Sytuacja rynkowa Początek tygodnia przyniósł 1,1% zwyżkę WIG, przy spadającym otoczeniu zewnętrznym. Wzrosty zanotował segment największych oraz średnich pod względem kapitalizacji spółek. Za popyt częściowo mogły odpowiadać jeszcze kwestie wynikające ze zmian w indeksach FTSE Russell i Stoxx, aczkolwiek wartość obrotów nie była nadzwyczaj duża (816

Sytuacja rynkowa Początek tygodnia przyniósł niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Na wykresie 60-min kurs toczy nadal bój ze strefą oporu zniesienia 38,2% z wcześniejszej fali spadkowej. (2285 pkt.). Mimo próba naruszenia tej bariery wciąż brakuje zdecydowanego przełamania, co na wskaźnikach AT przejawia się w postaci negatywnych

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. CCC Opór: 252,30 zł Wsparcie: 225,80 zł Kurs akcji wybił się białym korpusem powyżej ostatnich maksimów,

Sytuacja rynkowa Piątek przyniósł niewielkie zmiany indeksów na krajowym rynku oraz największe w historii obroty (ponad 5,4 mld zł na szerokim rynku), spowodowane wygasaniem wrześniowej serii kontraktów terminowych oraz zmianami w indeksach FTSE Russell i Stoxx, z uwagi na reklasyfikację Polski z koszyka rynków wschodzących do

Sytuacja rynkowa Piątkowe wygaśnięcie wrześniowej serii instrumentów pochodnych przebiegło dość spokojnie. Notowania kontraktów terminowych na WIG20, zarówno wygasającej, wrześniowej jak i grudniowej serii, lekko zwyżkowały w stosunku do kursu odniesienia. Na wykresie 60-min kurs instrumentu opiera się strefie oporu zniesienia 38,2% z wcześniejszej fali spadkowej, która

W ubiegłym tygodniu nastąpiło istne odrodzenie indeksu towarowego Bloomberg, monitorującego wyniki 22 głównych kontraktów terminowych na surowce. Dwuprocentowy zysk pojawił się po początkowym osłabieniu spowodowanym informacją z Waszyngtonu dotyczącą nałożenia dodatkowych taryf celnych na warte 200 mld USD towary importowane z Chin.

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. MEDICALG   Opór: 99,73 zł Wsparcie: 44,20 zł ? Notowania akcji ponownie próbują hamować spadki. W ciągu