Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Zmiany przewidują między innymi zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT oraz powstanie Centralnego Rejestru

Alior Bank SA i Agencja Rozwoju Przemysłu SA podpisały porozumienie o współpracy mające na celu rozszerzenie dostępu przedsiębiorstw do finansowania. Współpraca ma dotyczyć współdziałania w finansowaniu projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, zwiększającej ich potencjał rozwojowy. Na mocy porozumienia Alior Bank SA

W ostatnim kwartale 2018 roku deweloperzy giełdowi zakomunikowali liczony rok do roku regres sprzedaży mieszkań rzędu prawie 30 proc. Jest to ostateczne potwierdzenie wejścia pierwotnego segmentu krajowego rynku nieruchomości mieszkaniowych w fazę cyklicznego spowolnienia koniunktury, zapoczątkowanego w połowie ub. roku. W tej sytuacji pytanie o