Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Początek tygodnia przyniósł mocne załamanie kursów ryzykownych aktywów na globalnych rynkach. Ryzyko rozszerzenia się epidemii koronawirusa i potwierdzone ogniska choroby we Włoszech istotnie pogarszają sentyment inwestycyjny. Silne niepokoje są również obserwowane na krajowym rynku. Zniżce poddawały się akcje większości notowanych spółek. Wśród spółek indeksu

Sytuacja rynkowa Wczorajsza sesja na Wall Street była dla głównych indeksów najsłabszą od października 2018 roku. Indeks DJIA na zamknięciu spadł 1031 punktów, tym samym oddał całość tegorocznego wzrostu. Wśród uczestników indeksów najmocniej traciły akcje spółek lotniczych (Delta -6,2%, American Airlanes -8,52%), producentów półprzewodników NVidia, AMD

Wtorek rozpoczyna się od stabilizacji nastrojów po wczorajszym załamaniu, gdyż inwestorzy znajdują ukojenie w różnorodnych doniesieniach, które pozwoliły stonować strach. Ponieważ jednak ekonomiczny wpływ epidemii pozostaje trudny do oszacowania, zmienność i wrażliwość na negatywne informacje pozostaje duża. Poniedziałkowe załamanie nastrojów związane z rozprzestrzenieniem się epidemii koronawirusa

Wprowadzenie przepisów mających zapewnić podatnikowi ochronę przed podwójnym lub wielokrotnym opodatkowaniem dochodów w razie, gdy prowadzi działalność w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich Unii Europejskiej przewiduje ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych.

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu