Sytuacja rynkowa Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie zmiany na krajowym szerokim rynku, przy czym tym razem – w przeciwieństwie do sesji wtorkowej – relatywnie lepszą sesję, od segmentu blue chips, zaliczyły spółki o średniej i małej kapitalizacji. W otoczeniu zewnętrznym sesja mieszana – rosnący, po nieco niższym

Sytuacja rynkowa Środowa sesja była dość neutralna dla krajowego rynku. Kurs FW20 przez większą cześć sesji pozostawał blisko kursu odniesienia. Na wykresie 60-min jest utrzymany kanał boczny. Granice wsparcia i oporu są określone przy poziomach odpowiednio 2377 pkt. i 2430 pkt. Z góry opór umacnia zniesienie

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. ASSECOPOL Opór: 47,93 zł Wsparcie: 44,47 zł Ostatnia seria wzrostowych sesji przyniosła spółce wybicie

Nawet o jedną czwartą wzrosło zainteresowanie rolników ubezpieczeniami upraw po wprowadzeniu dopłat do składek z budżetu państwa w maksymalnej wysokości 65 proc. Do kupowania polis skłaniają farmerów także coraz częściej występujące zjawiska pogodowe, jak huragany, nawałnice, przymrozki, które niszczą uprawy i budynki.