W 2017 r. pracownik łódzkiej drukarni odmówił wydrukowania materiałów reklamowych fundacji LGBT, powołując się na swoje przekonania. Został za to uznany za winnego wykroczenia. Prokurator Generalny zaskarżył niekonstytucyjność przepisu, na podstawie którego skazano drukarza. W środę 26 czerwca 2019 r., Trybunał Konstytucyjny przyznał mu rację.

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Wtorkowa sesja przyniosła ochłodzenie nastrojów, zarówno na krajowym rynku jak i głównych giełdach zachodnich. Dla FW20 na wykresie 60-min kurs obsunął się w kierunku podstawy ponad 2 tygodniowego kanału wzrostowego. Minimum sesji nieznacznie zeszło poniżej ten bariery, ale ostatecznie nastąpił powrót do granic kanału.

Sytuacja rynkowa Za Atlantykiem główne indeksy zaliczyły znaczące spadki ze względu na źle odebrane przez rynek wypowiedzi członków Fed, które nieco obniżyły nadzieje na obniżkę stóp procentowych. Najpierw J. Bullard uznał obniżkę o 50 p.b. za przesadę, później J. Powell wypowiedział się w mediach, że polityka

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Co trzeci pracownik w Polsce uważa, że automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na nim konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat – wynika z raportu TOP CDR – Digitally Responsible Company. Badani zdają sobie sprawę, że dotychczasowe umiejętności mogą nie