Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Nastroje na giełdzie opadły, główne indeksy amerykańskie zaliczyły korektę kończąc tydzień pod kreską. Stymulatorem gorszego nastawienia była skrócona wizyta wiceministra finansów Chin w Waszyngtonie, która rozpoczęła się w ubiegły czwartek i miała stanowić grunt dla dalszych negocjacji. W piątek jednak reprezentacja z Chin była