Sytuacja rynkowa blisko 2 tyg. notowania FW20 są w fazie konsolidacji, środowa sesja również przebiegała w tym rytmie. Sezon wakacyjny trwa, w związku z czym aktywność inwestycyjna, również wyrażona w wolumenie obrotów, jest obniżona. Zgodnie z tym średnia ADX informuje o braku trendu wertykalnego. RSI nadal

Sytuacja rynkowa Środa przyniosła niewielkie zmiany w obrazie krajowego rynku, tj. obniżone obroty i niewielki zakres wahań. Większego impulsu nie dostarczyły ani rosnące indeksy rynków bazowych, ani lepsze od konsensusów dane o dynamice krajowej produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej. Ponownie pozytywnie wyróżnił się jednak CD

Lista miejsc, do których można kupić bilety w aplikacji mPay, wzbogaci się Warszawskie ZOO. Po ich zakupie użytkownicy będą mogli udać się od razu w kierunku bramek wejściowych, całkowicie omijając kolejki do kas. W aplikacji dostępne będą bilety normalne, ulgowe oraz rodzinne. Warszawskie ZOO cieszy się

Produkcja przemysłowa i budowlana w Polsce przeżywa w ostatnich miesiącach ożywienie. Czerwiec przyniósł wyraźnie wyższą dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, potwierdzając utrzymywanie się korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Oznak jej hamowania wciąż nie widać, choć lekkiego spowolnienia należy spodziewać się w drugiej połowie roku. Produkcja przemysłowa