Sytuacja rynkowa Wtorek przyniósł globalne odbicie indeksów, dobrze spisywały się zarówno parkiety europejskie, jak i amerykański. Największym beneficjentem w kraju był segment największych spółek, najbardziej uzależniony od kapitału zagranicznego. WIG20, wzrostem o ponad 2%, przebił poziom 2200 punktów oraz naruszył linię szyi formacji RGR, jednak jeszcze

Sytuacja rynkowa Poprawa nastrojów na rynkach zachodnioeuropejskich i amerykańskim wpłynęła na przypływ pozytywnego sentymentu na krajowy parkiet. Na wartości zyskiwał głównie segment największych spółek co jednoznacznie pozwoliło na mocną zwyżkę kontraktów terminowych na WIG20. O ile otwarcie i początek sesji nie zdradzały jeszcze potencjału przyszłego ruchu,

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. INGBSK Opór: 181; 185,60 zł Wsparcie: 168 zł Kurs akcji przełamał istotne lokalne wsparcie na 171,20

Wartość produkcji budowlano-montażowej spektakularnie idzie w górę, ale hossa niestety negatywnie wpływa na rentowność firm budowlanych. W efekcie przybywa przedsiębiorstw, które mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Przez pierwsze półrocze liczba firm z problemami w regulowaniu rat kredytów i faktur wzrosła o 5,5 tys.