Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem krzywej rentowności amerykańskich obligacji. Okazuje się, że dla inwestorów obligacje dwuletnie są dużo bardziej ryzykowne, niż dziesięcioletnie, podczas gdy w normalnej sytuacji jest na odwrót. Mocny dolar i drogie złoto to kolejny dowód na to, że inwestorzy szukają bezpiecznych przystani.

Sytuacja rynkowa Pomimo wielu powodów do obaw, rynek akcji w Stanach i na świecie odbił. Jeden kraj po drugim doświadczają inwersji krzywej dochodowości obligacji skarbowych. Możemy już do nich zaliczyć Argentynę, Chiny po najsłabszym od 17 lat odczycie dynamiki produkcji przemysłowej i spowolnieniu sprzedaży detalicznej, Niemcy

Sytuacja rynkowa Z piątkową sesją była podejmowana próba stabilizacji rozchwianych ostatnio nastrojów. Kurs FW20, chociaż była kontynuowania zniżka, zdecydowanie zawęził amplitudę ruchu w trakcie trwania sesji. Jednocześnie utrzymujący się podwyższony wolumen sugeruje osiąganie lokalnego poziomu równowagi. Na wykresie dziennym piątkowa szpulka po serii długich naprzemiennych korpusów

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.