Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Zamknięcie tygodnia przyniosło mocny, blisko 2%, spadek indeksu WIG20 oraz neutralne zachowanie segmentu małej i średniej kapitalizacji. Najmocniej w gronie blue chips zniżkował KGHM, chociaż wyniki II kw. na poziomie skorygowanej EBITDA okazały się wyższe od konsensusu rynkowego o prawie 13%. Na szerokim rynku

Sytuacja rynkowa Ostatnia sesja minionego tygodnia rozpoczęła się na minimalnym minusie, jednak po rozpoczęciu handlu na rynku kasowym sytuacja obozu byków szybko pogarszała się. FW20 obrały kierunek południowy, który utrzymywały przez całą sesję. Podaż nie odpuszczała i z każdą godziną sprowadzała kurs na nowe dzienne minima.