (dynamiczne) [21.02.2008] Lokata progresywna (dynamiczna) - zwykle reklamowana jako niezwykle wysoko oprocentowana. W rzeczywistości realne oprocentowanie lokaty wcale nie odbiega od oferty konkurencji, a nawet bywa niższe. Kluczem lokaty progresywnej jest oprocentowanie rosnące wraz z czasem jej trwania. W każdym

Lokaty długoterminowe [21.02.2008] Lokaty na 2-3 lata kuszą wyjątkowo wysokim oprocentowaniem. Podczas, gdy większość banków licytuje się na wysokość oprocentowania dając 4,5%, 5%, 5,5%,inne idą o krok dalej i dają nawet 7%. Tyle tylko, że na 2 lub 3 lata zamiast na rok.

Pułapki lokat terminowych [21.02.2008] Ostatnie kilka miesięcy to prawdziwy wyścig banków po pieniądze klientów. Lokaty terminowe po okresie 2-3 lat pewnego zapomnienia wracają do łask. Dzieje się tak za sprawą kilku czynników: - boomu na kredyty, który zmusza banki do zwiększania

Lokaty rentierskie [21.02.2008] Jej charakterystyczną cechą jest sposób naliczania odsetek. W odróżnieniu od klasycznych lokat, w których naliczone odsetki są kapitalizowane, czyli doliczane do kwoty lokaty w przypadku lokaty rentierskiej pozostają do dyspozycji klienta. Przykładowo klient zakłada roczną lokatę na 100 tys. zł

Inwestycja "Food^3" w New World Holding [21.02.2008] Transakcja Food^3 została przygotowana z myślą o maksymalnym wykorzystaniu potencjału rynku surowców rolnych. Krótki (dwu i pół roczny) horyzont inwestycyjny, wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji, brak ograniczeń we wzroście Premii, efektywna podatkowo konstrukcja transakcji oraz uzależnienie wysokości