Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Początek tygodnia na krajowym rynku jak na razie przebiega w dość neutralnych nastrojach. Wtorkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę po poniedziałkowym młocie, ale kurs FW20 nadal pozostaje w obrębie zakresu wahań ostatniego 1,5 tygodnia. Poziom obrotów, jak na sesje o dość niskiej zmienności, utrzymuje się